fejléc

Bízd Rá Magad projekt háttere

Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet!”

 (Túrmezei Erzsébet: A harmadik)

Bízd Rá Magad!  Bevezető gondolatok

A társadalmi jelenségeket, emberi kapcsolatokat harminc éve kutató szociológusként a mindnyájunkat érintő problémákat (nehézségeket, kihívásokat) nemcsak érzékelem, hanem a méréseknek köszönhetően azok nagyságával (mélységével, kiterjedtségével) is tisztában vagyok. Emellett a felnőtt lakosság azon 7-10 százalékához tartozom, akik katolikusként az egyház tanítását követve igyekeznek élni.

2016-ban a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom, és azon belül a család munkacsoport is valószínűleg pont azért “talált meg”, hogy olyan kezdeményezés élére álljak, ami a tényekre alapozva építkezik, és a gyakorlatban, az egyházi közösségekben hasznosul. Vezetésemmel 2016 telén a mintegy húsz fős munkacsoport a családban élők jelenét és jövőjét szívén viselő nemcsak lelkes, hanem a témában szakemberként is jártas - édesanyákból és édesapákból állt össze. A család munkacsoport számára 2017 őszére, közel 9 hónapnyi közös gondolkodás után kristályosodott ki, hogy mi lehetne az a projekt, amivel  - elsősorban katolikus - környezetünket a már felállított kritérium rendszer alapján segíteni kívánjuk.

A projekt egyik legfontosabb célja, hogy a hívek mellett minél több paphoz, plébánoshoz, szerzeteshez eljusson, hiszen a hívek - gyakran végső kétségbeesésükben – őket keresik fel és csak bennük, illetve az általuk javasolt lehetőségekben bíznak. Sokszor fel sem mérjük mekkora felelősség és teher hárul ilyenkor egy-egy papra, különösen akkor, ha a problémát érzékelve rádöbben, hogy ő nem tud segíteni, és nem is tudja kihez irányítsa a benne bízó, bajban lévő felebarátját.  

Mit csináltunk? 

Kapitány Balázs demográfus és Rosta Gergely vallásszociológus előadásai nyomán először a diagnózissal szembesültünk: a mi környezetünkben sincs semmi másképp! SŐT! A családi élettel (családalapítás, házasság, válás, gyerekszám, elköteleződés stb.) kapcsolatos társadalmi változások a mi “intaktnak, sebezhetetlennek” hitt környezetünket sem kímélik; gyermekeinket nagyjából ugyanazok a külső hatások érik; vallássoságukra, viselkedésükre, döntéseikre ugyanazok a viselkedésbeli normák és értékek hatnak.

És tényleg: miért is gondoljuk másképp? Miért is gondoljuk, hogy a mi küszöbünk előtt megáll és hátat fordít minden, ami nem kívánatos? Vajon mi megteszünk-e mindent azért, hogy ez így legyen? Hol és mi a megoldás? – tettük fel magunknak a kérdést.  

Mindnyájan megéreztük a Laudato Si-ben megfogalmazott keresztény felelősségünket:

„nem elég azt mondani, hogy törődnünk kell a jövő nemzedékekkel. Tudatára kell ébrednünk, hogy saját méltóságunk forog kockán. Mi vagyunk a leginkább érdekeltek abban, hogy lakható bolygót hagyjunk a minket követő emberiségre.” (Laudato Si’ 160. pont)

A helyzetértékelés után nem ragadtunk le egy-egy kérdésnél és – magunkat felmentve – még csak nem is sopánkodtunk. Továbbléptünk: sok - gyakran nagyon fájdalmas – munkával beazonosítottuk, és nevén neveztük a problémákat a fogantatástól a halálig. A csoportban legjobb tudásunk és szakmai kapcsolataink révén minden egyes problémához összeszedtük az egyes területeken már nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek és szervezetek neveit, valamint összegyűjtöttük a valós segítséget és megoldást kínáló jógyakorlatokat is. Sok szakembert személyesen is meghívtunk, 2018. márciusában Biró püspök is a vendégünk volt. Ezután az összeállított listán szereplő nevek, címek, honlapok és az ellátott feladatok tisztázását, pontosítását végeztük el. 2019. március 28-án a projekt és a készülő honlap igazi nevet kapott: Bízd Rá Magad! Azaz Bízz abban, hogy a Jóisten közbenjárásával a felebarátaidtól kapott segítség kézzel fogható lesz!

2019. áprilisban a véglegesített listánkat Horváth Zoltán atya, az Esztergom-Budapesti főegyházmegye családreferense hagyta jóvá. Ezzel szakmailag zöld utat kapott a Bízd Rá Magad projekt. A katolikus egyház erkölcsi és anyagi támogatása mellett 2019 decemberére elkészült a végleges grafika és az első teszt verzió. Külön öröm számunkra, hogy így a weboldalt 2020-ban, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében indíthatjuk el.  

A Bízd Rá Magad! projektben az eddigi munkát és támogatást minden csoporttagnak köszönöm! Külön kiemelve Soósné Erdő Klárit, akinek segítsége, lelkesedése és hajtóereje nélkül ez a projekt biztos nem jött volna létre!  

„Mondottam: ember küzdj és bízva bízzál!” Mindnyájunk nevében ígérem eddig és ezután is így teszünk.

Budapest, 2020.január 7.               

 

Dávid Bea

egyetemi tanár