fejléc

Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató

az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Bízd Rá Magad Szolgálatának weboldalát (https://bizdramagad.hu/) érintő adatkezeléseiről

Hatályos: 2023.01.16.-tól

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (székhely: 2500 Esztergom, Mindszenty Hercegprímás tere 2.), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a tagjait, a honlapját látogatókat, programjain résztvevőket, hírlevélre feliratkozókat (a továbbiakban: Érintett, Ön) az Adatkezelő birtokába jutott és általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint az érintett jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  

A https://bizdramagad.hu/ domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal/Honlap) az Adatkezelő saját honlapjának minősül. A Weboldal Magyarországon található szerverről üzemel.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására a szolgáltatási bővítésének megfelelően. Az adatkezelés megváltozása azonban nem jelentheti a korábban rögzített személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az Adatkezelő a Tájékoztató mindenkori hatályos változatát a Weboldalon teszi közzé. 

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

Az Adatkezelő Weboldala a felhasználók aktivitásáról a VI. pontban foglaltak szerint adatokat gyűjt, melyek nem kapcsolhatók össze más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

 1. MÁS INTERNETES OLDALAKHOZ VALÓ KAPCSOLÓDÁS

A https://bizdramagad.hu/ Weboldalról más internetes oldalakra/programszervező szervezetekhez való csatlakozás lehetősége az Ön kényelmét szolgálja. Az Adatkezelő számos programszervező szervezet tevékenységéről, aktualitásairól nyújt tájékoztatást a jelen Weboldal felületén oly módon, hogy közzétesszük a programjaikat és a jelentkezési lap linkjét. Amikor ezen kapcsolódási lehetőségeket Ön igénybe veszi, a jelen Weboldalt el fogja hagyni. A Weboldalt működtető Adatkezelőnek ezen további kapcsolódó internetes oldalakat teljességükben áttekinteni nem áll módjában, azokat ellenőrizni nem tudja, így az oldalakért vagy azok tartalmáért felelősséget nem vállal. A fentiekből következően az ilyen oldalak üzemeltetéséért, illetve a rajtuk fellelhető információk, regisztrációs és egyéb adatbekérő űrlapok adatkezeléséért jelen Weboldal üzemeltetője nem tud felelősséget vállalni, ezen weboldalak adatkezelési gyakorlatára az adott weboldalon megjelenő adatkezelési tájékoztatóban foglaltak irányadók.

 

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Adatkezelő megnevezése: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Adatkezelő bejegyzési száma: 00001/2012
Adatkezelő adószáma: 19143138-2-11
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Szabó Csaba
Adatvédelmi tisztviselő postacíme: 1054 Budapest, Báthori u.20. 1.em.3.
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: data@drszabocsaba.com

 

 1. AZ ADATKEZLÉS ALAPELVEI

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon végzi. Tisztességes és átlátható az eljárás, amennyiben az Érintett hozzáférhető, közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy adatait hogyan gyűjtik vagy milyen egyéb módon kezelik.  Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése, vagy az adatkezelés egyéb jogszerű jogalapjának igazolása. Az Adatkezelő kérésére az adatközlő bármikor köteles írásban igazolni a közölt személyes adatok forrását, illetve az adatkezelés jogalapját és célját.

 

 1. KÜLÖNLEGES ADAT KEZELÉSE

Vallási meggyőződésre vonatkozó adat kezelése előfordulhat valamely jógyakorlatra vagy lelkigyakorlatra vagy egyéb programra történő jelentkezés során, amennyiben az érintett önkéntesen közli és külön kifejezett hozzájárulását adja ezen személyes adata kezeléséhez. Az Adatkezelő ebben az esetben is az adott programot szervező szervezet. (Lásd: jelen Tájékoztató I. pontja.) Az ilyen jellegű különleges személyes adatok kezelésének jogalapját a VI.  pont tartalmazza és a vallási meggyőződésre vonatkozó adat kezelésére a GDPR 9. cikk  (2) bekezdés a), illetve  d) pontjai, mint kivétel esetkörök irányadók.

 
 
 1. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGALAPJA

1. A Honlap látogatóinak adatai

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

látogatás időpontja;
a felhasználó számítógépének látogatáskori IP címe; azonosítószám,

a felhasználó által használt böngésző típusa; opcionálisan a látogató helyadatai ilyen cookie (Google) beállítás esetén.    

 

 • honlap használata;
 • honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése;
 • statisztikai információk gyűjtése;
 • visszaélések megakadályozása;
 • a látogató jelenlegi helyéhez közel eső események kiválasztása és megmutatása.

 

A honlap megtekintésétől számított 1-60 nap.

