Borítókép

Egy évvel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után ismét nagy találkozóra készül a katolikus közösség. Szeptember 19-25. között Szegedre irányul a figyelem, amely házigazdája lesz az idei Katolikus Társadalmi Napoknak (KATTÁRS). Rengeteg lelkiségi, kulturális és tudományos programmal készülnek a szervezők. A hét célja, hogy az Egyház megmutassa, hogyan és hányféle módon vesz részt a társadalom életében.

Megismerhetjük, hogy a korunkat foglalkoztató nagy problémákról hogyan és mit gondol az Egyház. Hallhatunk izgalmas előadásokat, pódiumbeszélgetéseket, vitákat olyan résztvevőkkel, akik alapvetően mást gondolnak egy-egy kérdésről a meghallgatás és a nyitás jegyében.

Szombaton hasonló élményben lehet részünk, mint a Margitszigeten, a NEK Családi Napon. A Dóm téren találkozhatunk a szerzetes rendekkel és a segítő szervezetekkel, így a Bízd Rá Magaddal is, a forgatag vár minden jószándékú, érdeklődő embert egy jó beszélgetésre, játékra, kikapcsolódásra, ismerkedésre.

Serfőző Leventével, a szervező Szeged-Csanád Egyházmegye oktatási helynökével beszélgettünk arról, miben lesz más az idei rendezvénysorozat, mint az eddigiek.

 

Sikerült távol tartani a félelmet az elmúlt hónapokban, hiszen a megújulást választotta mottójául a KATTÁRS, amihez - ahogy egy bölcsesség is tartja -, a legnagyobb bátorság kell...

– A Szeged-Csanádi Egyházmegye lesz a házigazdája az idei Katolikus Társadalmi Napok (KATTÁRS) programsorozatnak, amelynek mottója: „Megújulni közös értékeinkben.” Újdonság, hogy a korábbiakhoz képest egyhetesre bővül az esemény. A megújulás a rendezvény esetében azt jelenti, hogy merünk és hozunk is a KATTÁRS eseményei közé olyan közéleti és kulturális problémákat, amelyek mentén találkozik a társadalom és az Egyház élete, de eltérő módon gondolkodunk róla.

Például a Pro Life Mozgalom közreműködésével az életvédelem témájában lesz egy pódiumbeszélgetés, ahol kiderül, hogy egy olyan kérdésről, mint az élet, amely hittől, világnézettől függetlenül, valamennyiünk számára fontos érték, mennyire sokféleképpen vélekedünk. Hol és mikor kezdődik az élet és mikortól tekintünk rá életként? – ebben a kérdésben számos eltérés van a gondolkodásunkban.

Az Egyház tanítása világos, a fogantatás pillanatától megóvandó értéknek tekinti az életet és ezt képviseli is. A megújulás folyamatának mélyről kell indulnia és ehhez tartozónak tekintjük, hogy nehéz, néha kínos kérdések kapcsán, egymás mellé merjük állítani az egymástól eltérő szempontokat is.

Serfőző Levente

Párbeszéd Egyház és társadalom között

- A megújulás szó hallatán a legtöbb ember olyan cselekvésre gondolhat, mint egy ruhásszekrény átpakolásakor, hogy a megunt, megkopott darabokat leselejtezik, a használhatókat és a kedvenc darabokat megtartják. Az Egyház esetében azonban inkább egy szemléletváltásról, vagy inkább egyfajta nyitásról beszélhetünk a kívülről elhangzó vélemények meghallgatásáról?

– Ferenc pápa egy olyan missziós irányváltásról beszél, melynek egyik karaktere a kilépő és megújuló Egyház képe. Egy ilyen nyitás bátorságot kíván a keresztény közösségtől, melynek el kell gondolkodnia és új kezdeményező stílusban kell megszólítania a társadalmat. Erre hív mindannyiunkat a szinodális út, amelyen az Egyház jár, előmozdítva ezzel egymás értékeinek a megismerését, a meghallgatást, együttműködést és a társadalommal való dialógust. Megvizsgáljuk, hogy melyek azok a külső formák és tényezők, melyek kevéssé hangsúlyosak az életünkben és mi az, amire több figyelmet kell fordítanunk. A KATTÁRS esetében be tudjuk mutatni az Egyház társadalmi tanítását és teret adunk a bölcs és kulturált vitáknak, beszélgetéseknek. Az egyhetes rendezvény ezért is fontos fontos része és részese a megújulásnak.

– A Katolikus Egyház társadalmi napjainak már évszázados hagyományai vannak Európában. Az 1900-as évek elején felismerték az egyház képviselői, hogy mennyire szükséges, hogy hangjuk, véleményük ismert legyen a társadalom egészét érintő kérdésekben. Hazánkban milyen hagyományai vannak az Egyház és a társadalom ilyen típusú kapcsolattartásának?

– A Magyar Katolikus Egyház nem maradt le az Európai kezdeményezések mögött. Sőt! A XX. század elején napra kész volt, amikor a katolikus nagygyűléseken, a katolikus szervezetek bevonásával kapcsolódást keresett és talált a magyar társadalommal. Csak két nevet említenék: Prohászka Ottokár székesfehérvári püspökét, akinek szociális gondolkodásmódját nem kell bemutatni, sokan megfeledkeznek ugyanakkor Glattfelder Gyula csanádi püspökről, akinek életében és püspöki szolgálatában is kiemelt szempont volt a szociális kérdés, a társadalommal való párbeszéd, a kultúrával, a tudománnyal való dialógus. Szegeden, az itteni pusztán és homokon alapította Kerkai Jenő a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testületét (KALOT). Glattfelder Gyula püspök felkarolta, mindenben támogatta, képviselte az egyházi hierarchia minden szintjén Kerkai missziós törekvéseit és gondolatait.

Az egyház társadalmi tanítása, már akkor jelen volt az ifjúság, a kultúra és a tudomány területén, valamint aktívan reagált egzisztenciális problémákra és kihívásokra. Ezt azonban elfelejtettük és a második világháború utáni ötven év az emlékezetből is likvidálta ezeket a törekvéseket, most lehetőségünk van arra, hogy újra felfedezzük. A KATTÁRS-on ennek a törekvésnek is helyet adunk, egyháztörténeti konferenciára várjuk az érdeklődőket, amelynek fókuszában a KALOT és az ahhoz hasonló szegedi sajátosságok lesznek. A KATTÁRS-nak sem pusztán tíz éves története van, hanem tágabb értelemben száz évet ölel fel, amelyben ott van Szeged, Glattfelder Gyula püspök a KALOT és még számos más szervezet.     

 

Történelmi pillanatok a KATTÁRS-on

– Miben lesz más, témák, programelemek tekintetében a szegedi KATTÁRS az előző rendezvényekhez képest?

– Új programelem lesz az előző KATTÁRS rendezvényekhez képest, az egyetemistákkal való párbeszéd. A KATTÁRS belép a Szegedi Tudományegyetem hatalmas auditóriumába, ahol egy örökzöld témáról, hit és tudomány kapcsolatáról beszélget majd Szabó Gábor fizikus és Németh Norbert teológus, Földi-Kovács Andrea moderálásával. Ez életünknek egy olyan területe, ahol mindig új és új kérdések merülnek fel, folyton változó szempontok alapján. Érdemes felszínre hozni ezeket és a két terület párbeszédében értelmezni.

Rendhagyó az idei KATTÁRS-ban az általános iskolákat megszólító program is. Az egyházmegyénkben közel negyven tanintézményünk van, az itt tanuló 13-14 éves fiatalokat a számukra legkedvesebb időtöltéssel várjuk majd, kispályás labdarúgó-tornára hívtuk őket, a KATTÁRS Kupáért. Nem akarok túlozni, de történelmi pillanat lesz Szeged belvárosában az egész estés szabadtéri dicsőítő koncert, amelyre a Marton Zsolt váci megyéspüspök által celebrált családok szentmiséje után vonulunk át a dómból gyertyákkal a Dugonics térre. A missziós jellegű programon szegedi dicsőítő együttesek mellett, fellép Csiszér László zenekara, a Gável testvérek és Mező Misi is. Zenével, közös énekléssel szeretnénk megszólítani a szegedi polgárokat.  

Szeged évszázadok óta fontos szerepet tölt be az Egyház életében. Fekvésénél fogva mindig is nagy kihívásokkal kellett szembenéznie. Hogyan és milyen üzenettel jelenik meg a rendezvénysorozat során az egyházmegye?

– A programfolyamban törekedtünk arra, hogy az egyházmegye értékeit és sajátosságait is bemutassuk. Az ifjúság, oktatás, nevelés témája végigkíséri a KATTÁRS eseményeit, az általános és középiskolás diákok, egyetemi hallgatók bevonásán túl, törekszünk megszólítani a keresztény szakkollégiumokat is. Szeged egyetemváros, az intézmény és annak története nélkül nem ismerhető meg igazán a város sem. Szegeden hagyománya van az egyetemi lelkészség által szervezett programoknak és egy összehangolt ifjúságpasztorációs program is segíti a plébániák lelkipásztori munkáját. A KATTÁRS programjai tíz helyszínen zajlanak majd, bízunk benne, hogy ezek a városon kívül az egyházmegyét is megmozgatják.    

 

Segítő szervezetek, szerzetesrendek a forgatagban

– A KATTÁRS rendezvényeinek mindig fontos része, hogy az Egyház keretein vagy a tanítás szellemiségében működő segítő szervezetek, lelkiségi mozgalmak bemutatkozhassanak és találkozhassanak egymással és minden jószándékú érdeklődő emberrel. Hol és hogyan kapcsolódnak a társadalmi napok programjaiba?

– Szeptember 24-én a "Dóm téri forgatag"-ban találkozhatunk a szerzetesi közösségekkel, a segítő szervezetekkel. Sokan jelezték részvételi szándékukat, a szegediek számára ezek közül a legismertebbek a városban is jelen lévő Kilátó, illetve a komoly szociális szolgálatot ellátó szegedi kórházlelkészség lesznek. Hangulatában és céljait tekintve hasonlít majd ez a forgatag a tavaly szeptemberi margitszigeti NEK Családi Naphoz. Az érdeklődők számára a sátraknál lehetőség lesz kötetlen és mély beszélgetésekre is, miközben színpadi programokkal is készülnek az iskolák, fiatal közösségek.

– Lehet szerepe a segítő szervezeteknek abban, hogy pozitívabbá formálják a társadalomban az Egyházról alkotott képet. A legtöbb ember nagyjából két formában találkozik az Egyházzal, általában a média által közölt negatív hírek, valamint a segítségnyújtások kapcsán. A háború elől menekülők ellátásakor, a természeti katasztrófák bekövetkeztekor, a szociális segítségnyújtás terén is az elsők között találjuk az egyházi, és egyházi kötődésű segítőszervezeteket...

– Azt tapasztaltuk, hogy a hangzatos jelmondatok megfogalmazásával el lehet érni az emberek egy csoportját, de nem biztos, hogy ennek hatására a többség foglalkozni kezdene az egyházakkal, vagy ez átrajzolná az egyházképüket. A nagyon konkrét helyzetek viszont hatással vannak az említett imázsformálásra.

Néhány éve lehetőségünk volt, hogy létrehozzuk a Forráspont Lelkigondozó Szolgálatot, mentálhigiénés támogatást kérhettek a szakemberektől a központban fiatal felnőttek. Meghirdettünk az egyetemistáknak egy tíz alkalmas előadássorozatot is, mindannyiszor olyan súlyos témákkal, mint a család, élettervezés, jövőkép stb. és olyan előadókkal, akik keresztény elkötelezettségű szakemberek. Világossá tettük, hogy ezek egyházi kapcsolódású programok, mégis sok fiatal vett részt ezeken az esteken, ott maradtak a helyszínen és hosszasan kérdeztek még az előadás után. Ezek a programok segítettek abban, hogy alakuljon a fiatalok gondolkodása az egyházzal kapcsolatban, amelyet sok esetben a média, vagy éppen egy nem túl kellemes személyes, élmény befolyásoltak.

Abban reménykedem, hogy a fiatalok a nagy katolikus svédasztalon, amely egy héten át körbevesz majd bennünket a KATTÁRS alatt, belekóstolnak valamibe, ami megérinti majd őket és érdeklődővé teszi őket az Egyház által képviselt értékek iránt. Ennek érdekében számos nem tipikusan szakrális, liturgikus esemény is szerepel a programkínálatban, például Ákos koncert, vagy a Bálint Sándorról összeállított szabadtéri tárlat, amelyek olyanokat is megszólíthatnak, akiknek nincs kapcsolata az Egyházzal.

 

Szép üzenet a nyitónapon

– Milyen liturgikus programokkal várják az érdeklődőket?

– Szeptember 19-én, hétfőn 18 órától, nagyon szép üzenettel nyitjuk meg a Katolikus Társadalmi Napokat, ökumenikus istentiszteletet vezet a Fogadalmi templomban Balog Zoltán református és Kiss-Rigó László katolikus püspök. A KATTÁRS nyitó szentmiséje szeptember 22-én, este 18 órától lesz szintén a Fogadalmi templomban, ahol Veress András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke mutat be ünnepi szentmisét. Szeptember 24-én, Szent Gellértnek, egyházmegyénk első püspökének ünnepén Kiss-Rigó László celebrál szentmisét a szegedi Fogadalmi templomban. Szeptember 25-én, a KATTÁRS záró napján, 10 órakor Erdő Péter bíboros, prímás mutat be szentmisét a Dómban.

- A programismertető sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a KATTÁRS katolikus svédasztalhoz hívja az érdeklődőket, ahol mindenki talál kedvére valót. Hogyan nézne ki a szervező által összeállított szubjektív királyfalat?

– Rendkívül nehéz kérdés, hiszen a KATTÁRS értékét a nagy egészben látjuk, amelyet az eseménysorozat alkot. Ha királyfalatként egy új elemet emelhetnék ide, akkor az egy olyan alkalom lenne, amely az egyetemi hallgatóságot nemcsak megszólítja, hanem egy élményszerű esemény keretében, együtt gondolkodásra is ösztönzi. Ez óriási feladat és nem egyszerű megvalósítani. Azt remélem, hogy sokak számára ez a kapcsolódási lehetőség már ezen a KATTÁRSON megvalósul.

A KATTÁRS részletes programját ITT találod

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Novák Alíz
Kép forrása: depositphotos.com