// Define dataLayer and the gtag function. window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} // Set default consent to 'denied' as a placeholder // Determine actual values based on your own requirements gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

Hitéleti kisokos: A betegek kenete

Cikkek, hírek / Hitéleti kisokos: A betegek kenete

Ebben a cikkben

A betegek kenete, szent kenet, utolsó kenet, az ún. betegek szentsége a hetedik a hét szentség közül. Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Istenbe vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen, s alkalmassá teszi arra, hogy betegségét erős lélekkel viselje, sőt, küzdjön egészségéért, ha az szolgál üdvösségére, ill. kérje és elfogadja a jó halál kegyelmét, ha Istennek ez az akarata.

null

Isten a földi embert fogadta gyermekévé és tette a megváltás kegyelmeinek hordozójává. A kegyelmi elhivatottság azonban nem szüntette meg az élet természetes adottságait, terheit és veszélyeit, így a kísértés, a bűn és a betegség állandó fenyegetését sem.

Jézus messiási küldetésének egyik nagy jele a betegek gyógyítása, s apostolaitól is elvárta, hogy gondjuk legyen a betegekre (Mt 10,8). Márk leírja (6,13), hogy a betegeket olajjal kenték meg.

Az olajat általánosan használták a fájdalom enyhítésére, de itt a megkenés a karizmatikus gyógyítás eszköze.

A betegek kenetének eredete

A Szentírásban az Ősegyház gyakorlatáról Jakab levele tudósít:

„Beteg valamelyiktek? Hívassa el az Egyház elöljáróit, és azok imádkozzanak fölötte, s kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bűnöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jakab levele 5,14-15).

Az ima kiemelése jelzi, hogy a hatás az Isten erejéből jön. A hívő Egyház fordul Isten felé, benne reménykedik mint az élet urában. Jakab az ima tartalmáról nem mond semmit, de az összefüggésből kiolvasható, hogy a beteget Isten irgalmába ajánlják, az ő segítségét kérik számára.

Az olajjal való megkenést is az elöljárók végzik, mégpedig „az Úr nevében”. Az Úr a megdicsőült Krisztus, aki győzött a bűn és a halál fölött, ezért lehet bízni erejében. A kifejezés egyúttal célzás az ő rendelkezésére is. Ez az utóbbi értelmezés magába foglalja a szentség krisztusi alapítására való utalást. Jakab nem csodálatos gyógyulásra gondol, hanem Isten irgalmas segítségére, amelyben benne van a bűn bocsánata is.

A betegek kenetének értelme tehát: az Úr olyan segítséget ad a betegnek, amilyenre jelen helyzetében üdvössége szempontjából szüksége van.

A bűnök bocsánatát külön hatásként említi. Az imádság és a kenet tehát eltörli a bűnt is, természetesen föltételezve a személyes bánatot. A tudatos bánatra utal az összefoglaló figyelmeztetés is: „Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok.” Az összefüggés csak úgy érthető, ha a beteg vallja meg bűneit és ő tart bánatot.

null

Jakab levele tehát kegyelemközlő szertartásról beszél, amely hozzátartozik az Egyház életéhez és vigaszt és erősítést nyújt a betegeknek.

A betegek kenetének sajátos kegyelmi hatásai:

Milyen kenettel történik a szentség feladása?

A betegek kenetéhez használt olivaolajat megáldhatja a püspök, ill. szükség esetén bármely pap, de csak magának a szentségnek a kiszolgáltatása során.

Hol és hogyan vehető fel a betegek kenete?

A betegek kenete felvehető egyénileg a beteg otthonában, vagy a kórházban, illetve szentmise keretében akár több beteg, idős is részesülhet a szentségben. Lehetőség szerint szentgyónás előzze meg és szentáldozás kövesse a szentség kiszolgáltatását.

A szertartás során a pap a beteg fölé terjeszti kezét, imádkozik érte, majd megkeni homlokát és a két tenyerét a szent olajjal.

“E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével. Ámen.

Szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan!. Ámen.”

Ez a gesztus közvetíti Jézus szerető jelnlétét, erjét, aki megsegíti és megerősíti a szenvedő embert.

A kiszolgáltatónak a kenéseket a saját kezével kell végeznie, hacsak valamilyen eszköz használata súlyos okból nem indokolt.

null

Ki szolgáltathatja ki a betegek kenetét?

A betegek kenetének érvényes kiszolgáltatója a fölszentelt pap. Illetékes, azaz kiszolgáltatására köteles és jogosult a lelkipásztori gondozással megbízott összes pap a lelkipásztori hivatalukra bízott hívők vonatkozásában. Ezeknek a papoknak legalább vélelmezett hozzájárulásával és ésszerű okból bármely más pap is kiszolgáltathatja. Ezért minden pap magával hordhatja a megáldott olajat, hogy szükség esetén a betegek kenetét ki tudja szolgáltatni.

Ki veheti fel a betegek kenetét?

A betegek kenetét annak a katolikus, megkeresztelt hívőnek lehet (érvényesen) kiszolgáltatni, aki az értelem használatának elérése után betegség vagy idős kora miatt veszélybe kerül. Értelme használatára eljutott hívőnek számít az is, aki pillanatnyilag nincs értelme használatának birtokában, de valamikor rendelkezett ezzel a képességgel.

Nem csupán a haldoklók vehetik fel a betegek kenetét.

Sebészeti beavatkozás (műtét) előtt a betegek kenete feladható, valahányszor veszélyes betegség miatt operálják a beteget. Időskorúak (minden 60 év feletti megkeresztelt) is fölvehetik, ha erejük fogytán van; még ha nincs is különösebben veszélyes betegségük. A betegek kenete megismételhető, ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik, vagy ha ugyanannak a betegségnek a folyamán a veszély súlyosabbá válik.

A „hivatalos” halál beállta után még 2 órán belül kiszolgáltatják a szent kenetet.

null

Ki kell szolgáltatni a szentséget azoknak a betegeknek, akik ezt kérik vagy legalább burkoltan kérték, amikor még beszámítható állapotban voltak. A burkolt kérés lehet maga a keresztény élet is.

Imádkozzunk súlyosan beteg társainként és erejük fogytán lévő időseinkért és ajánljuk nekik, hogy éljék meg a "vigasztalás és a remény e szentségét”!

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: Katolikus Lexikon, Katolikus Egyház Katekizmusa
Képek forrása: Magyar Kurír
Szerző: Bízd Rá Magad Média

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás
#betegek kenete

Kapcsolódó támogató lehetőségek

Kórházlelkészség

Kórházlelkészség
Betegség, kórházi tartózkodás idején nyújtunk lelkipásztori támogatást.

Segítő jelleg: ima, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, folyamatosan

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Érdekel

Váci Egyházmegye Kórházlelkészi és Lelkigondozói Szolgálata

Váci Egyházmegye Kórházlelkészi és Lelkigondozói Szolgálata
A klinikai lelkigondozók az egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. A papok segítségükre vannak a betegek szentségi ellátásában, az önkéntesek pedig segítik mind a lelkigondozók, mind a papok munkáját.

Segítő jelleg: ima, lelkigondozás, segítő beszélgetés, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: Váci Egyházmegye területén, folyamatosan

Váci Egyházmegye

Érdekel

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
Köztudott, hogy a betegek gyógyulásában fontos szerepet játszik a mentális állapotuk, pszichés státuszuk. Ebben segítik a betegeket a Kórházlelkészi Szolgálat munkatársai.

Segítő jelleg: ima, lelkigondozás, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén, folyamatosan

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Érdekel

Győri Kórházlelkészség

Győri Kórházlelkészség
A Kórházlelkészi Szolgálat fő feladata a beteglátogatás, a lelkigondozói beszélgetés, mely során odafigyelést, együttérzést, megértést és időt ajándékoznak a betegeknek.

Segítő jelleg: lelkigondozás, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek

Elérhető: Győri Egyházmegye területén, folyamatosan

Győri Egyházmegye

Érdekel

Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség - Pécsi Egyházmegye

Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség - Pécsi Egyházmegye
A Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség feladata, hogy az egyházmegye területén (Baranya és Tolna vármegye) lévő kórházakban fekvő betegek, rászorulók lelki gondozását és a szentségekkel való megerősítését megszervezze és ellássa.

Segítő jelleg: ima, lelkigondozás, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: Pécsi Egyházmegye területén, folyamatosan

Pécsi Egyházmegye

Érdekel

Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat - Szeged-Csanádi Egyházmegye

stat_minus_3
Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat - Szeged-Csanádi Egyházmegye
A Szent Dömötör Kórházlelkészi Szolgálat küldetése, hogy a Szeged-Csanádi Egyházmegyében működő kórházakban kezelt betegeknek, valamint a hozzátartozóknak lelki támogatást és az egészségügyben dolgozó keresztény munkatársaknak a hivatásukhoz kapcsolódó szakmai és lelki megerősítést nyújtsanak egy szakmai hálózat keretében és élő hittel, együttérzően közvetítsék Isten elfogadó és megerősítő szeretetét, a keresztény reményt.

Segítő jelleg: ima, lelkigondozás, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: Szeged-Csanádi Egyházmegye területén, folyamatosan

Szeged-Csanádi Egyházmegye

Érdekel

Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

stat_minus_3
Székesfehérvári Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
A kórházi lelkigondozók a kórházak betegeinek, a betegek hozzátartozóinak, a kórház munkatársainak komplex lelki és spirituális támogatását, kísérését végzik. Módszerünk a gyógyító jelenlét, feltétel nélküli elfogadás, empatikus meghallgatás, hitelesség, non-direktív értelemkeresés, olyan segítő kapcsolat, amely spirituális erőtérben - Isten jelenlétében - történik.

Segítő jelleg: ima, lelkigondozás, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: Székesfehérvári Egyházmegye területén, folyamatosan

Székesfehérvári Egyházmegye

Érdekel

Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata

Szombathelyi Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálata
Lelkipásztori és önkéntes beteglátogatói szolgálat a Szombathelyi Egyházmegye területén működő kórházakban és idősotthonokban.

Segítő jelleg: ima, lelkigondozás, beteglátogatás

Ajánljuk: betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: Szombathelyi Egyházmegye területén, folyamatosan

Szombathelyi Egyházmegye

Érdekel

MiseVlog

MiseVlog
Dr. Fábry Kornél, a főegyházmegye aktív segédpüspöke a fiatalok elkötelezett támogatójaként 2021-ben videósorozatot indított a szentmiséről, a liturgia érdekességeiről és tudnivalóiról, hogy tanítsa a hívőket és a nem hívőket egyaránt.

Segítő jelleg: e-tájékoztatás, hitéleti segítség

Ajánljuk: kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, családoknak, ifjúsági közösségeknek, hitoktatóknak, közösségvezetőknek

Elérhető: online, folyamatosan

Dr. Fábry Kornél atya

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató