Adventi táncmeditáció

Program képe

Időpont: 2021-12-03 00:00:00
Helyszín: Tahi, Szív Lelkiségi Központ
Programszervező: Szív Lelkiségi Központ
További információ: https://www.tahisziv.hu/eves-program

Minden lépés ima

A lépésekben, mozdulatokban - szavakba nem önthető érzések, hangulatok, lelkünk mélyén rejtező titkok öltenek formát.

„Még ajkamon sincs a szó, te már érted”- írja a zsoltáros.

Mire az érzések gondolatokká, a gondolatok szavakká formálódnak, hosszú utat tesznek meg bennünk. Gyakran élünk azzal a kifejezéssel, ha valami erősen hat ránk, hogy bensőnkben egészen „megmozgat” minket. Ez a mozgás, a lélek belső rezdüléseinek, a nevenincsnek, a megragadhatatlannak az útja bennünk. A tánc során ebből az útból valamit átélve megtapasztaljuk, hogy mennyire sokszínűen, gazdagon és árnyaltan juthatnak kifejezésre azok a valóságok, amelyekre nehéz lenne szavakat találnunk.

Persze, az sem véletlen, hogy a táncmeditáció táncai körtáncok, melyekben soha nem a táncos kerül a középpontba. A középpontban mindig egy szimbólum – gyakran gyertya – áll, amely Isten jelenlétére utal, arra, hogy Isten az életünk középpontja. A tánc, az élet tánca körötte forog, mindig őt keressük, hozzá térünk vissza, rá szegezzük tekintetünket. Együtt, egyszerre, ugyanazokat a lépéseket és mozdulatokat táncoljuk, gyakran egymás kezét fogva, jelezve, hogy nem egyedül járjuk Istenhez vezető utunkat, útitársak vagyunk. A táncmeditáció, telve gazdag szimbólumrendszerrel, egy közös, mégis egyéni ima: szüntelen befelé figyelés, melyben megnyílunk arra, hogy a másikra is figyelni tudjunk.

A táncmeditáció során egyre mélyebbre hatolunk a belső csendbe, ahol lehetővé válik, hogy lélekben összeszedetté váljunk, és gondolataink elcsituljanak. Itt, megnyílva Isten előtt, engedjük, hogy a Lélek szavakba nem önthető sóhajtozásai más módon is utat találjanak bennünk Isten felé.

Ehhez az imamódhoz nem szükséges előzetes tánctudás, a mozdulatok egyszerűek, mindenkit bátorítunk a test és lélek ezen ősi imájának felfedezésére!

Vezeti: Révay Edit OCV

Jelentkezni a programra itt lehet.