 

A felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

2. Hirdetés szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

űrlapon megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.

 

 • hirdetés közzététele a honlap felületén;
 • kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása;
 • hirdető adatainak tárolása a későbbi hirdetésfelvétel megkönnyítése és újbóli megkeresés céljából.

 

Visszavonásig, illetve legkésőbb a hirdetés megjelenését követő 1 évig, ha nem került sor újabb kapcsolatfelvételre.  

 

A hirdető önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

 

3. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím

 

A felhasználó azonosítása, a hírlevélre (elektronikus üzenet) való feliratkozás lehetővé tétele, tájékoztatás a bizdramagad.hu híreiről, aktualitásairól.

 

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről az Adatkezelő elektronikus úton tájékoztatja a felhasználót.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján és a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény  6. § (1) bekezdése.

 

4. Ajánlásokkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

név, e-mail cím, telefonszám; az ajánlásban opcionálisan megadott személyes adat

Az Ajánló azonosítása, a kapcsolatfelvétel.

A hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés; illetve az ajánlástól számított 1 évig, ha nem kerül sor újabb kapcsolatfelvételre.

 

A felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.  

 

5. Üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelés (weboldalról „Érdeklődöm” link)

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

Érdeklődő neve, e-mail címe, dátum, egyéb opcionálisan megadott személyes adatok (pl. telefonszám); illetve az üzenetben megadott egyéb személyes adatok.

Információkérés kezelése az egyes jó gyakorlatról, témakörökről, Intézményekről, programokról, aktualitásokkal kapcsolatban.

Felhasználó azonosítás; kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása.

 

A hozzájárulás visszavonásáig, maximum a feltett kérdések megválaszolását, elintézését követő 2 hónapig.

 

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

 

6. Rendezvények, programok adatkezelései. Fényképek felhasználása.
(Fényképek elsősorban a társszervezetek rendezvényein készülnek, így ők minősülnek Adatkezelőnek.)

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

érintett neve, képmása (fotó)

Rendezvényekről összefoglaló készítése, a rendezvények bemutatása; a fotók nyilvánosságra hozatala a Weboldalon történő közzététel útján.

A fényképek az Érintett tiltakozásáig kerülnek kezelésre.

 

Az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

 

7. A partneri kapcsolatok kialakítása; a kapcsolattartás érdekében kezelt adatok

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

név, e-mail cím, telefonszám

 

Kommunikáció folytatása; az adott szervezet, jó gyakorlat bemutatkozó adatlapjának és programjainak, híreinek megjelenítése érdekében.

 

Az adatkezelés az érintett Partner törlési kérelméig tart.

 

Az érintett Partner önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az érintett Partner a személyes adatainak kezeléséhez a kapcsolattartói adatok Adatkezelő részére történő önkéntes átadásával adja meg a hozzájárulását.

 

8. A szerződéses jogviszony során és azt követő esetleges igényérvényesítés érdekében történő adatkezelés

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

 

név, e-mail cím, telefonszám, titulus

 

Szerződés teljesítése; a teljesítés érdekében szükséges kapcsolattartás, az érintett azonosítása. 

Szerződésből eredő igényérvényesítés.

 

 

A szerződéses jogviszony tartamáig, illetve az abból eredő igények érvényesítésére nyitva álló idő végéig. (5 éves polgári jogi elévülési idő elteltéig).

 

A szerződés teljesítése körében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján, jogi igényérvényesítés körében pedig az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján.  

 

9. Adó és számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggő adatkezelés

 

Kezelt adatkör

Adatkezelési cél

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés jogalapja

 

Lehetséges adatkör:

név, cím, adózási státusz, adóazonosító jel, gazdasági műveletet elrendelő személy, vagy szervezet, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy aláírása, átvevő, befizető aláírása, vállalkozói igazolvány száma.

 

Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.

 

A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése (2017. évi CXXVII. tv. 169.§ 202.§, 2000. évi C. törvény 167.§, 1995. évi CXVII. törvény).

 

 

 1. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra az alábbi módon:

 • rendezvényeken papír alapú űrlap kitöltésével;
 • weboldalon keresztül.

A felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos hírekről, aktualitásokról elektronikus üzeneteivel (hírlevél) a megadott elérhetőségein tájékoztassa, az Adatkezelő a tájékoztatás küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen promóciós üzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a felhasználót. A felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A kezelt adatok köréről, céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról szóló tájékoztatás a jelen Tájékoztató V. fejezetének 3. pontjában található.

 

 1. TELEFONSZÁMOK FELHASZNÁLÁSA

Az Adatkezelő az általa kezelt telefonszámokat jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel. A telefonszámok kezelése elsősorban a kapcsolattartást, adategyeztetési célokat szolgálja. A telefonszámokat az Adatkezelő munkatársai kizárólag szakmai kapcsolattartásra használják, a telefonszámok magánjellegű kezelése, illetve tárolása nem történik.

Marketing célú SMS üzenet küldésére nem kerül sor.

 

 1. KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

A kezelt adatok köre: Facebook, Instagram közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az Érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon és „kedvelte”, „követte” az Adatkezelő oldalát.

Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, az Adatkezelő oldala egyes tartalmi elemeinek, tájékoztatásainak a megosztása, illetve „kedvelése”.

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. https://www.facebook.com/policy; https://www.instagram.com/about/legal/privacy.

Ezekben az esetekben az Adatkezelő az adott közösségi oldal adatkezelőjével közös adatkezelést végez, az Adatkezelő a közösségi oldalon megadott adatokat külön nyilvántartásokban nem kezeli, azokat nem tölti le, az adatokat kizárólag a közösségi média felületen keresztül ismeri meg.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 1. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult Adatfeldolgozót igénybe venni. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz.

Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe: 

Tárhely- és hírlevélszolgáltatás:  

Az Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

1. Volán Elektronika Matéria Kft. Cégjegyzékszám, 01 09 065491, Székhely: 1119 Budapest Rátz László u. 37., E-mail: materia@materia.hu, honlap: http://www.materia.hu/

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: a honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése, tárhely-szolgáltatás.

2. ListaMester, amely a BITHUSZÁROK Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (székhelye: 051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.) tulajdona.

Az Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing tevékenység (hírlevélszolgáltatás).

A gyűjtött személyes adatok tárolásának helye: a tárhelyszolgáltató szerverein.

Az Adatkezelő minden olyan partnerével, akik számára a személyes adatokat átadja adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést köt.

 

XI. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

A süti egy kisméretű fájl, ami a felhasználói számítógép felismerésére alkalmas, és amit a honlap szervere küld a felhasználó böngészőjére. Több információt is szerezhet a sütikről, ha ellátogat a www.allaboutcookies.org, vagy a www.aboutcookies.org honlapokra.

Működéshez szükséges sütik

Ezek a sütik szükségesek a honlap alapvető működéséhez, és Ön nem tudja kikapcsolni őket a böngészőjén. Általuk a honlap szerverén automatikusan rögzítésre kerül az Ön számítógépének IP címe, látogatásának kezdő és befejező időpontja. Ezek a sütik automatikusan törlődnek a tárhely szolgáltató webszerveréről amikor Ön távozik a honlapról. Ezen sütik kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Harmadik féltől származó sütik, illetve marketing, elemző sütik

Az Adatkezelő a Weboldalon annak használatát, illetve a felhasználó tevékenységét elemző sütiket is használ (lásd: VI. 1. pont) azonban kizárólag abban az esetben, ha ehhez a felhasználó előzetesen hozzájárult. Az adatkezelés jogalapja ezen sütik körében az érintett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Amikor a honlapot megtekinti, az Ön számítógépén lévő böngésző nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket tölt le, de nem az Adatkezelő webcíméről, hanem a nemzetközi szolgáltató (Google) domainjéről. Az ebből származó információk nem a honlap tárhelyén, hanem a nemzetközi szolgáltató tárhelyén lesznek tárolva, az ő adatvédelmi szabályaik alapján. A nemzetközi szolgáltató ezek által nem tudja beazonosítani az Ön személyét.

A honlap a következő nemzetközi szolgáltatóktól származó sütiket használja:

 • Google Analytics (célja: anonim látogatottsági statisztikák generálása)
 • Google AdWords Remarketing (célja: a Google által biztosított hirdetési lehetőségek használata)

Ha ezek működésével kapcsolatban részletesebben kíván tájékozódni, kérjük, tekintse át a Google adatbiztonsági oldalait: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Ha Ön nem szeretné, hogy harmadik féltől származó süti kerüljön a számítógépére, lehetősége van a sütik elhelyezésének lehetőségét a böngészőjén (általában a Beállítások menüben) letiltani, vagy csak bizonyos egyedi azonosítók elhelyezését megengedni. Ilyenkor lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy nem úgy ér el, mintha engedélyezte volna a sütik elhelyezését.

 

XII. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Egy megadott e-mail címmel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő munkatársai ismerhetik meg az általa kezelt személyes adatokat és a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem kerülnek átadásra.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy fennálló jogos érdeke esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ennek körében az adatkezelés jogalapját számára megfelelően igazolja.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a felhasználónak, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

A felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatkezelési Tájékoztató további része és teljes szövege ezen a linken érhető el.