Egy célt szolgálunk: Isten országát hirdetjük

Cikkek, hírek / Egy célt szolgálunk: Isten országát hirdetjük

Ebben a cikkben

Missziós hétvége. Megérkezik a „verbita kommandó” a városba. Tízen vannak, nemzetközi csapat. Egy brazil, egy indonéz, két ghánai, egy indiai, egy kongói, egy angolai, egy Fülöp-szigeteki és egy magyar. Három napot töltenek el a település lakóval ismerkedve. Mindössze egy hétvége, ami azonban hosszú időre lendületet ad a helyieknek. Juhos Ferenc SVD atyával beszélgettünk a budatétényi verbita lelkigyakorlatos központban.

cigánypasztoráció, lelkigyakorlatJuhos Ferenc SVD atya

Hogyan kell elképzelni a missziós hétvégét?

Ez egy verbita gyakorlat, a 2000-es évek óta folyik. Évente felkerekedik a verbita közösség, hogy meglátogasson egy-egy plébánia meghívására egy települést. Számos helyen jártunk már, Bonyhád, Battonya, Nagyatád, Nagykanizsa, Kiskunkfélegyháza, Nádszeg, Csorna – hogy néhányat említsek. Ilyenkor családoknál szállunk meg, hogy ezáltal is kapcsolatot tudjunk teremteni a helyiekkel.

Jelen vagyunk. Igyekszünk minden közösséget és intézményt meglátogatni a bölcsődétől kezdve az öregek otthonáig. Beszélgetünk a szentségekre készülő gyerekek szüleivel, jegyesekkel, a plébániai közösségekkel. A templomban tanúságtételre várjuk a település lakóit, prédikálunk, gyóntatunk, előadásokat tartunk. Gyerekkel játszunk, sokat énekelünk. Élményt akarunk adni.

Igyekszünk megalapítani egy missziós imaközösséget, akikkel tartjuk a kapcsolatot, meghívjuk őket programjainkra, most legutóbb több mint ötszázan voltunk az országos missziós ünnepünkön. Egy missziós Madonna szobrunkat - egy indonéz Szűzanya - mindig más közösség kapja meg egy évre, hogy házról házra vigyék imaalkalmakra. Bár egyszeri találkozás, de az életet felpezsdíti. Dolgozik a Szentlélek, visszajelzik, milyen kegyelmeket adott nekik a látogatás.

cigánypasztoráció, lelkigyakorlatEurópa, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika – a verbitáknál mindenki más

A verbita kommandó tagjai egytől egyig olyan országból jönnek, ahova még nem is olyan régen európai szerzetesek mentek misszióba.

Mára megfordult a helyzet, ők segítik a mi missziónkat.

Hála Istennek, hogy itt vannak, nélkülük nem biztos, hogy lenne magyar tartomány. Az utolsó magyar papszentelés 2013-ban volt, de az is székely testvér volt. Fájó pont, elfogyunk. Sajnos Európában is ez a helyzet. Lengyelországban is van év, hogy nincs verbita növendék, novicius. Befogadó kontinens lettünk. A tengeren túli országokban viszont növekszik az Egyház.

Indonéziában, ahol csupán 130 éves az Egyház, rengeteg hivatás van. Amikor Ghánában, Indiában jártam, megdöbbentem. Tele voltak fiatalokkal a templomok. „Annyira boldog vagyok, hogy római katolikus lehetek, hogy az Egyházhoz tartozom” – mondta az egyik fiú. Hűségük az Egyházhoz példaértékű. Megható, ahogy a családok otthonaikban a házi oltároknál együtt imádkoznak. Rengeteg érték van bennük.

Földrajzilag és kulturálisan is nagyon távolról jönnek közösségük tagjai.

Hogyan találják fel magukat ebben a számukra idegen világban?

Az örökfogadalomkor adhatunk meg három országot, ahova misszióba szeretnénk menni, ebből választ a generális vagy egy negyediket ajánl. Akik itt vannak, arra készülnek, hogy keresztény országba jönnek, hiszen ezer éve jelen van itt a kereszténység, aztán jön a kultúrsokk. Azt mondta egyikük, a „drága gyöngyöt, amit Szent István királytól kaptatok, miért tiporjátok a sárba?” Nagyon rosszul élik meg, hogy nálunk sok helyen üresek a templomok.

cigánypasztoráció, lelkigyakorlat

Európa, Ázsia, Afrika, Dél-Amerika – a verbitáknál mindenki más.

