Hit- és értékrendbeli különbözőségeink

Cikkek, hírek / Hit- és értékrendbeli különbözőségeink

Ebben a cikkben

Sokszor merül fel a kérdés, hogy működhet-e egy olyan párkapcsolat, ahol a felek különböző értékeket vallanak. Nem kell persze mindenben egyetértenünk, de vajon melyek azok a kérdéskörök, amelyekben jó, ha azonos véleményen vagyunk a társunkkal, és melyek, amelyeknél elfér a különbözőség.

A párkapcsolatban elsősorban a biztonságot keressük, hogy a társunk szeressen, és kiálljon mellettünk egy életen át. De vajon kell-e, hogy azonosak legyenek a politikai nézeteink, a szabadidő jó eltöltéséről vallott elképzeléseink, kell-e, hogy a társadalmi igazságosságról hasonlóan gondolkozzunk, vagy fontos-e, hogy azonos valláshoz, vagy felekezethez tartozzunk?

Különböző értékrendek a párkapcsolatban

Egy 2006-ban készült, 250 házaspár bevonásával készült kutatásban nagyobb elégedettségről számoltak be azok a házaspárok, akiknek hasonló nézeteik voltak az alap-értékek, illetve a nemi szerepek tekintetében, ezzel szemben a vallásosság és társadalmi attitűdök azonossága kevésbé nyomott a latba. Ugyanakkor elmondható, hogy mindenkinek eltérő az érzékenysége, mást tart fontosnak, emiatt nem jelenthető ki, hogy pontosan mely értékek mentén érdemes hasonlóan választanunk.

Alapértékek

Egyáltalán mit lehet értéknek tekinteni? Az alapértékeink a személyünkhöz kötődő értékeink, amelyek a legfontosabbak számunkra. Ezek az értékek irányítják viselkedésünket, döntéseinket és cselekedeteinket.

A személyiségjegyeink, a temperamentumunk és az élettapasztalataink alapján mindannyiunknak más-más értékrendje van.

Az, hogy számunkra mennyire fontos a szépség, az őszinteség, a fegyelem, vagy épp a felelősség, nagyon egyéni. Ha valaki azt mondja, neki minden érték egyformán fontos, annak igazán semmi sem fontos. Szakemberek szerint a legfontosabb alapértékek száma 5-10 között van.

„Ismerd meg önmagad!”

Nem hiába volt már a delphoi jósdára is felírva, hogy „Ismerd meg önmagad, és ismerni fogod a sorsodat!” Vagyis jó, ha tisztában vagy azzal, te mit tartasz értéknek, mielőtt elkezdenéd a társad értékeit szemügyre venni. Őszintének kell lennünk elsősorban saját magunkkal, és súlyozni az értékeket aszerint, milyen emberré szeretnék én magam válni.

Milyen értékekkel rendelkezne az ideális „én”? Próbálj felsorolni 5-6 olyan értéket, ami számodra a legfontosabb!

Segítségül ideírok 20 gyakran fontosnak tartott értéket, bár jobb, ha az értékeidet nem listából választod ki, hanem felfedezed őket. Így ezt a listát nyugodtan egészítsd ki az általad fontosnak gondolt értékekkel!

Segíthet, ha területenként választasz: egyrészt olyat, ami önmagadhoz, a személyedhez köthető, másrészt olyat, amit a kapcsolataidhoz rendelnél, mint érték, harmadrészt olyat, amit a hivatásodhoz, szakmádhoz, életfeladatodhoz kapcsolódik.

Vesd össze az értékeidet a napirendeddel: szánsz elég időt arra, hogy ezeket az értékeidet megéld a mindennapokban? Ha nem, akkor mi kellene ahhoz, hogy valósággá váljon, hogy az adott érték helyet kapjon az életedben, bekerüljön az időbeosztásodba?

 1. Hűség
 2. Spiritualitás
 3. Alázatosság
 4. Együttérzés
 5. Őszinteség
 6. Kedvesség
 7. Önzetlenség
 8. Céltudatosság
 9. Nagylelkűség
 10. Bátorság
 11. Tolerancia
 12. Megbízhatóság
 13. Higgadtság
 14. Megbecsültség
 15. Kitartás
 16. Önbizalom
 17. Figyelmesség
 18. Alkalmazkodás
 19. Rugalmasság
 20. Önállóság

Különböző értékrendek a párkapcsolatban

Az önreflexió segít abban is, hogy ne támasszunk olyan elvárásokat a társunk felé, aminek mi magunk sem felelünk meg, amiért mi sem vagyunk hajlandók áldozatot hozni, időt rászánni. Ha elvárom a társamtól, hogy fontos legyen számára az egészsége, figyeljen a táplálkozására, a mozgásra, akkor én se nassoljak folyton, és ne csak havonta egyszer mozgassam át a testem tudatosan.

Kommunikáció

Egy párkapcsolat kezdetén hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a különbözőségeket és csak a hasonlóságokat hangsúlyozni. De ha tartós párkapcsolatot akarunk, akkor fontos, hogy átbeszéljük a társunkkal az értékeinket. Mint a kapcsolat más területén is, itt is nagyon fontos, hogyan kommunikálunk egymással. Ha képesek vagyunk tisztelettudóan elmondani, amit gondolunk – még akkor is, ha nem értünk egyet -, akkor a kapcsolatunknak nagyobb esélyt adunk a nehézségek leküzdésére. Az értékekről szóló beszélgetés már a kapcsolat kezdetén fontos, épp azért, hogy kiderüljön, hogy a számunkra legfontosabb kérdésekben milyen értékeket vall a másik.

Kompromisszum

Vannak bizonyos kérdések, ahol kompromisszumot lehet kötni.

Endre és Lilla 3 éve voltak házasok, amikor párterápiára jöttek. Egyik témájuk, amivel nem jutottak dűlőre, hogy Endre szeretett volna külföldön élni, kipróbálni magát a munkájában nemzetközi színtéren, míg Lilla hallani se akart erről, elmondása szerint az ő coach munkája erősen kötődik a magyar nyelvhez, és egyébként sem szeretne külföldön élni. Ahogy elkezdtünk beszélgetni, elmeséltek családi történeteket, amiből kiderült, hogy Endre nagyszülei bár megtehették volna, hogy az 50’-es évek elején nyugatra disszidáljanak, nem tették, és ezt sokszor megbánták. Endre édesapja a szülei származása miatt nem végezhetett egyetemet. Endre érzése ezzel kapcsolatban a düh, és a kihagyott lehetőség miatti bűntudat. Lilla ezzel szemben egy erdélyi gyökerű család gyermeke, szülei szomszédos falvakból származnak. Édesapja és édesanyja a rendszerváltáskor hagyták el szülőföldjüket a jobb élet reményében, és települtek át Magyarországra, Lilla már itt született. A család azóta is nosztalgiával gondol a szülőföldre, az otthagyott rokonokra, az ottani ízekre, illatokra, Lilla gyerekkora óta számtalanszor hallgatta végig az otthonról szóló történeteket. Lilla érzése ezzel kapcsolatban a szomorúság, az elhagyatottság, kitaszítottság. Bár a pár számára nem voltak ismeretlenek ezek a történetek, ahogy egymás mellé tettük őket, megértették miért vélekednek különbözőképp a külföldre költözésről, ránéztek egymás érzéseire, és kifejezték egymás felé együttérzésüket. Később levelet kaptunk tőlük, hogy kisbabát várnak, és Endre elvállalt egy németországi állást, amire 2 év időtartamra igent mondott. Lilla is megbékélt azzal, hogy kinn babázzon, édesanyja épp nyugdíjas lett, így ki tud menni hozzá akár hetekre is segíteni, illetve megígértette Endrével, hogy 2 év után hazajönnek.

Ahol nincs kompromisszum – csak igen vagy nem

Vannak ugyanakkor olyan kérdések, amikben nincs középút, lehetetlen a kompromisszum, vagy az egyik vagy a másik fél véleménye jut érvényre. Tipikusan ilyen kérdés a gyermekvállalás.

Különböző értékrendek a párkapcsolatban

Tibor és Betti amikor összejöttek, mindketten bizonytalanok voltak a gyermekvállalást illetően, nem is nagyon beszélgettek erről, nem volt kiforrott véleményük, úgy döntöttek, hogy amíg csak lehet, elkerülik ezt a témát. Bár polgári házasságot kötöttek, de a házasságuk elején nem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy gyermeket vállaljanak, így nemigen aggódtak emiatt. Jó pár évbe telt, míg a férfi elkezdett barátkozni az apaság gondolatával, a körülöttük élő pároknál elkezdtek születni a gyerekek, és Tiborban lassan megérett a gondolat, hogy ő vágyna arra, hogy apa lehessen. Betti ezzel szemben a gyerek nélküli élet szabadságát tartotta nagyobb értéknek, nem tudta elképzelni, hogy feladja az életmódját, a folyton pörgő vállalkozását, és a négy fal közé szoruljon egy csecsemővel. Végül ez a kérdés váláshoz vezetett, nem tudtak megegyezni abban, hogy melyik utat is válasszák.

A szülővé válásról tehát mindenképp érdemes beszélni már a kapcsolat elején:

Hitbeli különbözőségek

A legtöbb párnál az értékek között is kiemelkedik, hogy mi a hitbeli, vallási meggyőződésük, és ha ebben különbség van, az nagyon feszítővé tud válni. Elmondható, hogy évről évre nő a vallástalan, ateista, agnosztikus felnőttek száma, ami önmagában is kedvezőtlenül befolyásolja az intimitást a kapcsolatokban.

A vallásosság ráadásul nemcsak a vasárnapjainkra van hatással, hanem a gyereknevelésre, a pénzügyekkel való bánásmódunkra, barátságainkra, közösségeinkre és az életünk számos területére.

Még az azonos felekezetű, vallásilag homogén párok is máshogy élik meg a személyes hitüket, sokszor máshogy képzelik el az imát, a kapcsolódást az egyházhoz, közösségekhez. Minden párnak fontos egyeztetnie a hitről, de kiemelten azoknak, akik különböző vallásúak.

Különböző értékrendek a párkapcsolatban

John Gottman amerikai pszichológus leírja, hogy melyek a vallásilag különböző párok leggyakrabban elkövetett hibái. Ilyen gyakori hiba, ha a vallási különbségeiket figyelmen kívül hagyják, mert úgy gondolják, hogy „a szeretet mindent legyőz”, így elhanyagolják a különbségek valódi elfogadásának fontosságát. Sokan a hitüket rá akarják erőltetni a társukra, vagy a gyerekekre tolják a döntést, hogy ők válasszák ki, melyik felekezetet szeretnék.

Érdemes elismerni a különbségeket, a valóság részévé tenni ezt, akár konfliktust is felvállalva etéren. A konfliktusokon keresztül megtanuljuk, hogyan szeressük egymást jobban.

Beszélgessetek a hitetekről, tegyetek fel egymásnak kérdéseket, ehhez összeírtunk néhány kérdést. Itt is igaz, hogy először fedezd fel, hogy ki vagy te, mint katolikus/református/baptista vagy keresztény/zsidó/muszlim stb., vagy akár azt, hogy ki vagy te az agnoszticizmus vagy az ateizmus keretein belül.

A hitről, spiritualitásról vitatkozni anélkül, hogy tisztában lennél a saját hitbeli identitásoddal, jobb esetben nem segít, rosszabb esetben kifejezetten káros. Nem kérheted a társadtól, hogy kössön kompromisszumot olyasmivel kapcsolatban, amiben te sem vagy biztos.

