Borítókép

Minden embernek van hivatása, van olyan életfeladata, amely felismerhető, amely ott van mindenkinek lénye legmélyén, amelyet Istentől kapott. Ennek a felismert hivatásnak élésében szabadul fel az ember a legmélyebb szeretetre, itt kerül helyére az élete, egészen önmagává válik és új élet forrásai, élő közösségek születnek körülötte” – mondta Nagy Bálint jezsuita pap, hivatásgondozó.

A magyar nyelv egyik beszédes kifejezése a hivatás. Azon túl, hogy jelenti az ember lelkiismerete szerinti jól elvégzett napi feladatát, hordozza a meghívást az életszentségre, azaz az Istenhez való mély személyes kapcsolódásra és az Istennel megélt szeretetből fakadó életre.

 

Támpontok az életdöntésekhez

Nagy Bálint jezsuita pap nyolcadik éve foglalkozik hivatásgondozással. Portálunknak beszélt arról, hogy jezsuita közösségükben sok új és fontos témával foglalkoznak, ami a fiatalok számára lényeges, hogy megfelelő támpontokat és eszközöket találjanak életdöntéseik meghozásában.

A hivatás megtalálásának legfontosabb tere az imádság. Mi segít odatalálnunk Isten jelenlétéhez életünkben? Milyen módon küszöbölhetjük ki, hogy ne pusztán ingerekre reagáljunk, ne random változó impulzusok alapján döntsünk? Mi segít bennünket a megállásban, hogyan kapcsolódjunk önmagunkhoz és egymáshoz? Mi segít elidőznünk benső folyamatainknál, érzékelve azok irányát? – sorolja a felmerülő kérdéseket Bálint atya. Mihez lehet kezdeni a kitolódott felnőttkor kérdésével, a folyamatosan zakatoló gondolatokkal, belső nyugtalansággal, az elidőzés és a mélység hiányával?

 

Hivatástisztázás

A jezsuita közösség a most következő 10 éves időszak egyik legfontosabb céljául tűzte ki, hogy odaálljon a kereső fiatalok mellé és minden támogatást és lehetőséget megadjon számukra, hogy Isten jelenlétében felismerjék helyüket és feladatukat az életben. A jezsuiták ifjúsági szentmiséi, lelkigyakorlatai, szeretetszolgálatai, imacsoportjaik, miskolci iskolájuk, kollégiumaik, kulturális rendezvényeik, nyomtatott és online médiában való jelenlétük mind-mind ebbe az irányba keresnek és nyitnak tereket.

Nagy Bálint jezsuita atya

Mindezek mellett, most immáron 13. éve van egy sajátos egy éves programjuk is hivatásukat kereső 18-30 év közötti katolikus férfiak számára, amely intenzitását és mélységét tekintve a legalkalmasabb program a hivatástisztázásra.  

A budapesti Sodrás utcai rendházban – mondta el Bálint atya – tizenkét szoba áll azok rendelkezésére, akik érdeklődnek a katolikus egyházban megélt radikális apostoli életforma iránt, akik tényleg szeretnék Istent és embertársaikat egész szívvel szolgálni. Az egy teljes tanévet felölelő időszak során az érdeklődők folytatják tanulmányukat, munkájukat, vagy pedig önkéntes munkát vállalnak, miközben egy élő jezsuita közösségben élve jó kereteket, rendszeres támogatást, feladatokat, lelkivezetést kapnak életük fontos döntésének meghozatalához. A fiatalok mindvégig teljesen szabadok maradnak döntésük és hivatásuk felismerésében, akár a házas életformát, akár a jezsuita életet, akár az egyházmegyés papságot, vagy más katolikus életformát találnak imádságuk és megkülönböztetésük eredményeként.

A hivatástisztázás kulcsa, hogy Istennel együtt lépjék meg a felismert következő lépést, ami szabadságot és irányt ad az életüknek.  

 

Montserrat-év: Egy sajátos esztendő a nagy döntésekhez

A hivatástisztázó év iránt érdeklődő fiatalok esetében négy képesség, készség meglétére van szükség ahhoz, hogy a Montserrat-év programjában rész vegyenek:

1) Az egyik az, hogy a jelentkező gyakorló katolikus legyen: már bérmálkozott, rendszeres szentmisére járó, szentgyónáshoz járuló, imádkozó fiatal.

2) A másik, amit keresünk - folytatta a hivatásgondozó -, hogy az érdeklődő fiatal rendelkezzen azzal a képességgel, hogy tanulmányait jól tudja végezni és be tudja fejezni. Ez a képesség azért fontos, mert mi jezsuiták egy intellektuális munkát és reflexiót végző közösség vagyunk, ahol ez a készség szintén kulcsfontosságú lesz.

3) A harmadik szükséges készség az, hogy a jelentkező szolgál-e már másokat a mindennapjaiban: akár cserkészetben, akár regnumi közösség keretein belül, vagy önkéntesként idősek között, ministránsok között, sérült gyermekek szolgálatában, stb. A fontos, hogy legyen valami vállalt szolgálata, és ott képes jól helytállni.

4) A negyedik készség amire szükség van a Montserrat-év elkezdéséhez, az pedig egy alapvető fizikai és pszichológiai egészség. A felvételi része egy alkalmassági vizsgálat, amelyen minden jelentkezőnk keresztülmegy a felvétel folyamatában.

Az elmúlt években évente 4-5 fiatal vesz részt ebben a Montserrat hivatástisztázó évben. 13 év alatt összesen 43-an vettek részt a programunkban és közülük 17-en döntöttek a papi hivatás mellett. A siker és öröm számunkra az, ha az Istennel együtt megtalált úton lép tovább a hozzánk betérő fiatal.

 

A három igen

A hivatástisztázás időszakában Nagy Bálint azt tapasztalta, hogy az emberek három alapkérdés mentén keresik a válaszaikat. Az első ezek közül – árulta el –, mire vágyik az ember a lénye legmélyén? Ennek a tisztázása egy házasságkötés, egy munkahely kiválasztása esetén ugyanolyan fontos, mint a papi vagy a szerzetesi hivatás esetén. Tényleg akarok-e így élni? Nem a százszázalékos bizonyosság elérése a cél, hanem az, hogy a hivatását kereső belső nyugalommal tudja majd kimondani: igen, akarom.  

A második igent már mások mondják ki róla. Egy házasság esetében a társtól kell majd elhangoznia: igen, akarlak. És ehhez hasonlóan egy szerzetesi hivatás esetén is, a közösség tagjai erősítik majd meg azt, hogy a jelentkező képes-e, vagy képessé tud-e válni saját kételyei ellenére is a közösség életformájára, mások szolgálatára.

A harmadik igen pedig Istentől származik. Vajon Isten meghív-e engem egy adott közösséghez, vagy megélem-e, hogy Ő adja nekem a leendő feleségemet/férjemet?

A hivatástisztázás akkor tekinthető lezárnak, ha mindhárom igen megszületett. Ez kinek-kinek jelentheti a belépést egy szerzetesi közösséghez, vagy a házasság szentségébe, másoknak a szemináriumba, vagy egy adott munkahelyre. E három igennek egybehangzó megléte az a biztos alap, amelyre bátran építhetünk egy keresztény életet, és biztonsággal megtehetjük a következő lépést.  

Kis könyv nagy segítség

Nagy Bálint szerint minden embernek van hivatása, van olyan életfeladata, amely felismerhető, amely ott van mindenkinek lénye legmélyén, amelyet Istentől kapott. Ennek a felismert hivatásnak élésében szabadul fel az ember a legmélyebb szeretetre, itt kerül helyére az élete, egészen önmagává válik és új élet forrásai, élő közösségek születnek körülötte.

A hivatástisztázás tehát jóval többről szól, mint arról, hogy valaki pap vagy szerzetes lesz-e vagy sem. Szól arról, hogy önmagává válik-e, és bekapcsolódik-e abba a nagy műbe, amelyet az Isten tesz bennünk és közöttünk.

Nagy Bálint könyvet is írt erről a témáról ’Dönts együtt Istennel!’ címmel, és bízik benne, hogy valamennyiünk számára eszközöket ad hivatásunk keresésének útján és az azon való járásban. A kis könyv olyan mélységeit tárja fel az életfeladatunk keresési folyamatának, mint azt a kulcskérdést: hogyan döntesz Istennel együtt, mi segít Vele élni és Vele együtt döntést hozni? Hogyan ismered fel azt, amit valóban szeretnél? Hogyan fedezheted fel azt, hogy mi Isten rád vonatkozó akarata?

További rendszeres támogatást és elgondolkodtató, érdekes tartalmakat hallhatunk és láthatunk a hitről, lelkiségről és természetesen a hivatásról a Montserrat jezsuita vlogon is. A videós anyagok hitünk elmélyítésében szegődnek társunkul, a hivatás kérdésének mély és sokszor rendkívül személyes vonatkozásait is megismerhetjük a rendtagokkal készült beszélgetésekből és rendszeresek azok az adások is, amelyek a nézői kérdésekből, hozzászólásokból épülnek fel.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Novák Alíz
Kép forrása: jezsuita.hu