fejléc

Hetvenkét Tanítvány Mozgalom

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom célja olyan strukturált katolikus szakmai hálózat létrehozása, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény értékeket, a különböző szervezeteknek teret ad az együttműködésre, üzeneteik szélesebb körben történő tolmácsolására. Célja a Magyar Katolikus Egyház irányítása mellett az egyházi és civil szervezetek összefogásának elősegítése, ezen szervezetek élő hálózatának kiépítése. Létrehozni és működtetni egy katolikus társadalmi civil központot, mely teret ad a közös gondolkodásnak és a párbeszédnek. Hozzájárulni a katolikus egyház társadalmi üzenetének minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, az egyházon belüli horizontális és vertikális kapcsolatok építéséhez, és újszerű kommunikációs csatornák kialakításához.

A Mozgalom fő feladata az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területén található, valamint a határon túli magyar, katolikus értékrendű, elkötelezett civil szakmai és kulturális szervezetek, közösségek és csoportok támogatása, munkájuk összehangolása, köztük az információáramlás biztosítása, kommunikációjuk integrálása, értékeik és céljaik közös képviselete és megjelenítése, szakmai hálózatuk kiépítése és működtetése, valamint a külföldi Actio Catholica szervezetekkel való kapcsolattartás.

(Részletek az alapító okiratból)

További információkért látogass el weboldalunkra: https://72tanitvany.hu/

Család Munkacsoport

A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Család Munkacsoportjaként a „Bízd Rá Magad!“ projekt létrehozásával a fő célunk strukturáltan, átláthatóan és tematikusan megjeleníteni egy emberöltőn át a családhoz köthető kihívások megoldásához országosan fellelhető, elsősorban (de nem csak) katolikus „jó gyakorlatokat”.

A választék széles és igen sokrétű: idetartoznak pl. lelkigyakorlatok; nevelési/oktatási programok; előadások; konferenciák; kiadványok; kurzusok/tanfolyamok; hitéleti, lelkiségi segítség; pszichológiai, mentálhigiénés segítség; vagy bármilyen más forma.

Szeretnénk ezeket a lehetőségeket széles körben ajánlva “kihangosítani”, és elérhetővé tenni minél többünk számára, hogy egy-egy nehézség kapcsán ne megrekedjünk, hanem legyen hova/kihez bizalommal fordulnunk. Kerüljenek ezek az értékes kezdeményezések előtérbe, hogy kézzel fogható segítséget kapjunk.

Gyakorlati segítséget nyújtó tematikus gyűjteményünket szeretettel ajánljuk lelkipásztoroknak a lelkivezetés, lelkigondozás során felmerülő kérdésekben, iletve családreferenseknek, a híveknek és mindenkinek, aki ezt a segítséget szívesen elfogadja.