Hitismeret

Témakörök / Hitélet / Hitismeret /

Szűrés

stat_minus_3

 

Akit szeretünk, próbáljuk minél jobban megismerni is. Nem véletlen támad fel sokszor felnőtt, vagy épp kamasz korban annak az igénye, hogy a gyermekkori hittanismeretet leporolva újra próbáljunk hallani, tanulni, tudni Istenről, a bibliáról, hitünk alapjairól. Mindez elmélyítheti az Istennel való kapcsolatunkat, formálhatja az istenképünket, eligazítást nyújthat nehéz élethelyzetekben, döntésekben, vagy épp erkölcsi kérdésekben.

Hiteles források, jógyakorlatok, kurzusok elérhetőek ebben a témában is honlapunkon.

Alpha kurzusok a keresztény hit kérdéseiről

stat_minus_3
Alpha kurzusok a keresztény hit kérdéseiről
Az Alpha egy több hetes kurzus, a keresztény hitet felfedező találkozások sorozata. Minden alkalom része egy jóhangulatú vacsora, egy előadás a keresztény hittel kapcsolatban, és egy kiscsoportos beszélgetés, ahol mindenki elmondhatja gondolatait és felteheti kérdéseit az adott témával kapcsolatban.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: felnőtteknek, közösségeknek

Elérhető: Országszerte, helyi közösségek szervezésében, egész évben rendszeres jelleggel

Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

Érdekel

Chemin Neuf Közösség - ifjúsági misszió

stat_minus_3
Chemin Neuf Közösség - ifjúsági misszió
Fedezd fel Istent a tanúságtételeken, előadásokon, műhelyeken keresztül, valamint a személyes és közösségi imában! Mélyítsd el a kapcsolatodat másokkal a megosztások meghallgatásán keresztül, és a testvéri élet megélésében! Ünnepeljük együtt az Életet, ünnepeljük Istent és tegyünk tanúságot a Reményről, ami bennünk él!

Segítő jelleg: előadás, ima, közösségépítés, lelkigyakorlat, lelkivezetés

Ajánljuk: kamaszoknak, fiatal felnőtteknek

Elérhető: Bárhonnan lehet a programokra jelentkezni, évente többször előre meghirdetett időpontban

Chemin Neuf Közösség

Érdekel

Don Bosco Közösségi Ház

Don Bosco Közösségi Ház
Felépült és átadásra került az új Oratórium, ami azért kapta a Közösségi Ház megjelölést is, mert ez a hely egy olyan közösségi térré szeretne válni, ahol az óbudai szalézi közösségeken kívül további csoportok, társaságok is megtalálják az otthonukat.

Segítő jelleg: előadás, közösségépítés, szakmai nap, workshop

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, családoknak, ifjúsági közösségeknek, közösségeknek

Elérhető: Budapest, egész évben rendszeres jelleggel

Don Bosco Szalézi Társasága

Érdekel

Esztergom-Budapest Főegyházmegye turisztikai kincsei

stat_minus_3
Esztergom-Budapest Főegyházmegye turisztikai kincsei
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Turisztikai Irodája több mint 3 éve kezdte meg működését azzal a célzattal, hogy a főegyházmegyéhez tartozó épített és szellemi örökségeket, kulturális és szabadidős létesítményeket összefogja, és mindenki számára érthetően, egy egységes turisztikai koncepció mentén bemutassa.

Segítő jelleg: e-tájékoztatás

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, családoknak, pedagógusoknak

Elérhető: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén, folyamatosan

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Érdekel

Ifi Alpha kurzusok fiataloknak az élet és a hit nagy kérdéseiről

stat_minus_3
Ifi Alpha kurzusok fiataloknak az élet és a hit nagy kérdéseiről
Az Ifi Alpha egy olyan programsorozat, amely a mai fiatalokhoz szól és egy barátságos, őszinte és kötetlen légkörben segít felfedezni a keresztény hit alapjait. Az alkalmak célja, hogy a fiatalok beszélgessenek életről, hitről, Jézusról. Az előadások személyes történetek, animációk és utcai interjúk bemutatásával segítik feldolgozni az adott témát és kérdéseket a kiscsoportok számára.

Segítő jelleg: tanfolyam

Ajánljuk: kamaszoknak, ifjúsági közösségeknek

Elérhető: Országszerte, helyi közösségek szervezésében, egész évben rendszeres jelleggel

Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

Érdekel

Jézus Szíve Nővérek Társasága - hitoktatás és katekumenátus

Jézus Szíve Nővérek Társasága - hitoktatás és katekumenátus
Hitoktatás, katekumenátus és lelkigyakorlatok szervezése.

Segítő jelleg: hitéleti segítség, hitoktatás, lelkigyakorlat, lelki nap

Ajánljuk: gyerekeknek, kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, felnőtteknek

Elérhető: Budapesten, évente többször előre meghirdetett időpontban

Jézus Szíve Nővérek Társasága

Érdekel

Lelkes Napok - Karizmatikus ifjúsági programok

Lelkes Napok - Karizmatikus ifjúsági programok
Az Ifjúsági Szolgálat küldetése, hogy segítse a fiatalok megtérését, hitben megmaradását, Istentől kapott céljuk betöltését.

Segítő jelleg: önkéntesség, tábor, lelki nap

Ajánljuk: kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, önkénteseknek

Elérhető: országosan, előre meghirdetett időpontokban

Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás

Érdekel

Martineum - hitéleti programok

Martineum - hitéleti programok
A Martineum Felnőttképző Akadémia és Lelkigyakorlatos Ház örömmel biztosít helyet és szervez lelkigyakorlatokat különféle témákban különböző célcsoportoknak, melyeknek célja, hogy megkönnyítsék az élet dolgaiban való eligazodást a keresztény értékrend mentén.

Segítő jelleg: lelkigyakorlat

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, házasoknak, hitoktatóknak, papoknak, szerzeteseknek, pedagógusoknak

Elérhető: Bárhonnan lehet a programokra jelentkezni, évente többször előre meghirdetett időpontban

Martineum Felnőttképző Akadémia és Lelkigyakorlatos Ház

Érdekel

MiseVlog

MiseVlog
Dr. Fábry Kornél, a főegyházmegye aktív segédpüspöke a fiatalok elkötelezett támogatójaként 2021-ben videósorozatot indított a szentmiséről, a liturgia érdekességeiről és tudnivalóiról, hogy tanítsa a hívőket és a nem hívőket egyaránt.

Segítő jelleg: e-tájékoztatás, hitéleti segítség

Ajánljuk: kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, családoknak, ifjúsági közösségeknek, hitoktatóknak, közösségvezetőknek

Elérhető: online, folyamatosan

Dr. Fábry Kornél atya

Érdekel

Napi-útra-való - Ignáci elmélkedések

Napi-útra-való - Ignáci elmélkedések
Magyarországon a Napi-útra-való (napiutravalo.hu) 2011 húsvétján indult el az angol nyelvű pray-as-you-go (pray-as-you-go.org) mintjára magyar jezsuiták és önkéntesek együttműködésével.

Segítő jelleg: e-tájékoztatás, ima

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, hitoktatóknak, papoknak, szerzeteseknek

Elérhető: online, folyamatosan

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Érdekel

Nyolcboldogság Közösség

Nyolcboldogság Közösség
A közösség által szervezett lelki programokon a résztvevők közelebb kerülnek Istenhez és önmagukhoz.

Segítő jelleg: lelkigyakorlat, tábor

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, ifjúsági közösségeknek, hitoktatóknak, közösségeknek

Elérhető: Homokkomárom, Budapest, Pécs, évente csak néhány előre meghirdetett alkalommal

Nyolcboldogság Közösség

Érdekel

Országos Lelkipásztori Intézet - pasztorális támogatás

stat_minus_3
Országos Lelkipásztori Intézet - pasztorális támogatás
A II. Vatikáni Zsinat a püspöki karok feladatának jelöli meg, hogy hozzanak létre „célszerűen kiválogatott plébániákkal együttműködő lelkipásztori intézeteket” – elsősorban az új társadalmi körülmények miatt – a papság képzésére. Az Országos Lelkipásztori Intézetet (OLI) 1989 tavaszán hozta létre Paskai László bíboros, prímás. Az Intézet célja, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt.

Segítő jelleg: előadás, e-tájékoztatás, könyv, lelkigyakorlat, szakmai nap, továbbképzés

Ajánljuk: hitoktatóknak, papoknak, szerzeteseknek

Elérhető: országosan, folyamatosan

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Érdekel

Pálos Lelki Központ - Hitéleti programok

Pálos Lelki Központ - Hitéleti programok
Programjaink felnőtt életünket segítő kérdésekben - a családi élet, a hivatás, a közösségben való szerep, az imaélet fejlődése témáiban - nyújtanak támogatást.

Segítő jelleg: hitéleti segítség, ima

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek

Elérhető: Bárhonnan lehet a programokra jelentkezni, egész évben rendszeres jelleggel

Magyar Pálos Rend

Érdekel

Rajzos evangelizáció gyermekeknek

stat_minus_3
Rajzos evangelizáció gyermekeknek
Stift Zoltán Angelico áldozópap, grafikus (előzetes engedélykérést követően) ingyenesen letölthető művészi munkái, grafikái, színezői segítségül szolgálhatnak az új evangelizációhoz új utakat kereső hittanárok számára. A hagyományos formákkal és módszerekkel nehezen vagy alig leköthető gyermekek a „rajzos evangelizáció” hatására megnyílnak, fogékonyak lesznek.

Segítő jelleg: hitoktatás, kiállítás

Ajánljuk: gyerekeknek, hitoktatóknak, papoknak, szerzeteseknek

Elérhető: országosan, előzetes egyeztetés alapján

Stift Zoltán Angelico áldozópap, grafikus művész

Érdekel

Szent András Evangelizációs Iskola

Szent András Evangelizációs Iskola
Célunk a katolikusok újavengalizációja, hogy a keresztények élni és hirdetni tudják hitünk alapvető igazságait: élő, személyes Istenkapcsolatra jutni, majd megtanulni tanúságot tenni hitükről és hirdetni az evangéliumot a ma emberének.

Segítő jelleg: képzés, tanfolyam

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek

Elérhető: országosan, évente többször előre meghirdetett időpontban

Szent András Evangelizációs Alapítvány

Érdekel

Kapcsolódó cikkek

Hitismeret

IX. Kereszény Film- és Könyvnapok-2024.05.03-05

IX. Kereszény Film- és Könyvnapok-2024.05.03-05

Hitismeret

Hogy is állunk most a liturgiához?

Hogy is állunk most a liturgiához?

Hitismeret

"Isten már ismeri és könyvébe jegyzi őt"

"Isten már ismeri és könyvébe jegyzi őt"

Hitismeret

Örömút, mely a szenvedést is átragyogja

Örömút, mely a szenvedést is átragyogja

Hitismeret

Ne magyarázkodj, „csak” gyónj!

Ne magyarázkodj, „csak” gyónj!

Hitismeret

Arccal az Úr felé: a pálfordulás

Arccal az Úr felé: a pálfordulás

Hitismeret

Szent Margit élete és engesztelő példája

Szent Margit élete és engesztelő példája

Hitismeret

7+1 helyzet, amikor Te is adhatsz áldást

7+1 helyzet, amikor Te is adhatsz áldást

Hitismeret

A részletek közt rejlő Isten

A részletek közt rejlő Isten

Hitismeret

Miért éjfélkor van az éjféli mise?

Miért éjfélkor van az éjféli mise?

Hitismeret

Kreatív családi ötlettár advent idejére

Kreatív családi ötlettár advent idejére

Hitismeret

Adventi roráte szentmisék - a test és a lélek gyakorlata és ünnepe

Adventi roráte szentmisék - a test és a lélek gyakorlata és ünnepe

Hitismeret

És neked kicsoda Szent Imre?

És neked kicsoda Szent Imre?

Hitismeret

Angyalok és démonok – Mit tudhatunk róluk

Angyalok és démonok – Mit tudhatunk róluk

Hitismeret

Hogyan vigyük közelebb a gyermekünket Istenhez?

Hogyan vigyük közelebb a gyermekünket Istenhez?

Hitismeret

Hitátadás és hitoktatás – hogyan segíthetők a családok?

Hitátadás és hitoktatás – hogyan segíthetők a családok?

Hitismeret

Hogyan lett Szent Miklósból Mikulás?

Hogyan lett Szent Miklósból Mikulás?

Hitismeret

Szent Erzsébet, a segítő szeretet védőszentje

Szent Erzsébet, a segítő szeretet védőszentje

Hitismeret

A hála napja

A hála napja

Hitismeret

Szűz Mária halálát és mennybevételét ünnepeljük

Szűz Mária halálát és mennybevételét ünnepeljük

Hitismeret

Ahol szabad kérdezni és kétségeket megfogalmazni

Ahol szabad kérdezni és kétségeket megfogalmazni

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató