Fejléc képe
Miben keresel segítséget?

várandósság-szülés-újszülött / intézményi elhelyezés

Bizonyos különösen megterhelő, a személy vagy a család teherbíró-képességét meghaladó élethelyzetekben olyan segítségnyújtásra lehet szükség, mely intézményi átmeneti vagy tartós elhelyezést tesz lehetővé. Ilyen élethelyzet lehet például az idős hozzátartozó segítése, aki állandó ápolásra szorul, de a család általi otthonápolás átmenetileg, vagy hosszabb időre nem nyújt biztonságos megoldást.

A tartósan fogyatékkal élő családtag gondozása szintén érkezhet egy olyan ponthoz, amikor mindenki számára előnyösebb fordulatot hozhat egy olyan intézmény választása, ahol a segítő szolgáltatások folyamatos rendelkezésre állása mellett az illető önálló életvitelt folytathat, például a képességeihez igazodó védett munkahelyen dolgozhat, és a családtagokkal való folyamatos kapcsolattartás mellett mégis saját új kapcsolatokat alakíthat ki, tevékenységeket választhat.

Az intézményi elhelyezés gondolata esetenként nem választási lehetőségként merül fel, hanem lehet átmeneti vagy tartós szükségszerűség is, ha egy személy vagy család fedél nélkül marad. Mindennapi életünk során kevésszer gondolunk bele abba, hogy hajléktanná válást milyen tényezők eredményezik. Sajnos sokszor vonunk le az egyént hibáztató, leegyszerűsített következtetéseket. A hajléktalanságnak, mint más az életben tapasztalt nehézségnek is összetettek az okai. Gyakran egy a nehéz egzisztenciális helyzetből eredő rossz döntés, pl. egy meggondolatlan hitel felvétele indítja, vagy egy család szétesése. A hajléktalanná váló emberek gyakran küzdenek szenvedélybetegséggel és/vagy más pszichés betegséggel, amik eleve megnehezítik a családban való megmaradásukat, hiszen pont ezek a betegek rendelkeznek a legkevésbé betegségükre való rálátással. Így segítséget sem kérnek, jellemzően el is utasítják azt. A velük való segítőkapcsolat kialakítása a szakembereknek is időigényes, törékeny folyamat.

Kiemelnénk halmozottan sérült embertársaink kiszolgáltatottságát, hiszen önálló életvitelre nem képesek, ebben állandó segítségre szorulnak. Az ő ellátásuk társadalmunk feladata is, gondozásukban egyházaink jelentős részt vállalnak.  Az érintettek családtagjai is rendszerint túlterheltek, gyakran kerülnek a sérült hozzátartozót is súlyosan érintő kényszerhelyzetbe.  Amennyiben hozzátartozóként keresünk segítséget a teljes kimerülés elkerülése és a helyzettel jobb boldogulás érdekében, érdemes megkeresnünk az esetleges érdekképviseleti szervezeteket, akik általában biztosítanak pszichológus vezetésével személyes támogatást és szerveznek önsegítő csoportokat. Az önsegítő csoportokban a résztvevők megélhetik, hogy problémáikkal koránt sincsenek egyedül, hasznos tapasztalataikat és tanácsaikat bizalmas légkörben megoszthatják egymással.

Sajnos gyakori ok a nők és a gyermekek hajléktalanná válásában a nők és a gyermekek bántalmazása, az élettárs bűnöző életvitele, szenvedély- és/vagy pszichés betegsége. Ebben az esetben, ha az érintett anya gyermekét maga szeretné tovább gondozni, lehetősége van válsághelyzetben lévő anyák számára fenntartott anyaotthonba költözni, együtt a gyermekekkel. Ezekben az otthonokban az anyák és gyermekeik rendszerint többszintű segítséget kaphatnak a felépüléshez és a továbblépéshez. Az itt lakó anyák segítséget kapnak életvitelük rendezéséhez, életvezetési- és gyermeknevelési készségeik fejlesztéséhez, munkába állásban és természetesen pszichés állapotuk gyógyulásához. A gyermekek fejlődését segítendő fejlesztő pedagógus, pszichológus és családterapeuta segítsége vehető igénybe. Természetesen ezekben az otthonokban a felajánlott segítség elfogadása a fejlődés és a társadalomba való visszailleszkedés érdekében elvárt. Ezekben az otthonokban az anyák gyermekeikkel egy, indokolt esetben másfél évet tölthetnek.

Súlyos bántalmazás esetében lehetőség van a bántalmazottakat segítő szervezetek, alapítványokkal való kapcsolat felvételére. Egyre több ilyen szervezet foglalkozik a bántalmazott (sajnos igen gyakran szexuálisan is!) gyermekek és nők segítésével. Van lehetőség a prostitúcióból menekülő nők támogatására is, számukra védett, személyiségfejlesztő terápiát is biztosító védett otthonokban való elhelyezés biztosított.

Amennyiben a hajléktalanságot okozó válságos helyzet nem az apa/élettárs bántalmazó viselkedése vagy az együttélést ellehetetlenítő életvitele (bűnözés, szenvedélybetegség és/vagy pszichés zavar) miatt alakul ki, van lehetőség a családok együttköltözésére családok átmeneti otthonába. Ezekben a segítség az anyaotthonokhoz hasonló módon összetett, a fejlődést az élet több színterén biztosító.

Ha ilyen helyzetbe került embertársunknak szeretnénk segíteni érdemes elsősorban az illetékes Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatokhoz fordulni, mert ők pontos információval rendelkeznek a lehetőségekről és a bekerülés feltételeiről is.

Ráhel Szőlőskertje - Gyere és gyógyulj!

Megszakítani kívánt vagy nehezen vállalható terhesség esetén a kismamának, illetve a családnak lelki segítséget nyújtunk. Igyekszünk segíteni az életkörülményeinek javításában, stabilizálásában.

abortuszmegelőzés, krízis terhesség, abortuszt követő gyász (post abortusz szindróma) feldolgozása, abortusz miatti bűntudat,
Ráhel Szőlőskertje - Gyere és gyógyulj!

Megszakítani kívánt vagy nehezen vállalható terhesség esetén a kismamának, illetve a családnak lelki segítséget nyújtunk. Igyekszünk segíteni az életkörülményeinek javításában, stabilizálásában.

abortuszmegelőzés, krízis terhesség, abortuszt követő gyász (post abortusz szindróma) feldolgozása, abortusz miatti bűntudat,