Teremtésvédő civilek Szent Ferenc köpönyegéből

Borítókép

Április 22. a Föld napja. Ilyenkor katolikus körökben biztosan előkerül a teremtésvédelem témája. Erre pedig gyakran ezek a reakciók érkeznek: „De mi a csoda az a teremtésvédelem?” „Mi közünk nekünk, keresztényeknek ezekhez a zöld dolgokhoz?” „Mi, kisemberek úgyse tudjuk megváltani a világot.”

Van azonban egy elkötelezett, többnyire önkéntesekből álló csapat Magyarországon - a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület -, akik nap mint nap jókedvvel és lelkesedéssel vetik bele magukat teremtett világunk védelmébe, és igyekeznek másokat is erre inspirálni, mások figyelmét is felhívni közös otthonunk iránti felelősségünkre. Vigyázat, lelkesedésük ragadós!

Ma már mindannyiunknak nyilvánvaló kell legyen, hogy ökológiai krízisben élünk. Bolygónknak az emberiség – és számos más élőlénytársunk – számára élhető állapota szempontjából borotvaélen táncolunk. Nem csak ma, de ma különösen gondolnunk kell arra, hogy mindannyiunknak származástól, vallási hovatartozástól, világnézettől függetlenül részt kell vállalnunk a változásban, változtatásban közös otthonunk gondozása érdekében.

Keresztényként ráadásul az Atyától származó hívásnak a felelősségét is tudatosítanunk és vállalnunk kell: „Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze.” (Ter 2,15) Vagy ahogy Ferenc pápa tántoríthatatlanul fogalmaz: „...hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, s nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja.” (Ferenc pápa, Laudato si' 217.) Mit tegyünk hát katolikusként?

Erre keresi a választ és kutatja a cselekvési lehetőségeket lassan 15 éve a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, hazánk első katolikus „zöld” civil szervezetének csapata. Ahogy ők nevezik, a „teremtésvédelem” az ügyük. Ez a keresztény környezetvédelmet jelenti, de az elnevezésbeli különbözőség nem megkülönböztetést, elkülönülést hordoz. Tartalmi többletet igyekszik kifejezni: a hitünkben mélyen gyökerező, átfogó felelősséget, hogy a világ művelésére és őrzésére teremtői megbízásunk van, és hogy az egyházi tanításoknak megfelelően gondos gazdaként, nem kizsákmányoló úrként kell bánnunk a világgal és benne teremtménytársainkkal. Azt is kifejezi a megnevezés, hogy mi magunk is részei vagyunk a természetnek, nem azon felül vagy azon kívül állók.

Az embernek a teremtésben ugyan kiemelt szerep, ám ezzel együtt minden teremtettért fokozott felelősség is jutott. A teremtésvédelem átfogóan tekint a krízisre. A környezeti tünetek mellett az egyház társadalmi tanítása mentén odafigyel és foglalkozik az ökológiai válság mögött meghúzódó társadalmi válsággal is, annak megoldására is keresi a kiutat. A keresztények egyik legfőbb hozzáadott értéke a környezet megóvásáért folytatott küzdelmekhez – és így a teremtésvédelem legmeghatározóbb sajátossága – a remény, mely Isten irántunk való szeretetébe vetett hitünkből fakad, és segít bátornak és bizakodónak maradnunk az aggasztó körülmények között is.

Az egyesület történelmi előzménye, hogy 2008-ban a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia „Felelősségünk a teremtett világért - A teremtett világ védelméről” című körlevelének megjelenése apropóján számos egyházi és világi keresztény szakember és munkatárs fogott össze, hogy egy háromkötetes kiadványt készítsenek a körlevélhez kapcsolódóan. A három közül az egyik a lelkipásztoroknak és közösségeknek szóló gyakorlati anyag volt.

A „Hogy művelje és őrizze meg" sorozat elkészülte után az e köteten együtt dolgozók és a témában tovább munkálkodni szándékozók úgy gondolták, hogy a dokumentumok megírásával és kiadásával nem szabad, hogy véget érjen a kialakuló keresztény buzgóság a teremtés védelme terén. Ezért az Országos Lelkipásztori Intézetben létrehoztak egy teremtésvédelmi munkacsoportot. A munkacsoport célja egyrészt a körlevélben és a könyvekben leírtak folytatása és élővé tétele volt mindazok számára, akik szeretnének a jelen súlyos környezeti helyzetben ismereteket szerezni a természeti környezettel kapcsolatos gyakorlati és etikai kérdésekről. Másfelől a csoport szeretett volna aktivizálni, cselekvésre sarkallni minden keresztény és jószándékú embert, hogy tevékenyen vegyék ki részüket a teremtett világnak, Isten ajándékának megőrzéséből. Ennek érdekében elindították a https://teremtesvedelem.hu/ oldalt és teremtésvédelmi témájú – bárki által látogatható – előadás-sorozatot is indítottak. 2011-ben aztán formálisan is szervezetet, egyesületet alapítottak a munkacsoport tagjai.

Azóta a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület keretében dolgoznak azon, hogy növeljék a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi elköteleződését, segítsék és összekapcsolják a közösségeket, a teremtett világ megóvásáért tevékenykedni szándékozókat. Missziójuk olyan „tradícióban gyökerező, az egyetemességbe kapcsolódó, felelősen gondolkodó és cselekvőképes közösségek létrejötte, amelyek olyanok az ökológiai válság által fenyegetett világban, mint a talajt megkötő növények az eróziótól fenyegetett hegyoldalon”.

Hogyan igyekeznek mindezt elérni? A kezdetektől szemléletformáló, ismeretterjesztő anyagok megjelentetésével, előadásokkal, a teremtésvédelmet megélő, gyakorló, iránta érdeklődő testvérek hálózatba kapcsolásával, és egyre több aktív cselekvést segítő projekttel – képzésekkel, találkozók szervezésével, interaktív foglalkozásokkal, közösségek mentorálásával. Igyekeznek együttműködni egyházi szervezetekkel és intézményekkel is, hogy a katolikus közösség mindenféle szintjén segíthessék megerősíteni a teremtésvédelem ügyét.

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület nagyon szerteágazó munkát végez szemléletformáló, cselekvő és lelkiségi téren is:

 • Tagjai igényes, de közérthető, a szemlélődést és a gyakorlati cselekvést is inspiráló cikkeket írnak a teremtesvedelem.hu oldalra. Minden évben készítenek nagyböjti illetve adventi elmélkedéseket a teremtésvédelemhez kapcsolódóan.
 • A Mária Rádióban minden hónapban teremtésvédelmi magazint szerkesztenek, melyben a környezetvédelmi aktualitásokról szóló hírek és beszélgetések mellett teret kapnak a mindennapi cselekvési tippek, de bemutatnak már működő plébániai jó gyakorlatokat is, és hónapról hónapra Ferenc pápa Laudato si’ enciklikájának egy-egy részletét is megismertetik a hallgatókkal.
 • A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával közösen Naphimnusz Műhely címmel mindenki számára nyitott teremtésvédelmi szemináriumot tartanak havi rendszerességgel, amelyet a teremtésvédők szentségimádása előz meg a Főiskola kápolnájában. Ezeken az alkalmakon különféle témákat járnak körül mindenki számára érthető, mégis hiteles módon, amelyek teológiailag és tudományosan is érdekesek, elgondolkodtatóak.
 • HolNAPHIMNUSZ címen évek óta elérhető mobil teremtésvédelmi kiállítási anyaguk, amelyet közösségek kölcsönözhetnek, színesítve ezzel saját rendezvényeiket, felhívva a figyelmet közös otthonunk gondozásának fontosságára. A kiállítás Szent Ferenc Naphimnuszának szakaszaira felfűzve képekkel és rövid szövegekkel megjeleníti a pusztítást, hogy mit teszünk rosszul gondatlanságból a teremtett világgal, és a reményt is, hogy milyen irányba változtathatunk, hogy harmóniában éljünk a teremtett világgal és egymással.

 • Az egyesület a katolikusokat képviselve évről évre közreműködik a „Teremtés Hete” ökumenikus ünnep szervezésében, a programhoz tartozó tematikus segédanyag kidolgozásában és a katolikus közösségekhez való eljuttatásában.
 • Ha kell, előadásokat tartanak, részt vesznek kerekasztal-beszélgetésekben kisebb-nagyobb rendezvényeken is.
 • Az egyesület tagjait igyekeznek egymással összekapcsolni, párbeszédre, tapasztalatcserére és együttműködésre inspirálni. Levelezőlista mellett erre teret nyitnak rendszeres programjaik, de 2022-ben hagyományteremtő céllal nyári teremtésvédelmi tábort is szerveztek. Itt négy napon át személyesen ismerkedhettek egymással az ügy iránt elkötelezett teremtésvédők szerte az országból. És mivel az egyesület nemcsak a cél érdekében elkötelezett embereket kapcsol össze, hanem az évek során egy baráti társasággá is vált, a táborból nem maradhatnak ki a tagok családjai sem. Részt vehettek együtt előadásokon, workshopokon, kreatív foglalkozásokon és szabadidős programokon is. A tábor sikeresnek bizonyult, így most már gőzerővel szervezik a 2023-as programot tagjaiknak.
 • Az egyesület csapata rendszeresen részt vesz teremtésvédelmi standdal nagy rendezvényeken, ott vannak a Kattárson, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón pedig a kitelepülés mellett közreműködnek a rendezvényen keletkező hulladék megelőzését segítő gyakorlatok kialakításában is.

 • 2022-ben az egyesület egy nagyszabású környezetvédelmi projektbe is bekerült közreműködőként. A Zöld Út Konzorcium tagjaként 11 másik civil szervezettel dolgoznak a körforgásos gazdaság és a hulladékmegelőzés elveinek és gyakorlatainak elterjesztésén, népszerűsítésén. Ennek keretében a Naphimnusz hulladékmegelőző foglalkozásokat tart oktatási intézményekben és plébániai közösségek rendezvényein, közösségi hulladékmegelőző jógyakorlatgyűjteményt szerkeszt, és készülőben van egy online platform is, amely kapcsolódási lehetőséget teremt azoknak a közösségeknek, ahol már működik valamilyen teremtésvédelmi kör vagy munkacsoport, és azoknak is inspirációs közeg lehet, akik még csak kacérkodnak ilyen indításával.
 • Az utóbbi években egyre szorosabb és sokrétűbb együttműködéseket alakítottak ki hazai és nemzetközi egyházi szervezetekkel, intézményekkel és világi környezetvédőkkel is. 2017-ben merült fel először, hogy helyi teremtésvédelmi referenseket képezzenek, akik közösségeikhez visszatérve aktívan, felkészülten és tudatosan tudják katalizálni a helyi cselekvést. 2019-ben aztán a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottságának, azon belül is Székely János püspök atyának kezdeményezésére intézményesen is kijelölték az egyházmegyék saját teremtésvédelmi referenseiket. Az ő éves találkozójuk és képzésük szervezésében a CIV-vel szorosan együttműködik a Naphimnusz is.
 • A CIV Bizottsággal 2022-ben egy nemzetközi együttműködést is sikerült elindítani. Megállapodás született az MKPK, a Laudato si’ Mozgalom (LSM) és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület között, hogy a római székhelyű, pápai felhatalmazású, a katolikus teremtésvédelmi mozgalmat nemzetközi szinten meghatározó LSM Laudato si’-animátorképzése magyar nyelven is elindulhasson. A Laudato si’ Animátorprogram évek óta nagy sikerrel, több ezer résztvevővel működik a világban. Célja olyan helyi csoportvezetők átfogó ökológiai képzése (teológiai és világi tudás terén is), akik saját helyi közösségeikben, plébániáikon, intézményeikben, más szervezeteikben kezdeményezni tudják a teremtésvédelmi cselekvést és segítik a teremtésvédelmi gondolkodást. A magyar nyelvű animátorképzés 2022 őszén indult el első alkalommal. Az első sorozatban közel negyven animátor végezte el a kurzust, valósított meg egy-egy helyi teremtésvédelmi akciót. A neves előadók közreműködésével megvalósuló foglalkozássorozat második képzése idén április közepén indult el közel hatvan résztvevővel. A program hazai megvalósításában számos egyházi szervezet, szerzetesi közösség, civil szervezet is együttműködik, ezáltal a kurzus a teremtésvédelemért dolgozó, egyre gyarapodó katolikus csoportok közös gondolkodására is nagyobb teret nyitott.

 • Az LSM-mel való együttműködés folyománya az is, hogy éppen a napokban mutatták be itthon magyar felirattal a “The Letter”, azaz A levél című filmet az MKPK támogatásával. A dokumentumfilm Ferenc pápa 2015-ös Laudato si’ kezdetű enciklikájához kapcsolódóan készült, amire maga a Szentatya is a körlevél magyarázataként tekint. A film felhívja a figyelmet az ökológiai krízisre, égető környezeti és társadalmi kérdésekre, és arra is meghív mindannyiunkat, hogy közösségeinkben cselekedjünk a változásért. A filmet rövidesen bárki megtekintheti majd közösségi vetítések keretében, melyeknek szervezését a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület segíti és koordinálja.

Az egyesületnek tehát jócskán akad feladata, de hálásan és lelkesen dolgoznak a teremtésvédelemért, és várják soraikba a tenni akaró új tagokat is.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Pestovics Ágnes
Kép forrása: Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület, Shutterstock