Borítókép

Milyen ember szeretnék lenni? Melyek a számomra fontos értékek? – ez a kamaszkor két fontos kérdése. Válaszok nélkül sokan elveszhetnek a külső elvárások útvesztőjében - mondta Hegyesi Zita, a Pure Program - Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány vezetőségi tagja.

 

 

 

 

Hol és hogyan találkoztál a Pure Fashion kezdeményezéssel és mi volt az a motiváció, amely arra ösztönzött, hogy Magyarországon is életre hívjátok ezt a kamasz lányoknak szóló programot?

A Pure Fashion program a Regnum Christi nemzetközi programja, amit a magyar közösség 2007-ben hozott be Magyarországra. A Pure Program a Pure Fashion programból jött létre és vele párhuzamosan működik. A Pure Fashion-ről bővebb információ itt olvasható.

Én magam csapatvezető önkéntesként csatlakoztam a programhoz még egyetemista koromban.

Miben hasonlít és miben tér el a nemzetközi programhoz képest a hazai kezdeményezés?

A Pure Fashion programban a központi téma a nőiesség, a női hivatás felfedezése és megélése, a külső és belső értékek összeegyeztetése. A program része a lelki képzés is. A Pure kifejezetten személyiségfejlesztő program. A kamaszkori válaszkeresésben és jövőképük tudatosításában segítjük a lányokat. A két programban közös, hogy kiemelt szerepet kap a nőiesség témaköre, a témákat élményszerűen közelítjük meg és a szemléletmódunk alapja az Istentől kapott emberi méltóság.

Felnőni és felnőtté válni két dolog

Mikor és milyen vízióval kezdtétek el a munkát? A teljes értékű felnőttségre törekvés a célkitűzésetek a programban. Mit jelent ez?

Programunk háttérszervezetét, a Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítványt 2018-ban hoztuk létre. Víziónk az alapítványunk nevéből is következik: fontos számunkra, hogy a lányok ne csak felnőjenek, hanem felnőtté váljanak. Olyan érett, felelősségteljes és kiegyensúlyozott nőkké, akik tisztában vannak értékeikkel, önmagukkal, értékrendjükkel és hitelesen élnek is ezek mentén a mindennapjaikban. Mindemellett célunk, hogy megalapozzunk bennünk egy fejlődésközpontú és közösségi gondolkozást. Így a kihívásokat lehetőségként tudják kezelni és nem felejtik el, hogy egy nagyobb közösség, család, társadalom részei is, amelyet aktívan gazdagíthatnak.

Hogyan épül fel a program és hogyan csatlakozhatnak az érdeklődők?

A Pure Program négy félévből áll, összesen 14 témával foglalkozunk 12-16 fős csoportokban. Az egyes csapatokat képzett önkéntesek vezetik. Minden alkalom egy interaktív előadásból és élménygazdag műhelymunkából áll. A szülők bevonását is fontosnak tartjuk. A témákat nekik is bemutatjuk, valamint az év során Anya-lánya és Apa-lánya alkalmakat tartunk. A tanév elején indítunk új csapatot, melybe középiskolás lányok csatlakozását várjuk, akik a honlapunkon tudnak jelentkezni.

Ismeretek a kiegyensúlyozott élethez

Fontos szerep hárul azokra, akik szabadidejükben segítik a programot. Kiből és milyen módon válhat Pure önkéntes?  

Önkénteseink egy egyéves képzés elvégzésével tudnak a programhoz csatlakozni. Elsőként egy online kurzust tartunk, ezt követően pedig egy koordinátor mellett csatlakozhatnak egy működő csoporthoz, így a gyakorlati képzést is el tudják végezni. A koordinátorok segítik az önkéntesek fejlődését, visszajelzéseket adnak, bátorítják őket. Ők azok az önkéntesek, akik összefogják az önkéntes csapatot és a lányokat is az adott helyszínen, koordinálják a szervezést, az alkalmakat és előadásokat is tartanak.

Az önkénteseinknek éves tréning alkalmakat is szervezünk külsős szakemberek segítségével, mivel fontosnak tartjuk, hogy a program témáiban és a korosztályt érintő kérdésekben naprakészek és tájékozottak legyünk. Persze, a csapatépítést is szolgálják ezek az alkalmak. 

Mi volt a személyes indíttatásod, hogy bekapcsolódj a Pure Programba?  

Vannak azok a pillanatok az életünkben, amikor felsóhajtunk: De jó lett volna, ha… A Pure Program ilyen a számomra. Amikor találkoztam vele, az fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lett volna, ha az én kamaszkoromban is részt vehettem volna a programban.

Hiszek abban és tapasztalom is a lányokkal való beszélgetésekben, hogy ezeknek a témáknak már kamaszkorban kulcsszerepe van. Ilyenkor készülnek az életre, fontos döntéseket hoznak, de kevés lehetőségük van arra, hogy az önismeretüket fejlesszék. Az elvárások, iskolai tevékenységek mögött messze elmaradnak a kiegyensúlyozott élethez elengedhetetlen ismeretek.

A Pure ezt a hiányt tölti be, méghozzá úgy, hogy mindenkinek tere van a személyes fejlődésre egy biztonságos közösségben. Így nemcsak információkat kapnak a lányok, hanem megtanulnak reflektálni önmagukra és egymásra, azonnal beépíthetik a hallottakat. És ezt meg is teszik, sokszor egészen lenyűgöző módon. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, mi a legnépszerűbb eleme a programnak a kamaszok körében?

Csapatonként és időszakonként változó, hogy éppen mely témák a legnépszerűbbek a lányok körében. Az önbecsülés kérdésköre és a kapcsolati (érzelmi intelligencia, szerelem, párkapcsolat, kapcsolataim) témák viszont mindig erősen mozgatják őket, rengeteg élményt emelnek be és sok kérdésük is van.

 

Önismereti kérdések keresztény előadók támogatásával

A víziótok között szerepel az olyan felnövekvő generáció támogatása, amely tagjainak élő és személyes Istenkapcsolata van. Hogyan jelenik meg mindez a programban?  

A Pure alapvetően nem lelkiségi program. Rengeteg remek egyházi kezdeményezés van, mi arra a területre fókuszálunk, ami kevésbé lefedett: az önismeret és az emberi kapcsolatok vannak a fókuszban. Ugyanakkor minden koordinátorunk és vezetőségi tagunk gyakorló keresztény ember. Valamint az egyes alkalmak meghívott vendégei is minden esetben keresztények, hiszen ők is a személyes életükről mesélnek, így fontos, hogy ebben is hitelesek legyenek.

Milyen hívószavakkal és csatornákon tudjátok megszólítani a kamaszlányokat, hiszen óriási az információáradat és a programkínálat?

Vannak közösségi média oldalaink, Instagramon is jelen vagyunk. De a leghatékonyabb mód mindig a személyes megszólítás: korábbi Pure-os lányok testvérei, barátnői, ismerős édesanyák lányai csatlakoznak leggyakrabban.

Miről álmodik a lány...

Mit tapasztaltok, mi jelenti ma a lányok számára a legnagyobb problémát a nővé válás folyamatában?

Rengeteg különféle elvárással és mintával találkoznak. Amíg nem tudatosítják magukban, hogy pontosan kivé szeretnének válni, mire vágynak, mik az alapvető értékeik, addig ezeknek a külső elvárásoknak az útvesztőjében ragadnak. Ha viszont ezek a kérdések válaszra találnak bennük, könnyebben tudják megszűrni, mire figyeljenek és mire ne.  

Nevezhető hiánypótlónak a Pure Program? Ha visszabarangolunk az időben, akkor nagyanyáink, dédanyáink általában egy közösségben tanulták meg azt, hogyan válhatnak nővé, anyává? A mai 40-es, 50-es nők számára jó esetben az anya volt a minta vagy kortársaik, idősebb testvéreiket követték. Miről álmodik ma egy kamasz lány és honnan próbál mintát keresni?  

Úgy gondolom a nevelés, az értékek átadása elsődlegesen továbbra is a családokban történik. Ugyanakkor az valóban kihívást jelent, hogy egyre kevésbé jellemző a többgenerációs együttélés, egyre több a gyermekét egyedül nevelő szülő és így csökken a fiatalok védőhálója is, kevésbé élnek közösségbe ágyazottan.

Abban az életszakaszban, amikor a kortárs kapcsolatok felértékelődnek, a Pure kereteket biztosít egy olyan közösséghez, ahol hasonló értékrendű fiatalokkal találkoznak. Mindeközben olyan önkéntesek veszik őket körül, akik korban közel állnak hozzájuk, de idősebbek, kiforrottabbak, és mintává válhatnak számukra. Nem a szüleik helyett, hanem mellettük. 

Hogy miről álmodnak? Habár rengeteg eltérő üzenettel találkoznak, mégis az álmaik hasonlóak a korábbi generációkéhoz. Boldog életre vágynak, kiegyensúlyozott kapcsolatokra, sikerélményre és önazonosságra. 

A meghallgatás kulcskérdés

Milyen módszerekkel alakítjátok ki azt a bizalmi légkört, amelyben megnyílnak a kamaszok és beszélnek az őket foglalkoztató problémáról?

A program elején megbeszéljük a csoportszabályokat, melyek elsődlegesen egymás meghallgatására irányulnak. Majd ezeket következetesen be is tartjuk. Rengeteg kérdéssel dolgozunk, amire szabadon reagálhatnak, így amikor ennek ráéreznek az ízére, felszabadulnak és könnyen megnyílnak. Egy olyan közegben, ahol ez nemcsak elfogadva, de bátorítva is van, a zárkózottabb lányok is meg merik osztani a gondolataikat. Ezekből pedig hamar kiderül, hogy mennyi közös is van bennük, így kialakul a kötődés és ennek nyomán a bizalom. Gyakran már az első előadás során. 

Hogyan zajlik egy csoportos foglalkozás?

Mindig van egy megérkező nyitókör, majd az interaktív előadás következik. Ezt követi a műhelymunka, mely során egyénileg és csoportosan is feldolgozzuk a hallottakat, így már a saját életünkre vonatkoztatva, a mindennapjainkba is beépíthetjük azokat. Különösen népszerű a lányok körében, amikor mások élettörténetét ismerhetik meg egy kerekasztal keretében. Például a szerelem, párkapcsolat alkalmunkra rendszeresen meghívunk házaspárokat, akik ismerkedésükről, a kapcsolatuk alakulásáról mesélnek és jótanácsokat is megosztanak. Az alkalmat pedig mindig egy közös zárókörrel fejezzük be.

Milyen problémákat osztanak meg veletek az egyéni beszélgetések keretében? Beszélhetünk típusproblémákról?

Az egyéni kísérés nem része a programnak. Csoportban dolgozunk a lányokkal, de itt is őszintén beemelnek fontos kérdéseket. Természetesen vannak a korukból, illetve a nemükből adódó kérdések is, melyek így vagy úgy, de többeket érintenek. Legyenek ezek családi kérdések, a pályaválasztás izgalmai, baráti konfliktusok vagy az ismerkedés dilemmái. Ezek a nagyobb témakörök, amelyek rendszeresen megjelennek az alkalmakon.

Életvezetés okosan: elfoglaltság és kikapcsolódás egyensúlya

A kamaszokkal átélt programok alapján milyennek látjátok a mai kamaszok életét, a velük szemben támasztott követelményeket? Oldható a sokaknál tapasztalt szorongás?

Rendkívül leterheltek a mai kamaszok, az iskolai követelmények mellett az egyéb különórák, sportfoglalkozások, zeneórák nemcsak az idejüket, de az erejüket is tizedelik. Különösen nehéz ez akkor, ha nem látják értelmesnek, értékesnek ezeket a tevékenységeket. A Pure sokszor felszabadulást jelent nekik, hiszen itt az ő témáik, kérdéseik kerülnek a középpontba. Van egy témánk, mely során a prioritásokról és az életvezetésről beszélgetünk. Ez sokszor oldja a szorongásukat, mert megtanulják azt, hogyan lehet kis változtatásokkal beépíteni a kikapcsolódást, feltöltődést jelentő tevékenységeket a napirendjükbe.  

A Pure Program egy nagyon érzékeny időszakban támogatja a lányokat. Szükségesnek látjátok, hogy a fiatal felnőtt életszakaszban is hasonló programok, szervezetek támogassák majd őket? Milyen szerepe lehet ebben a Bízd Rá Magad kezdeményezésnek?

Az önismereti munkának sosincs vége és közösségre minden életszakaszban szükségünk van. A fiatal felnőttkorban pedig rengeteg téma, amiről mi a kamaszokkal beszélgetünk, „élesben” is megmérettetik. Ezért mindenképp jó, ha olyan közegre találnak, ahol hasonló értékrendű fiatalokkal beszélgethetnek, támogatást, segítséget kaphatnak az adott életszakaszukban. 

Őszinteség és hitelesség egy jó szülő-gyermek kapcsolat alapja

Hogyan vonhatóak be a programokba a szülők?

Apa-lánya és Anya-lánya programjaink erre a legjobb alkalmak. Ezek során nemcsak minőségi időt tölthetnek együtt, de egymás cipőjébe is belebújhatnak. Ez pedig mind a szülők, mind a lányok számára nagy élmény.

A válások magas száma miatt gyakori, hogy egy kamasznak nélkülöznie kell valamelyik szülőt a mindennapjaiból. Általában ezek az apák. Milyen hatása van ennek a kamaszodó lányokra és hogyan lehet gyógyítani a válások okozta sérüléseket?

Az elmúlt években egyre több ilyen történettel találkozunk. Változó, hogy a lányok ebben az életszakaszban hogyan kezelik az egyik szülő hiányát. Az őszinteség és a hitelesség azonban nagyon komoly gyógyító erővel bír a szülő-gyermek kapcsolatban. Ilyen helyzetekben a lányoknak és az édesapáknak is különösen sokat szokott jelenti az Apa-lánya alkalom.

Egy ilyen összetett program esetében hogyan mérhető annak az eredményessége?

Valóban nehezen mérhető, leginkább talán a spontán beszélgetésekben, amit a végzett lányokkal folytatunk. Néha mesélnek a programban átélt élményekről, néha üzeneteket kapunk tőlük. De van olyan végzett Pure csapat is, akik mind a mai napig rendszeresen találkoznak és önismereti témájú beszélgetéseket szerveznek maguknak. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez egy magvető munka. Az aratás nem mindig látható a számunkra.

Mi volt számodra a legmegrendítőbb élmény a Pure Programok során?

Nehéz lenne egyet kiemelni. Persze vannak megindító, gyönyörű pillanatok, de ami a leginkább örömmel tölt el minket, az maga a folyamat. Látni a lányok személyes fejlődését, érését, látni azt, hogy egy csoport idegenből hogyan formálódik egy összetartó közösség, látni a barátságokat, melyek ezalatt az idő alatt születnek. Az egyik kedvenc élményem, mikor egy évzáró alkalom során hallottam, ahogy a lányok az asszertív kommunikáció alapjait idézték egymásnak viccesen: “Ne minősítsd a másikat, a cselekedetéről adj visszajelzést!” Mivel ez az egyik kedvenc témám, rendkívül boldog voltam, hogy ennyire megmaradt nekik ez az alapelv.

További értékes programokért, cikkekért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Novák Alíz
Kép forrása: pure