Borítókép

Az idén úrnapján, június 6-án elhunyt Gódány Ritára – aki négy éve elhunyt férjével és Tilmann Beller schönstatti atyával együtt a Magyar Schönstatt Család alapítója volt – emlékezik Török Endrédy Orsolya, a családmozgalmat vezető házaspár női tagja.

Gódány Rita, leánykori nevén Gregorich Rita 1946. február 13-án született Horvátzsidányban. Édesanyja Szent Ritához fohászkodott, hogy férje épségben jöjjön meg a háborúból, ezért kapta a Rita nevet a keresztségben. A családban ő az elsőszülött, egy húga és két öccse van.

Szegeden tanult magyar–német szakon. Nyelvgyakorlás céljából Bécsbe utazott 1965 nyarán a keresztanyjához. Ott találkozott Gódány Róberttel, aki 1956 óta Bécsben élt. 1966. augusztus 9-én volt az esküvőjük.

Tanítónőképzőt végzett Ausztriában, már édesanyaként. Öt gyermekük született. Ausztriában éltek egészen 1980-ig. Akkor honvágytól indíttatva Magyarországra költöztek, a Balaton-felvidéki Óbudavárra, a jólétből a bizonytalanságba. Már Bécsben is részt vettek az első schönstatti családcsoport megalapításában. Tilmann Beller schönstatti atya rendszeresen meglátogatta őket Magyarországon is.

1983-ban két veszprémi házaspárral megtartották az első magyar schönstatti „csoportösszejövetelt”. Tilmann atya rendszeres látogatásai során lelki támogatást adott, és a Gódány házaspárral elkezdte a mozgalom felépítését, a háziszentélyek hálózatának létrehozását. Rita közben hitoktató tanfolyamot végzett.

Róberttel először a saját otthonukban, majd a faluban több házat igénybe véve szervezték az első családnapokat, ahova a lelkigyakorlatozó házaspárok gyermekeikkel együtt érkezhetnek. Az ő nappalijuk volt tíz évig a közösség előadóterme és kápolnája. Később, ahogy növekedett a mozgalom, járták az országot, sok háziszentély szentelésénél segédkeztek, családlátogatásokat, előadásokat tartottak. Tilmann Beller atya előadásain a leggyakrabban ő és Róbert fordították az atya német szavait, amíg Tilmann atya meg nem tanult magyarul.

A veszprémi érsekséggel mindvégig jó személyes kapcsolatot ápoltak, onnan atyai támogatást kaptak Szendi József, majd Márfi Gyula érsek atyáktól.

Róberttel együtt fordították magyarra az alapító, Josef Kentenich atyának a dachaui koncentrációs táborban írott imádságait, amelyek a schönstatti lelkiség esszenciáját jelentik. Az imakönyv címe: Égfelé. Rita kívülről tudta németül és magyarul a vers formában íródott mintegy 25, sok versszakos imádságot.

Róbert betegeskedése idején Rita a legnagyobb szeretettel és türelemmel ápolta, gondozta férjét, az utolsó hónapokban a kórházban is. 2017-ben özvegyült meg. Ettől kezdve naponta sok-sok időt töltött az óbudavári Schönstatt-kápolnában családját (öt gyermekét és 23 unokáját) és az egész közösséget imában hordozva. Mindenkihez derűvel, személyre szóló szeretettel és nagy figyelemmel fordult. Minden családnapos hét elején elkérte a részt vevő családok névsorát, és egész héten imádkozott értük.

2021. március elején derült ki a betegsége, és hamar az is, hogy nincs orvosi segítség. Június 6-án, úrnapján búcsúzott ettől a világtól.

Június 12-én több száz család részvételével temették el az óbudavári temetőben.

Levélben a nemzetközi Schönstatt család több vezetője, papok és házaspárok fejezték ki nagyrabecsülésüket és részvétüket. Az óbudavári kápolna előtt a család, a közösség képviselői és Gertrud-Mária Erhard nővér, a magyar közösség lelkivezetője emlékeztek rá. A koporsót unokái rajzai borították.

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/emlekezes-godany-ritara-magyar-schonstatt-csalad-egyik-alapitojara
Szerző: Magyar Kurír
Kép forrása: Magyar Schönstatt Család