Különböző értékrendek a párkapcsolatban

Néhány kérdés, ami segítheti a beszélgetéseteket a hitetekkel kapcsolatban:

1. Vallásos családban nőttél fel? Ha igen, hogy nézett ki ez a hétköznapokban? Milyen élményeid, érzéseid vannak ezzel kapcsolatban?

2. Mi hoz neked békét? Mi az, ami megnyugat? Mi segít átvészelni a nehéz időket?

3. Változott-e a hitbeli meggyőződésed életed során? Ha igen, mi motiválta ezt a változást?

4. A hitbeli meggyőződésed mely aspektusaihoz ragaszkodsz erősen? És melyek azok, amelyekkel kapcsolatban rugalmasabb vagy?

5. Mennyire van jelen a hitbeli meggyőződésed a mindennapi életedben?

6. Mennyire szeretnéd vallásosan nevelni a gyermeked vagy csak szempontokat szeretnél adni neki, hogy felnőve szabadon válasszon?

7. Tapasztaltad-e már, hogy a hited bármilyen módon ártott számodra?

8. Milyen ünnepek fontosak számodra?

A kutatások azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával egyre vallásosabbá válunk, így az eltérő hitbeli meggyőződések később egyre feszítőbbé válhatnak. Párként törekedjetek arra, hogy megteremtsétek a közös vallási és spirituális identitásotokat! Legyen olyan, ami mindkettőtök számára fontos, és amit együtt tudtok képviselni a külvilág felé is!

Dolgozhattok ezzel a témakörrel is a KétIgen Alapítvány Négybakancs párkapcsolat-gazdagító túráján is. Válasszátok a „Én hitem, Te hited, Mi hitünk” tematikus túrát!

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Képek forrása: freepik.com
Szerző: Kigyóssy-Bozsó Andrea

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás
#párkapcsolati tréning #szemléletformálás #tréning #pozitív kommunikáció #önismeret

Kapcsolódó támogató lehetőségek

KétIgen- Négybakancs párkapcsolat-gazdagító túra

KétIgen- Négybakancs párkapcsolat-gazdagító túra
Párkapcsolat-gazdagító túra, ha szeretnétek egy kicsit kizökkenni a hétköznapi mókuskerékből és új élményekkel gazdagodni. A túra során elgondolkodtató kérdések, feladatok segítségével beszélgethettek kettesben a kapcsolatotokról.

Segítő jelleg: párkapcsolat erősítő játék, tanösvény

Ajánljuk: szülőknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Nagymaros, folyamatosan

KétIgen Alapítvány

Érdekel

Alpha Házaskurzus

stat_minus_3
Alpha Házaskurzus
Az Alpha Házaskurzusa a párokat szeretné támogatni az együttélésükben, a kommunikáció alapjaitól kezdve a konfliktusokon át a szexualitás kérdését is érintő előadásokat követően lehetőséget ad a pároknak átbeszélni a hallottakat és így a kapcsolatuk minőségi fejlődésen megy át.

Segítő jelleg: párkapcsolati tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Országszerte, helyi gyülekezetek szervezésében, egész évben rendszeres jelleggel

Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

Érdekel

TestTeo Hétvége

TestTeo Hétvége
Átfogó képet ad az Egyház szexualitással és családtervezéssel kapcsolatos tanításáról Szent II. János Pál pápa tanítása alapján. Szentírási alapú hétvégés lelkigyakorlat kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, ill. jegyeseknek, házasoknak külön is.

Segítő jelleg: lelkigyakorlat

Ajánljuk: kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek, iskoláknak, ifjúsági közösségeknek

Elérhető: Rendszeresen csak Budapesten, évente csak néhány előre meghirdetett alkalommal, előre egyeztetett igény szerinti helyen és időben

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Érdekel

Jegyes Hétvége

stat_minus_3
Jegyes Hétvége
A Jegyes Hétvége során a résztvevők a programot tartó 2 házaspár és egy katolikus pap vezetésével 13 olyan témakört beszélnek át, melyek segítséget nyújtanak számukra az életre szóló elköteleződésben. Az előadók a saját életük példáival tesznek tanúságot minden témakörben, ami után a párok - segítő kérdések és feladatok segítségével - négyszemközt dolgozzák föl a hallottakat.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: jegyeseknek

Elérhető: országosan, tavasszal és ősszel néhány előre meghirdetett időpontban

Házas Hétvége Katolikus Alapítvány

Érdekel

Párbeszélgetés Programok

stat_minus_3
Párbeszélgetés Programok
Kapcsolataink életünk legfőbb kincsei közé tartoznak. Vágyunk arra, hogy párkapcsolatunkban jelen legyen az őszinteség és meghittség. Sokunk számára hosszú tanulási út vezet el odáig, hogy mindez kibontakozzon. Több mint harminc évi házasságunk során nagy segítséget jelentettek azok az emberek, akik támogattak minket kapcsolatunk fejlődésében. Ezt a segítséget szeretnénk mi is nyújtani segítő házaspárként a hozzánk forduló pároknak, pártanácsadás, rövid workshopok és két napos képzések formájában.

Segítő jelleg: párkapcsolati tréning, tanácsadás, workshop

Ajánljuk: pároknak, házasoknak

Elérhető: Bárhonnan lehet a programra jelentkezni, évente többször előre meghirdetett időpontban

HomoViator Csoport

Érdekel

EFT - Ölelj át! - párkapcsolat-gazdagító program

EFT - Ölelj át! - párkapcsolat-gazdagító program
A 8 alkalmas vagy hétvégi program célja, hogy segítséget nyújtson a pároknak a párkapcsolatuk javításában, erősítésében és folyamatos továbbfejlesztésében.

Segítő jelleg: párkapcsolati tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak

Elérhető: országos, egész évben rendszeres jelleggel

Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány

Érdekel

Szent II. János Pál Intézet- párkapcsolat-gondozás

Szent II. János Pál Intézet- párkapcsolat-gondozás
Intézetünk jegyesoktatással és házassággondozással foglalkozik, valamint olyan kiadványokat jelentet meg és programokat tart, amelyek segítik a felnőttek családi életre való jó felkészülését, vagy annak jobb megélését.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Debrecen, évente csak néhány előre meghirdetett alkalommal

Szent II. János Pál Intézet Egyesület

Érdekel

KétIgen - párkapcsolat-gazdagító műhelyek

KétIgen - párkapcsolat-gazdagító műhelyek
Négyszemközti és csoportos párkapcsolat-gazdagító műhelyeink pároknak nyújtanak támogatást a párkapcsolat elmélyítésére.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: személyesen budapesti helyszínen vagy online , évente több előre meghirdetett alkalommal

KétIgen Alapítvány

Érdekel

KétIgen - önismereti műhelyek pároknak

KétIgen - önismereti műhelyek pároknak
Önismereti műhelyeink pároknak nyújtanak támogatást a párkapcsolat elmélyítésére.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Budapesten, évente több előre meghirdetett alkalommal

KétIgen Alapítvány

Érdekel

KétIgen - Egy nap egymásért – Szülők leszünk?! párkapcsolati műhely

KétIgen - Egy nap egymásért – Szülők leszünk?! párkapcsolati műhely
Ez a műhelyünk azoknak a gyermekvállalás és szülővé válás előtt álló pároknak szól, akik szeretnének tudatosan tenni a kapcsolatukért.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: budapesti helyszíneken, évente több előre meghirdetett alkalommal

KétIgen Alapítvány

Érdekel

KétIgen - PárTan

KétIgen - PárTan
90 perces pörgős, interaktív találkozón gondolkodunk együtt a fiatalokkal szerelemről, elköteleződésről, tapasztalt mentorházaspár vezetésével.

Segítő jelleg: nevelési program

Ajánljuk: kamaszoknak, iskoláknak, ifjúsági közösségeknek

Elérhető: országosan, előre egyeztetett igény szerint

KétIgen Alapítvány

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató