Találkozz Jézussal: a cserkésztáborban!

Borítókép

A cserkész-év koronája: a nyári tábor. Az idén ezek a találkozások az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében szerveződtek.

A Báthory László Cserkészcsapat idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját. A jubileumi csapattábor nyílt napján az érdeklődő szülők is bepillantást nyerhettek abba, ahogy az elmélet gyakorlattá válik: ember és tábor épült az erdőben – s míg utóbbit végül elbontják, az előbbi megújult lendülettel tud Isten felé törekedni. A közös játékok, építkezések, főzések, tábortüzek és persze a közös imádságok mind közelebb segítenek a Jóisten végtelen boldogságához. Hiszen ketten vagy hárman, vagy négy-ötszázan az ő nevében gyűlünk össze. Cél – a kongresszusi jelmondatot parafrazeálva – találkozni Jézussal a cserkésztáborban!

Ahogyan Sík Sándor piarista pap, cserkészvezető, költő írja Megyeri hitvallás (1926) című versében:

„Hiszek!
A tűzben, amely odalent parázslik,
És holnap este újra föllobog,
És minden este újra föllobog,
És föllobog délen és északon,
Egy tűz, száz tűz, ezer tűz,
És föltüzel – piros zsoltár – az égre,
És sápadt arcot rózsaszínre fest,
És a szemekbe ősi lángot villant.”

A cserkész minden napszakban dicsérheti Istent: éjszaka a tábortüzeknél, az őrségben végzett szolgálata által – vagy éppen szentmisén. Az első vasárnapi misén a zugligeti Báthory László Cserkészcsapat cserkészei különleges körülmények között imádkoztak. A katedrális mennyezetét csillagok borították, a Szűzanya közbenjáró szeretettel fordult az ünneplők felé, a Hold fénye világította meg az áldozati oltárt és fáklyák jelezték a virrasztva imádkozók hosszú sorainak végét. A természet ölén a természetfeletti ölelte magához hívő népét. A homília végén az oltár elé járulva minden cserkész kapott egy-egy búzakalászt, mielőtt az Eucharisztia liturgiájában az Élet Kenyerét magunkhoz vették. Az idei évben a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus közös, készületi imádsága is elhangzott. Nem lankad az imádságos készület, annál is inkább, hiszen a jövő ősszel többszáz cserkész önkéntes teljesít majd szolgálatot a budapesti katolikus világtalálkozón – s a CserkészekNEK csapat lassan egy éve készül már erre a feladatra.

Az őrsi együttlét egyik legkülönlegesebb és különösen szép formája a cserkészet alapítójáról elnevezett BiPi-tűz. A tábor határait parányi izzó fénypontokként körvonalazó tüzeket körbeülő őrstagok ezúttal nem énekeltek, hanem az őszinte beszélgetésekben megfogalmazott köszöneteké, tanácsoké, bocsánatkéréseké volt ez az alkalom. Ebben a tűzben edződhet évről-évre megtartóbbá egy szeretetközösség acélszilárdsága.

Találkozás Jézussal a cserkésztáborban, találkozás Jézussal jövőre Budapesten.

Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/talalkozz-jezussal-cserkesztaborban
Szerző: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/talalkozz-jezussal-cserkesztaborban
Kép forrása: https://www.iec2020.hu/hu/hirek-sajto/talalkozz-jezussal-cserkesztaborban; CserkészekNEK