Jól és jónak lenni

Borítókép

Egy idős, vak férfi haladt látszólag bizonytalan léptekkel a meredek lépcső felé. A fehér botja ritmusosan kopogott a járólapon. Majd hirtelen megállt két lépésnyire a tátongó mélység kezdete előtt. Segítsek neki vagy ne? Már érződött a közelgő metrószerelvény szele. Dönteni kell... Hogyan segítsek? Ha megérintem a karját, megijeszthetem és leeshet a meredek lépcsőn... Néhány másodperc alatt egy sor kérdés, érvek a segítés mellett és ellene. Végül egy hangos köszönés után jött a tétova kérdés: „segíthetek?” Az idős férfi a hang irányába fordult, elmosolyodott. „Köszönöm, nem. Ötvenöt éve naponta erre járok...” Elsorolta, hogy változott ez idő alatt a burkolat, a korlátok. Majd percekig beszélgettünk a dilemmáról, a hogyan segítsünk problematikáról és arról, hogy akinek a legtöbb lehetősége eszköze lenne erre, miért tétlen... A végén megköszöntem ezt a pár percet.

 

Eltévedés a labirintusban

Gyakran eszembe jut azóta is ez a találkozás és annak sokféle vetülete. Többek között az, hogy milyen helyzetekben segítünk egymásnak és mikor nem? Miért és mit mérlegelünk mielőtt cselekednénk? Milyen motivációk állhatnak a háttérben: anyagi haszon reménye, a környezetünk és önmagunk elismerésének kivívása, semmilyen okot nem kell keresnünk, önzetlenül cselekszünk? Elég csupán a belső késztetés, hogy szeretnék segíteni? Kiről szól ez a történet a segítőről vagy a segítettről?

 

Rábíztam...

A Bízd Rá Magad jógyakorlatai között szerepel Pál Ferenc, vagy ahogy a legtöbben ismerik Pál Feri atya számos kurzusa. A segítőkről, a segítségnyújtásról szóló előadásai elérhetőek a rengeteg egyéb témában megszületett hang- és írott anyag között. Sokszor és sokféle irányból közelítette már meg a kérdést a mentálhigiénés szakember, de ez a téma az érdeklődés alapján az öröknek nevezettek közé tartozik.

Rendkívül izgalmas az a kérdéskör, hogyan segítsünk jól másoknak és magunknak? Reinhard Krüger pszichoterapeuta munkássága alapján Pál Feri bemutatta azt a három szerepkört, amelyet az elég jó segítő betölt.

Ezek egyike, hogy úgy segít, hogy teljes énjét beleadja, miközben szó sincs énközpontúságról. Teréz anya élete például ennek jegyében telt, semmi rendkívüli dologra nem vezette el a hivatását, hanem nyitott szemmel és szívvel járt a világban és azokat vette észre, akiket mások nem akartak vagy nem is voltak képesek rá, hogy meglássanak. Hasonlóan a grandiózus segítő szerepben vált ismertté néhány percre az a menekült férfi Párizsban, aki a negyedik emeletre mászott fel, mert onnan lelógott egy kisgyermek. Ők egyszerűen segítettek, nem mérlegelték, hogy ők ettől jobbak lettek volna másoknál, csak egyszerűen, szabadon, szépen segítettek.

A második szerep, amit egy jó segítő betölt, az emberé. A jó segítői kapcsolatban két ember, a maga teljességében találkozik össze. Együttérzéssel. Mindkét fél ad és kap függetlenül a helyzettől, hogy ki a segítő és ki a segített.

A harmadik szerep a szakértőé. Ennek hasonlóan nagy szerepe van az előző szerepek mellett a jó segítővé válásban. De érdemes még hátrább lépni...

Két megoldandó probléma

Egy egyszerűnek tűnő kérdés kapcsán máris jön a felismerés, hogy a segítségnyújtáshoz nagyfokú önismeret kell. Pál Feri kurzusán humorral és személyes példákkal, sokszor kudarcosnak ható történeteken át vezet el addig, hogy elkezdjük az önmarcangolás nélküli szembenézést gyengeségeinkkel és a sémáinkkal. Mik is azok a sémák? Hogyan születnek és miért vesszük őket nehezen észre, mitől fosztjuk meg magunkat, ha nem próbáljuk meg ezeket elereszteni? Előadásról, előadásra juthatunk közelebb a válaszokhoz.

A séma egy lenyomat – magyarázta el a szakember -, amely gyerekkorban, de főleg annak is korai szakaszában az akkori tapasztalataink, világérzékelésünk alapján keletkezhet bennünk negatív előjellel, önmagunkról, a világról, másokról, és ez beépült a személyiségünkbe. Például, ha valakit gyermekként sokat bírált a környezete és nem igen jutott pozitív megerősítéshez, akkor kialakul benne az úgynevezett szégyen séma. Mivel ez a tapasztalata önmagáról ezt reálisnak éli meg, ezáltal torzul a valóságérzéke. Az előadó a dalai láma bölcsességét kínálta a hallgatóságának átgondolásra, aki azt mondta: „Az emberiségnek csak kettő problémája van. Nem tartja realitásnak azt, ami az, s realitásnak tartja azt, ami nem az.”

Pál Feri atya hozzáfűzte: a sémákkal kapcsolatban pontosan ez történik velünk. Realitásnak tartjuk azt, hogy értéktelenek vagyunk, vagy alkalmatlanok az életre, vagy mindenképp valami függő viszonyban kell valakivel lennünk, mert hát hiszen egyedül életképtelenek vagyunk. Az is előfordul, hogy azt tekinti valaki valóságnak, hogy bármit megtehet, mert grandiozitás sémája van, ami azt ismételgeti számára: senki nem olyan, mint én. És ez az ő valósága.

Énen innen, énen túl...

Hiába van belső indíttatás arra, hogy jót tegyünk, ha valójában ez abból táplálkozik, hogy elkerüljük az abból fakadó bűntudatot, ami akkor ölel körbe bennünket, ha elmulasztjuk a segítségnyújtást – mutatott rá a mentálhigiénés szakember. Magyarán a cselekvés nem szabadon történik, hanem abból ered, hogy szeretnénk elhárítani az önmagunkkal kapcsolatos negatív érzéseket.

A másik tárgyalt séma középpontjában szintén az én áll, ez az önfeláldozás sémája. Ez a leggyakrabban egy korai sérülésből alakul ki, amikor az egyik szülő nem elérhető, fizikailag, és/vagy érzelmileg nincs jelen, a másik, aki a közelünkben van, pedig segítségre szorul. Ebben az esetben a szeretett személy rászorultságára hangolódunk rá, az ő szükségleteinek kielégítése válik tudatossá a sajátok pedig elveszítik mindezt a besorolást. Általában az ilyen érzelmi háttérrel rendelkezők gyakran segítői hivatást választanak maguknak.

 

Sémafogság

Az előadásfolyam halad sémától-sémáig. Meghatároz, feltár és segít a feloldásokban. Ám, ahogy ezt a mentálhigiénés szakember is többször viccesen megjegyezte, nem valami sémaszakkörre hív bennünket.  

Pál Feri atya nemcsak rávilágított előadásaiban ezekre a sémák általi rabláncokra, hanem bizony azzal is szembesítette a hallgatóit, hogy sok esetben mennyire nem akarunk ezektől megválni.

Szembe merünk nézni vajon a gyengeségeinkkel vagy inkább naphosszat tápláljuk, provokáljuk azt a helyzetet, amelyekben aktivizálódhatnak a sémák? Már-már kényszeresen vágyunk arra a szituációra, hogy kimondhassuk: „Na, ugye nem vagyok elég jó, ügyes, szerethető stb.stb..”.

Ezek a sémák meghatározzák a döntéseinket, érzéseinket, a működésünket, a lényünket. S természetesen a segítői szerepünket is.

 

Szabadulj fel!

Sokunkban dübörög az önfeláldozás séma. Segíteni akarok. A belső meggyőződést is erősen érzékeljük, muszáj segíteni, felelősséget vállalni, bedobni magam, feláldozni. Otthon, a munkahelyen, szülőként, a párkapcsolatban. S ennél a pontnál érdemes újra és újra meghallgatni az előadásokat és miután megfogalmazzuk a kérdést őszintén válaszolni is rá: ott belül, szabad vagyok? Ez ennek a nagy utazásnak az egyik nagy, vagy talán a legnagyobb kérdése, eljuthatunk-e és ha igen, akkor hogyan az önfeláldozástól a szabadságunkig? Útra fel, hallgasd meg a hanganyagokat, olvasd el az elhangzott gondolatokat és szabadulj fel!

További „pálferis” érdekességeket és olvasnivalót itt találhatsz!

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Novák Alíz
Kép forrása: Bízd Rá Magad Média