Isten szeretetében szemlélni életünket

Borítókép

A Szív Lelkiségi Központ ősfás parkjában épp lelkigyakorlat folyik. Suller Melinda testvér, a Jézus Szíve Társasága általános elöljárója egy kerti padon kínál hellyel, hogy körbejárjuk, miért jó lelkigyakorlatra menni, mi történik az ember lelkében egy ilyen elvonulás során.

A szakavatott lelkivezető lassan, átgondoltan fogalmaz, a környezet nyugalma, a friss zöld, a bimbózó fák, a madárcsicsergés közepette minden szó mélyre hatol.

 

 

Hogyan határozná meg, mi a lelkigyakorlat?

Azt gondolom, a lelkigyakorlat hozzátartozik a lelki egészséghez. Időről időre elengedhetetlen az ember életében, hogy megálljon a mindennapok forgatagában, megpróbálja maga mögött hagyni a mindennapi élet történéseit, elvonuljon egy olyan helyre, ahol nyugalomban, csendben tölthet időt: imádkozik és engedi, hogy Isten megmutatkozzon számára, majd ennek hatására máshogyan érkezik haza. Keresi, hogyan tudja Isten szemével látni az életét, miként lépheti át a küszöböt, hogy Isten szemébe nézzen, és az ő tekintetében láthassa meg magát.

Szükséges, hogy szembenézzünk a valóságunkkal. Tudatosítsuk mindazt, amit hordozunk, és ami hat ránk! Mi az, ami foglalkoztat? Mi az, aminek különösen a hatása alatt vagyok? Minek örülök? Mi bánt? Fontos ezeket megnevezni, mert befolyásolják figyelmünket, meghatározzák azt, ahogy vagyunk. És természetesen keressük a legmélyebb vágyunkat, azt, ami mozgat, ami keresésre indít. Mire vágyom? Mit szeretnék kérni Istentől? Mire van leginkább szükségem?

Kiemeli az Istennel való találkozás fontosságát. Aki nem hitgyakorló, nincsenek igazán hitismeretei, részt tud venni lelkigyakorlaton?

Minden ember életében vannak olyan szakaszok, amikor arra vágyunk, hogy önmagunkban legyünk, s a bensőnkből kapjunk választ a kérdéseinkre. Szeretnénk rendet teremteni a fejünkben, lelkünkben. A lelkigyakorlat ebben ad segítséget. Fontos életesemények, egy hozzátartozó halála, válás vagy épp házasságra készülve felerősödik az emberben a vágy, hogy élete kapcsolatba kerüljön a világmindenséget összetartó erővel, akit akár Istennek is nevezhetünk.

A lelkigyakorlat arra ad lehetőséget, hogy erre bőven legyen időnk. Otthon rohanunk, legfeljebb a reggeli kávézás vagy az esti ágyba bújás idején tudjuk rendezni a gondolatainkat, de a lelkigyakorlaton órák, napok állnak rendelkezésre arra, hogy a kertbe kiülve, az erdőben sétálva, az Oltáriszentség előtt a kápolnában, akár egyedül csendben, akár másokkal együtt, lehetőségünk legyen arra, hogy az életünket egy más fényben, Isten szeretetének a fényében lássuk, szemléljük.

Most épp egy Cursillo hétvégi program zajlik nálunk. Ez a lelkigyakorlat nagyon ajánlható keresőknek, és olyanoknak, akik hosszabb ideje nem gyakorolják vallásukat, nem mernek még elmenni templomba, kellemetlenül érzik magukat ott, nincsenek mindennel tisztában, de szeretnének közelebb kerülni a valláshoz. A Cursillo egy lelkiségi mozgalom, mely segít megismerni hitünket, segít megújulni a keresztény életben. A Cursillóban bátran lehet kérdezni és ismeretekhez jutni.

Hogyan tud elindulni ez az Istent kereső, belső folyamat a lelkigyakorlat során?

Nem ritka, hogy olyan elfoglalt üzletemberek jönnek hozzánk, akik az egyedüllétet keresik, csendre vágynak, mert nagyon zaklatottak mindattól, amiből jönnek. Ilyenkor sokat segítenek a hosszú séták az erdőben. Az ember kell, hogy megadja magának a szükséges időt, hogy megérkezzen.

Nem lehet egyik pillanatról a másikra belevetni magunkat egy teljesen más jelenlétet kívánó világba, új tevékenységbe. Testünknek és lelkünknek meg kell érkezni az adott helyre. Kell egy jót aludni, enni, sétálni, hogy így feléledve tudjunk Isten tükrébe és Isten tükrében önmagunkba beletekinteni. Testileg így megpihenve tud megnyílni a lélek, és tud részt venni a lelkigyakorlat nyújtotta programokban, az előadásban, beszélgetésben, az imaidőkben, a szentmisében, a szentségimádásban.

Ha épp messze érzem magam Istentől, menjek-e lelkigyakorlatra?

Feltétlenül. Mert mit tehetek egy ilyen lelkileg száraz időszakban? Könyörögni tudok Istenhez, kérhetem, adjon kiszáradt kutamba vizet. Ez a szomjas kiáltozás az Isten felé tud elvezetni arra, hogy elmenjek, és külön időt szánjak arra, hogy közelebb kerüljek hozzá. Így tud az ember rájönni arra, mi okozza a száraz időszakot. Egy megbántás, ami olyan mélyre hatolt a szívembe, hogy úgy érzem, senki nem szeret? Még Isten sem? Vagy éppen elkövettem valami olyat, ami miatt szorongok, hogy még Isten szeretetére sem vagyok méltó? Ilyenkor az a jó, ha az ember keres magának egy vezetőt, akivel erről tud beszélgetni, ahol ki tudja mondani, ami benne van, és azáltal, ahogy a másik ember előtt kimondja, megkönnyebbül, de ugyanakkor meg tud nyílni a lelke arra, hogy mégiscsak be tudja fogadni Istent is, aki közeledni akar hozzá.

Milyen hatással lehet a lelkigyakorlat életünkre?

Az önmagammal való szembenézés, az imádság és az elmélkedés lényem középpontjába vezet, figyelmessé tesz Isten jelenlétére az életemben. A lelkigyakorlat segít begyakorolni azokat az eszközöket, magatartásokat, viszonyulásokat, melyek érzékennyé tesznek Istenre. Figyelmem őrá irányul, őt keresem, az ő jelenlétéhez fordulok vissza újra és újra.

A belőle áradó szeretet megtapasztalása kettős hatással van az életemre: megerősíti a jót és gyógyítja, ami megtörött. Az Istennel való találkozás ajándékából, hitemből fakadóan felé irányulva élek és hozok döntéseket. A lelkigyakorlat során erőt tudok meríteni a felismert úthoz. Ugyanakkor a személyes út megtalálásán és a személyes istenkapcsolat elmélyítésén túl összekapcsol az egyház közösségével is, hogy annak aktív, felelős tagja legyek. Hiszen az Istennel való találkozás szabaddá tesz a szeretetre, méghozzá a cselekvő szeretetre.

Milyen gyakran lenne optimális részt venni lelkigyakorlaton?

Évente, félévente egyszer az ideális. Azt nem tartom szerencsésnek, ha lelkigyakorlatról lelkigyakorlatra megy valaki. Ez valahol arra mutat rá, hogy lelkigyakorlattól lelkigyakorlatig élek, és a hétköznapokban kellene a napirendemen változtatnom. Van, aki élethelyzetéből adódóan nem tud elmenni, mert kisgyereke van, beteg szülőt ápol. Nekik ajánlom az online lelkigyakorlatot. Mindennap kap egy levelet az aznapi téma anyagával, ennek feldolgozását a saját időbeosztása szerint végezheti. Kísérésre is van mód, a kísérővel lehet online beszélgetni. A Covid alatt erre kényszerültünk, begyakoroltuk, jól működött.

Nemrég kezdődött az Igent mondok 30 napos lelkigyakorlat kifejezetten nőknek. Ez eleve online zajlik. A Jézus Szíve Társaság testvérei és világiak összefogásával ez már a harmadik alkalmunk lesz. A feliratkozók száma elérte a 3300 főt. A 30 nap alatt lesz jelenléti nyitószentmise és lelkinap is, itt Tahiban. Témánk a nőiség: Mária, mint női eszményhez csatlakozva hogyan tudjuk megélni a nőiességünket, hogyan éljük meg nőként a hitünket, és miként tudjuk családunkban, kapcsolatainkban továbbsugározni.

Sokféle lelkigyakorlatban hogyan igazodjunk el?

Valóban nagyon sokféle van, ezek közül két alapvető formát különböztethetünk meg: vannak csoportos és vannak egyéni lelkigyakorlatok. Csoportos lelkigyakorlat esetében a meghirdetett téma köré szerveződik az egész program. Az egyénileg kísért Szent Ignác-i lelkigyakorlat során egy kísérőt kap az ember, aki várja őt, készül a vele való beszélgetésre. Itt a lelkigyakorlat az egyén aktuális helyzetéből indul ki, így keresik a kapcsolatot az itt és most-ban jelenlévő Istenhez, hogy vele együtt szemléljük az életünket.

A csoportos lelkigyakorlatokat azoknak ajánlom, akik kifejezetten beszélgetésre is vágynak, például azért, mert egyedül élnek. Örülnek, hogy új ismeretségeket szerezhetnek, és igényük, hogy lelki barátságokat kössenek. Vágynak arra, hogy tanuljanak mások tapasztalataiból. Ez különösen a hatvan év felettiekre jellemző, akik körül megfogyatkoznak az emberek, megszűnik a munka világa, és szeretnének új színt vinni az életükbe.

A csoportos lelkigyakorlatok közül ismert a karizmatikus lelkigyakorlat, ahol a zene, a dicsőítés, a spontán ima áll a középpontban. Vannak mozgással összekötött lelkigyakorlatok, ilyen a Jézusi Gyaloglás, vagy művészeti tevékenységre épülő lelkigyakorlatok vagy egészségkultúrával foglalkozók. Ez utóbbiak nagyon népszerűek, nekünk is van ilyen itt Tahiban. Töltődj fel! címmel nőknek tartjuk.

A test a lélek temploma, kell vele foglalkoznunk. A testünkkel való tudatos kapcsolódást gyakoroljuk, és keressük, mit tudunk ebből beépíteni a hétköznapokba. Sokféle lelkigyakorlat van tehát, ki-ki megtalálhatja az adott állapotának megfelelőt.

Hogyan érdemes keresni a nagy kínálatban?

Ebben tud segíteni a honlapunk, az ELZA, az Együttműködés Lelkigyakorlatos és Zarándokházak között. Magyarországon kilencvenöt szerzetesközösség van, több mint az egyharmaduk fogad érdeklődőket, akik elvonulásra, lelkigyakorlatra, lelki kísérésre, lelkivezetésre vágynak. Kínálatukat fogja össze az ELZA a közös online felületén, melyet a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája koordinál. Ez az új felület könnyű és gyors eligazodást nyújt, amely az egész országra kiterjedően gyűjti egybe a szerzetesek által kínált lelkigyakorlatokat. Egységes szempontok alapján fényképekkel illusztrálva mutatja be a lehetőségeket, és továbbirányítja az érdeklődőt a lelkigyakorlatos házakhoz, ott lehet jelentkezni egy-egy lelkigyakorlatra. Lehet lelkigyakorlat típusok szerint keresni, de naptár szerint is, hol van lelkigyakorlat abban az időben, amikor ráérek.

Miért tartották fontosnak az együttműködést?

Az emberek a szerzetesben olyasvalakit látnak, aki mélyebben kapcsolódik Krisztushoz. A szerzetesi házakban pedig mindig jelen van valamilyen lelkiség, ezért aki ellátogat ezekbe, az bekapcsolódik ebbe a lelkiségbe. A köztünk kiépült kapcsolat révén segíteni tudjuk egymást. Közösen talán jobban látható, mit tudunk kínálni mi, szerzetesek mindazok számára, akik valamilyen lelki táplálékot keresnek. Úgy gondoljuk, nagy kincs, hogy a feltöltődéshez nem kell elmenni például Tibetbe, hiszen itt, a közelünkben bárki hozzájuthat a „lelki unikumokhoz”.

A felismerésünket így lehetne összefoglalni: „De jó, hogy vagyunk, és de jó, hogy ti is vagytok.” Örömet jelent számunkra, hogy nem vagyunk egyedül abban, amivel foglalkozunk. Mi nem a konkurenciát látjuk egymásban, hiszen a célunk közös. Szeretnénk eljuttatni az embereket a nekik megfelelő lelkigyakorlatra.

Van-e akinek nem ajánlják, például mentális problémák esetén?

Nem tudom azt mondani, hogy nem ajánlom. Annyira sokféle lehetőség van, hogy megtalálható mindenki számára az a forma, ami jó az illetőnek. Aki nem tud csendben lenni, egyedül lenni, annak ajánlható a csoportos, ahol előadás, beszélgetés van, ott meg tudja találni a helyét, és jól tudja érezni magát.

Pénztárcafüggő?

Mindenütt van lehetőség arra, hogy szükség esetén egyéni elbírálást kapjon az illető. Ez levélben kérhető, ha valakinek a pénz akadály, bátran kérdezzen rá a lehetőségekre.

Jó ötlet ajándékba adni szeretteinknek egy lelkigyakorlat?

Igen, erre számos példa van. Családtagok körében, gyakori, hogy a férj lepi meg a feleséget karácsonyra egy lelkigyakorlattal. Van, hogy házassági évfordulóra ajándékozzák meg egymást ezzel. Ide Tahiba többször érkeznek megajándékozott vendégek. Abban reménykedem, hogy mások is átélik, ami nekem sokat jelent.

A kápolnában sokszor elidőzik a tekintetem egy kis faszobron. Mária öleli a gyermekét Jézust. Jézus anyja arca felé fordul és kezével megérinti. A Szűzanya karjában tartja szorosan Jézust. Biztonságot, melegséget, személyességet sugároz kapcsolatuk. Ennek megtapasztalására hívogat egy lelkigyakorlat.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Trauttwein Éva
Kép forrása: Trauttwein Éva, unsplash.com