A nevelés sikerének záloga a személyes kapcsolat kialakítása

Cikkek, hírek / A nevelés sikerének záloga a személyes kapcsolat kialakítása

Ebben a cikkben

A Gordon Módszer világszerte ismert kommunikációs, kapcsolati készségeket fejlesztő szemlélet és stílus. Oktatói családban, gyermekintézményben és munkahelyeken egyaránt használatos kommunikációs eszközöket tanítanak: értő figyelmet, én-üzeneteket, igények és értékrend alapú konfliktusmegoldást, amelyek révén a szülők, pedagógusok és vezetők tudatosan alakíthatják ki saját pozitív nevelési és vezetési stílusukat.

A magyar központ vezetőjét, Kiss Évát kérdeztem az előzményekről, saját motivációkról, a módszer univerzális jellegéről, használatának előnyeiről és oktatásának részleteiről.

pozitív kommunikáció, tanfolyamKiss Éva

Beszélgetésünk elején a Bízd rá magad honlap kapcsán Éva kifejti: "Ritka, hogy egymást ilyen módon hitelesítjük. A BRM azért nagyon értékes, mert nem az információk dzsungelében kell elkezdenie keresgélni annak, akinek a családi élettel kapcsolatban kérdése, kétsége, bizonytalansága van. És ha számára a BRM, a mögötte álló csapat, a T72 Mozgalom hiteles, akkor ő hitelt fog adni a honlapon szereplő jógyakorlatoknak is; és adott esetben eljön egy szülői Gordon-tanfolyamra, hiszen olyanok ajánlják neki, akik megtapasztalták hasznosságát, és akiknek számít a véleménye. Óriási munka, amit a BRM alapítói elvállaltak. Nagyon tiszteletre méltó, hogy rengeteg jógyakorlatot megnéztek és válogattak belőlük, nagy segítséget nyújtva ezzel a tanácsra, eszközökre vágyó felnőtteknek, kamaszoknak."

pozitív kommunikáció, tanfolyam

Éva kérésemre elmeséli, hogy '88-ban, frissen végzett tanító és vizuális nevelés szakos pedagógusként, már az első osztályában megérezte, mi lesz a nehézsége: az osztály egyik részével azonnal kapcsolatba tudott kerülni, a másik része viszont láthatóan „nem volt ott”, nem állt készen arra, hogy tanuljon. Szerencsére a főiskolán tanára volt Gádor Anna, aki később megalapította a Rogers Iskolát; Éva az ő pedagógia gyakorlat tantárgyán hallott először Thomas Gordonról (1918-2002), a humanisztikus pszichológia klasszikusáról. Gordon ráirányította a fókuszt arra, hogy a tanítás, a gyermeknevelés sikerének záloga az, ahogy felvesszük a fonalat a gyermekekkel, a személyes kommunikációnk, a kapcsolatunk kialakítása. Éva annyira értékesnek és hasznosnak találta ezt, hogy azonnal bekapcsolódott az éppen akkor kezdődő, először szülőknek szóló oktatásba (P.E.T.); és ott is ragadt. Leginkább az fogta meg, hogy az „élni és élni hagyni” gyakorlatára épülő módszerben pontosan ki van dolgozva az is, hogyan lehet megtanítani ezeket a kommunikációs ismereteket, hiszen „az ördög a részletekben rejlik”.

Amikor még nem is hallottunk élménypedagógiáról, Gordon már régen alkalmazta arra, hogy saját élményen keresztül hogyan lehet újat tanulni a kommunikációs stílusunk formálására.

Itt azokkal készségeinkkel dolgozunk, amelyek olyan mélyen, gyermekkori mintakövetéssel alakultak ki bennünk, hogy általában a tréningen nézünk először rájuk és fedezzük fel, hogy "jé, én tényleg ezt szoktam mondani?". Ezáltal nemcsak az elhangzó szavakra, hanem a mögöttes üzenetekre is rálátunk.

Például, amikor azt mondjuk egy kamasznak: "Ilyenkor kell hazajönni?!", abban benne van az is, hogy aggódtunk érte, mert nem tudtuk hol van; hogy tartunk tőle, nem tanult eleget másnapra stb. De ha felfedezzük, hogy a másik mit hallott meg belőle, akkor rájövünk: általában pont a lényeg nem megy át; inkább csak a számonkérés, szemrehányás, ami a köztünk lévő távolságot növeli, különösen egy kamasz esetén. A kimondott szavakat pedig bizonyára már mi magunk is kaptuk, és ha visszaemlékezünk, az is eszünkbe jut, mennyire nem szerettük gyerekként azokat hallani...

pozitív kommunikáció, tanfolyam

Amint elvégezte a szülői instruktori képzést (Parent Effectiveness Training, P.E.T.), Éva rögtön tanítani is kezdte; gyermekei megszületésével pedig még jobban elmélyült benne. Később meghonosították a pedagógusképzést is (Tanári Eredményességi Tréning, T.E.T.), majd a nők (Női Eredményességi Tréning, N.E.T.) és a vezetők (Vezetői Eredményességi Tréning, V.E.T.) programját. Eleinte főleg a szakemberek között volt nagy érdeklődés; hiszen a rendszerváltozás után alakult ki az a rengeteg szociális, segítő szakma, amelyek azóta teljesen beleépültek a társadalom szövetébe.

A Gordon tréningek régóta a legfontosabb akkreditált képzések közé tartoznak a pedagógusok, szociális szakemberek kötelező továbbképzési rendszerében; használják a közművelődés és az egészségügy területein, a szolgáltatásokban, az ügyfélkapcsolatokban – mindenhol, ahol megértés és együttműködés a cél. A szakemberek olyan tudáshoz folyamodhatnak, ami nagyon erősen kiegészítheti szakmai ismereteiket. Például, egy traumatológián hogyan lehet könnyen megnyugtatni egy sokkos állapotban lévő, teljesen bezárkózott gyermeket; de egy ügyvéd is csak akkor tud jó jogi segítséget adni először látott ügyfelének, ha először megismeri és megérti őt emberileg; nemcsak az elhangzott tényeket, hanem az illető érzelmi viszonyulását is.

A Gordon tréningen nagyon jól megtanulható az, hogyan figyeljünk valakire úgy, hogy nemcsak azt halljuk meg, mi történt, hanem azt is, hogy ez őt hogyan érinti – és ez a leglényegesebb.

Egy módszer addig él, amíg kapcsolatban van a hétköznapokkal - hangsúlyozza Éva, hozzátéve: miközben szinte változatlanul megtartották alapjait, lényegét, sok mással is foglalkoznak, mint 25 évvel ezelőtt, például a mobileszközök megjelenése kapcsán egészen más jellegű viselkedésekre kell most koncentrálniuk. Otthon és az iskolában sok konfliktus alakul ki a mobilozás és a netezés körüljól működő szabályokat felállítani pedig csak akkor tudunk, ha mind a felnőttek, mind a gyerekek igényei kimondatnak, és együtt megfogalmazzuk értékrendünket is a témában.

pozitív kommunikáció, tanfolyam

Dr. Thomas Gordon ismertségét a P.E.T A gyereknevelés aranykönyve című könyv hozta meg, amelyet teljes mértékben a családok felé fordulva írt, azon szakmai tapasztalatára alapozva, hogy a rendelőjébe "megjavítani" hozott gyerekeknek csak ritkán van kórképe, teljesen jól működnek, kivéve amikor összekerülnek családtagjaikkal – ezért ő, mint Rogers-i tanítvány, a kapcsolatot helyezte munkássága középpontjába. Ma már gyakran használt fogalmak azok az eredetileg Gordoni kifejezések, mint: értő figyelem; én-üzenetek (a rólam szóló üzenetek jóval nagyobb eséllyel találnak meghallgatásra, mint a vádló, számonkérő üzenetek); igények és értékrend alapú konfliktusmegoldás (minden konfliktushelyzetnek kell legyen egy jó kimenetele); pozitív nevelési stílus (azt fogjuk meg, amiben jók lehetünk egymásnak).

A tanár-diák kapcsolatot dolgozza fel T.E.T. Tanári Eredményességi Tréning című könyvében, majd tovább megy a szülőknek és nevelőknek egyaránt hasznos Tanítsd gyermeked önfegyelemre! kötetével. Gordon következő sikerkönyvének, a V.E.T. Vezetők könyve célja az ún. csoportközpontú vezetés modelljét hozzáférhetővé tenni az üzleti életben, államigazgatásban, vállalatoknál és közösségekben is. Könyveinek hatalmas sikere lett; először Ausztráliában, majd számára is meglepő módon Japánban és hamarosan mind az öt kontinensen. Kialakult egy világhálózat, a Gordon Módszert jelenleg kb. 50 országban tanítják. A szerzőt a társadalmi együttműködésre gyakorolt pozitív hatása miatt béke Nobel-díjra jelölték.

pozitív kommunikáció, tanfolyam

A pszichológus többször járt Magyarországon. A 1992-es látogatását fénykép is őrzi Éva irodájában (rajta felesége, Linda Adams - aki férje után a kaliforniai Gordon Intézet elnöke; Göncz Árpád akkori államelnök, Éva és férje). Éva büszkén mutatja be a szerző életművének esszenciáját tartalmazó utolsó, Emberi kapcsolatok - Hogyan építhetjük, hogyan rontjuk el alcímű kötetét, amely a világon először magyarul jelent meg, s csak utána fordították le más nyelvekre, és jelent meg a szerző hazájában.

Majd örömmel meséli, hogy 2018-ban Magyarországon rendezték a háromnapos Gordon100 című születésnapi rendezvényt, amelyre 22 országból érkeztek oktatók. „Nagy élmény volt látni, mennyire különböző kultúrákban is használják a módszert. Madagaszkárról a szegények iskoláját vezető apáca ezzel a fajta megközelítéssel érti meg az írástudatlan szülőt és a minisztériumi alkalmazottat, és persze a gyerekeket is. A módszer a kultúrák felettiségének köszönhetően lett állandósult és alapvető a nevelésben, a személyközi kommunikációban.”

Éva szerint a Gordon Módszer sikerének legfőbb titka az, hogy alapjaiban sikerült megragadni az emberek közötti kapcsolatot és kitűzni annak egyértelmű célját: azt, hogy megértsük egymást.

Ha én hosszú távú kapcsolatot akarok veled, akkor az csak úgy működhet, ha egymás igényeit figyelembe vesszük, úgy viszont biztosan nem, ha egymást legyűrjük.

És ezt egyformán tudja beépíteni a szemléletébe az is, aki keresztény, vagy aki más vallást követ; és az is, aki nem vallásos, hanem másfajta fogódzója van az életben. Az egyetlen kívánalom a módszer alkalmazásában: a másik ember tisztelete; ha ez megvan, akkor az illető jól fogja érezni magát egy Gordon-képzésen, fel tudja venni és használni ezt a tudást.”

pozitív kommunikáció, tanfolyam

Ez nem egy mélyre vájkáló, analizáló módszer – hívja fel a figyelmet Éva. "Szülőként, pedagógusként nem vagy a pszichológusa a gyerekednek, sem a rád bízott gyereknek, hanem csak azt szeretnéd, hogy megértsen téged és te is őt, ezért foglalkozunk a szavakkal: hogyan fejezzük ki, amit gondolunk és amit elvárunk; és nem azzal, vajon mi lehet a másik fél indítéka; mert nem ez a szerepünk".

Talán ennek is köszönhető, hogy - a célzottan heterogén, különböző életkorú gyermekek szüleit összefogó, a szülőséget hosszabb időperspektívában megmutató - csoportjaikba szívesen jönnek apák is, egyénileg vagy párjukat elkísérve. A kamaszok között pedig azért népszerű a játékos elemeket tartalmazó Talpraesett Tinédzserek tréning, mert örülnek, hogy végre meghallgatják őket és esély nyílik szót érteni szüleikkel, tanáraikkal.

Amikor konkrét visszajelzésekről kérdezem, Éva így válaszol: „Számos történetet tudnék mesélni és gyakran van olyan látványos változás, amiről beszámolnak a résztvevőink, de igazán sikernek azt tartom, ha nem kampányszerűen, hanem tartósan őszintévé, tisztává válik a kommunikáció, amitől növekszik az adott kapcsolatokban az elfogadás, a bizalom, a tisztelet, az együttműködés, és öröm élni abban a családban, párkapcsolatban, iskolai vagy munkahelyi légkörben. Mert megbecsültségben élhetjük meg emberi méltóságunkat, és lehetünk pozitív hatással gyerekeink felnövekvésére”.

Végül megtudom: országosan jelenleg közel 30 képzett és jogosított Gordon-oktatójuk van, több szakterületről, szakmai közösségükben évente 2-3 találkozót és továbbképzést tartanak. Az oktatók leggyakrabban párban tanítanak, hogy személyes figyelmet adjanak a résztvevőknek, akik így eleve két különböző személyiség mintáját látják; a szakmai közösségi alkalmak pedig arra is jók, hogy jó párosok alakuljanak ki.

A koronajárvány alatt kidolgoztak egy online tanítási módszertant, a Gordon szemináriumot, ami ugyanolyan akkreditált képzést jelent, mint a személyes tréning, ugyanúgy megtartja a fegyelmezett csoportkereteket, személyes részvételt feltételezve, mint az eredeti - tehát „amikor nincs más, akkor ez is nagyon jó”.

Akinek felkeltette az érdeklődését, honlapjukon kereshet a helyszínek között, kamaszoknak, szülőknek, szakembereknek szóló, vagy vegyes szülő-pedagógus csoportokat, de egyeztetés alapján szívesen kimennek külső helyszínekre is. További részletek itt: www.gordontrening.hu www.gordontraining.com.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: BRM Média
Képek forrása: Gordon Kiadó Magyarország Kft.
Szerző: Antal-Ferencz Ildikó

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás
#tanfolyam #pozitív kommunikáció

Kapcsolódó támogató lehetőségek

Gordon Módszer - Tanári Eredményesség Tréning

Gordon Módszer - Tanári Eredményesség Tréning
Gordon kommunikációs és kapcsolatfejlesztő tréning pedagógusoknak.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: iskoláknak, pedagógusoknak

Elérhető: országosan elérhető, folyamatosan

Gordon Kiadó Magyarország Kft.

Érdekel

Gordon Módszer - Talpraesett Tinik workshop

Gordon Módszer - Talpraesett Tinik workshop
A Talpraesett Tinik (Y.E.T.) workshop lényege, hogy segítsünk a fiataloknak érzelmi és szociális kompetenciáik fejlesztésében, miközben saját személyiségük és kapcsolataik fejlesztésére is eszközöket kapnak - készségeket, melyet életük minden területén alkalmazni tudnak.

Segítő jelleg: tábor, tanfolyam

Ajánljuk: kamaszoknak, iskoláknak, ifjúsági közösségeknek

Elérhető: országosan elérhető, folyamatosan

Gordon Kiadó Magyarország Kft.

Érdekel

Gordon Módszer - Szülői Eredményességi Tréning

Gordon Módszer - Szülői Eredményességi Tréning
Akár egy totyogó, akár egy tinédzser szülője vagy, jól tudod, hogy szülőnek lenni komoly kihívás - olykor talán túlságosan is. Akárhogy is, a gyerekekhez nem érkezik kezelési útmutató. És attól, hogy szülő vagy, még nem feltétlenül fogsz mindent ösztönösen tudni.

Segítő jelleg: tanfolyam

Ajánljuk: szülőknek, nagymamáknak, nagypapáknak

Elérhető: országosan elérhető, folyamatosan

Gordon Kiadó Magyarország Kft.

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató