Borítókép

Török Péter és Orsolya, a Joseph Kentenich német szerzetes által alapított Schönstatt Családmozgalom magyarországi vezető házaspárjának Magyar Kurírban megjelent üzenetét adjuk közre.

Kedves Családok!

A schönstatti lelkiség alapító atyja, Joseph Kentenich atya házi szentély létesítésére buzdította a családokat. Legyen egy hely a lakásban, ami fizikailag jelzi a családtagok számára Jézus és a Szűzanya jelenlétét. Itt zajlanak a családi imák. Kitehetjük kedves feszületünket, ikonunkat, kegyképeinket egy asztalra, polcra. Most, a járvány idején kényszerűségből ugyan, de többet van együtt a család. Börtön ez, vagy lehetőség?

Az otthonunk a mi birodalmunk! Az élet csak megfelelő légkörben növekszik, mint a növény, amelynek napfényre, vízre, tápanyagra van szüksége. Most lehetőségünk van a 24 órás keresztény légkör megvalósítására, bárkát építhetünk, amelyet nem sodor el az ár. Fordítsuk hasznunkra, előnyünkre a helyzet adta lehetőséget: közös étkezések, közös reggeli, esti imádságok, személyes beszélgetések, egymást segítő együttlétek megvalósítására. Rendkívüli helyzetben vagyunk, és rendkívüli élmények várnak ránk. Életre szóló üzenete lehet az együtt töltött időnek!

A háziszentélyünkben a Szentháromság nálunk lakik, a házasság szentségében jelen van Jézus. Most, emberemlékezet óta először, nem tudunk vasárnap szentmisére menni. Különös igyekezettel óvjuk és ápoljuk a házastársi kapcsolatunkat ezekben a hetekben, mert ez biztosítja Jézus szentségi jelenlétét a családban, és alapozza meg gyermekeink lelki békességét is. Háziszentélyeink élő központok, örökmécsesek lehetnek a szorongattatásban levők, a magányosak számára. A szentségi táplálék utáni vágyakozásunk, éhségünk megélése is előremutató lehet az Eucharisztiához fűződő kapcsolatunkban.

A családunk kisegyház (ecclesiola), amely részesül az Egyház küldetéséből és kegyelmeiből. Ahogy a megtört Szentostya minden apró darabkájában a jelenlét egésze megvalósul, úgy a családegyház is részesül az Egyház közösségi erejéből. Családunk részesül az Egyház hitoktatói, liturgikus és szociális feladataiból is. Gyermekeinket tanítjuk és neveljük, közösen imádkozunk és étkezünk, családunk idős tagjait, szomszédainkat támogatjuk és ápoljuk.

A fentiek lehetnek célkitűzések, irányzékok a családunk számára, és az sem baj, ha kudarcok, botlások tarkítják a gyakorlatot. Atyánk végtelenül irgalmas, és a szándékot és a lelkületet minden időben nagyra tartja.

Kegyelemteljes családi együttléteket kívánnak mindenkinek a Schönstatt-családok!

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/borton-ez-vagy-lehetoseg-schonstatt-csaladmozgalom-hazai-vezetoinek-uzenete
Szerző: Magyar Kurír
Kép forrása: https://www.magyarkurir.hu/img1.php?id=104478&v=0&img=c_schonstattoltar.jpg