Hogyan élnek együtt egyes nemzetek képviselői?

Testvéri közösség vagyunk. Bár különböző nyelveken beszélünk, más-más kultúrából jöttünk, de a célunk egy, Isten országát hirdetjük. El kell fogadnunk egymást, egymás kultúráját. Gazdagságként fogjuk fel. A brazil testvérben csodálni való az optimizmusa, a vidámsága, a gondviselésben bízó, „majd holnap” hozzáállása. Az indiai testvérek a komolyságot, az elmélyült imaéletet adják hozzá, ahogy koncentrálnak az imában, amilyen tiszteletet adnak a liturgiának.Az indonéz rendtestvérek kitűnnek nyugalmukkal, megfontoltságukkal. Az afrikaiakat nehéz meghatározni. Színesítik a liturgiát, fel tudják emelni az ünnepeket, énekkel, dobokkal, mozgással. Ázsia – alázatuk, mély hitük.

Csaknem mindannyiukra jellemző a vidámság, nem esnek kétségbe. A közösségben figyelünk egymásra, segítünk egymásnak, beilleszkedni a magyar kultúrába, a nyelvet tanulni. Az eucharisztia közös ünneplése a legfontosabb. Azt tudjuk megmutatni a híveknek magunk körül, világegyházban élünk. Együtt kezdjük a napot, imával, szentmisével, és együtt fejezzük be, ima vacsora, közösségi programok zárják.

Megismerjük egymás kultúráját, nem egyszer a „hasunkon” keresztül, a fiúk szívesen főznek. Missziós hétvégéken bemutatják népviseletüket. De már szinte nekünk kell inkulturálódni, mert ők vannak többen. Nem könnyű egyeztetni, hiszen másként gondolkodik az ázsiai, afrikai, dél-amerikai és az európai. Ha sikerül, akkor nagyon szép, hogy ennyi nemzetből, ennyi kultúrából egy célt szolgálunk.

Mennyire gyűrűznek be életükbe a származási ország viszonyai, tekintve a világban zajló konfliktusokat?

Köztünk vannak a gondok, áthozzák. Különösen onnan, ahol háborús konfliktust vívnak. Látjuk milyen nehéz élet van mögöttük. Menekülni kényszerül a családjuk, ők nem jutnak haza. Azt is látjuk, itt gyógyulnak a sebek, béke van, nyugalom. De átjön a mély hitük is.

Ferenc atya az örökfogadalomkor Magyarországot írta be?

Felvidéki magyar vagyok, ott kezdtem a rendi életem 23 évesen. Testvérnek indultam, mert csak később szereztem meg az érettségit. 1991-ben részt vettem a budapesti taizéi találkozón. Ide már azzal a szándékkal jöttem, itt valaminek történnie kell, és meg is született a döntésem, szeretnék szerzetes lenni.

A lelkivezetőmmel beszélgetve alakult ki, milyen. Ő ajánlotta a verbitákat. Gondolkodtam, és két hét múlva jelentkeztem. Ennek 31 éve. Nem bántam meg. Akkor volt Szlovákiában is az egyházi élet újjáéledése. Végigjártam a lépcsőfokokat, majd Kelet-Szlovákiába kerültem egy missziós centrumba, Oroszország, Fehér-Oroszország felé fordultunk.

Mezőgazdasági szakmunkásképzőt végeztem, ami nem jelentett jól használható képzettséget egy missziós rendben, mivel tetszett az egészségügy, és ez a misszió számára is a segítség fontos területe, ezért a tartományfőnök javaslatára elvégeztem az egészségügyi szakközépiskolát, így lett érettségim. Az örökfogdalmam után kérték, hogy magyar ajkúként jöjjek át Magyarországra, ez volt 1999-ben.

Szolgáltam Kőszegen, dolgoztam a Cursillóban. Vonzott a papság, lehetőséget kaptam erre, s a Sapientián elvégeztem a teológiát. Utána Győrszentivánon lettem káplán. Kineveztek tartományfőnöknek, majd házfőnök lettem Kőszegen. Vágytam a misszióba, így kerültem a cigánypasztorációba. Most pedig házfőnök vagyok Budatétényben.

cigánypasztoráció, lelkigyakorlat

A borsodi aprófalvak missziója nagy kihívás.

Hogyan élte meg?

Ezekben a falvakban nehéz helyzetben él a cigányság. Közéjük kerültem. Szerencsére meg tudom érteni és el tudom fogadni őket, s ők is engem. Áldásos négy és fél év volt, benne kudarcok, nehézségek és örömök. Van a cigányokban lelkesedés, vallásosság, csak másként. A templomba nagyon nehéz őket bevinni, az sem segített, ha cigánymisét tartottunk. A babonaság nagyon jellemző. A kitartás nehezebb, és a perlekedés is sok.

Ugyanakkor nem vehetünk mindenkit egy kalap alá. A Cursillo sokakat elvezetett a hithez, többen rendezték a házasságukat, szívesen jöttek zarándoklatra. A gyerekkel sokat tudtunk foglalkozni, missziós közösségekben fogtuk össze őket. Mellettem úgy nem ment el gyerek, hogy ne köszönt volna rám. A szülőkkel már nehezebb volt, de tudtuk, hogy nem mondhatunk le róluk, mert ha csak a gyerekekkel foglalkozunk, serdülőkorban elveszítjük őket.

Próbálkoztunk sok mindennel, hogy az életre neveljük őket, hogy amit lehet, teremtsenek meg maguknak. Így például van kerti programunk, kertművelés. Akik elkezdenek dolgozni, azok életkörülményei tényleg megváltoznak.

Mit tart eredménynek? Mi van a mérleg két serpenyőjében?

Talán azt, hogy elfogadják a vallásból eredő kegyelmeket. Ha van egy példát mutató család, az már be tudja vonzani a többieket. A cigány ember tud hálás és tud bőkezű lenni. Mikuláskor például az egyik nagyon szegény tíz gyerekes családnak egymás között gyűjtöttek. Azok, akik maguk is szegények, gyűjtöttek a még szegényebbnek. Bennük van valóban, hogy kapjunk, kapjunk, de rá lehet vezetni őket, hogy adni is tudjanak.

Ha a szülő rossz úton van, a gyerek is jó eséllyel azt fogja járni. Sokan drogoznak, nem egy huszonévest temettem el, mert tönkre tette magát. Cursillóban részt vett szülők mondták, kinézik a gyereküket, ha nem drogozik. Családi verekedések, sok tragédia, ezekkel nagyon nehéz volt mit kezdeni. De ma is ott vagyunk. Két kongói rendtársunk dolgozik ott az öt kicsi faluban. Mindenütt van tanoda, missziós csoport, egyházi iskola épül, van egyházi óvoda is. Rengeteg a gyerek, bővíteni kell az iskolát.

Mikor és milyen céllal jött létre a rend?

Arnold Janssen Hollandiában alapította meg az Isteni Ige Társaságát, azzal a küldetéssel, hogy mindenhova elvigye Jézus Krisztust, ahol még nem hallottak róla. Az alapító német, de az akkori kultúrharc az 1870-es években nem engedte, hogy hazájában történjen az alapítás. Egy kis faluban megvett egy kocsmát, azt alakították át. Ma 80 országban van jelen a rend, mintegy 6000 szerzetessel. A hatodik legnagyobb rend vagyunk, de Európában sajnos drámaian kevés a hivatás.

cigánypasztoráció, lelkigyakorlat

Magyarországon hol és milyen tevékenységekkel vannak jelen?

Az idős atyáknak köszönhetjük, hogy van két rendházunk, Kőszegen és Budatétényben, valamint négy plébánián – Kőszegszerdahely, Bicske, Vasvár és Köröm-Girincs - dolgozunk. A borsodi faluban cigánypasztorációt végzünk. Amikor újraindult a rend, azt vállalták az atyák, hogy papi lelkigyakorlatokat fognak tartani, hogy erősítsék a papokban a missziós lelkületet, a Cursillo Mozgalmon keresztül pedig a világi hívek missziós lelkületét.

Ma 26 szerzetes alkotja a tartományt, öten vagyunk magyarok. Egy lengyel, a többiek mind tengeren túliak. A budatétényi Názáret Ház a formációs ház, vannak itt tanuló kispapok, és többen töltik itt missziós gyakorlatukat. Most vagyunk káptalan előtt, ahol dönteni fogunk a missziónk hangsúlyairól.

Ami biztos, hogy az ifjúsággal való foglalkozás, cursillo, papi lelkigyakorlatok továbbra is megmaradnak mint prioritás, de bizonyára újabb ötletek is fel fognak majd merülni. Innen, a budatétényi rendházból, járjuk a környék plébániáit vasárnaponként helyettesítünk. Folytatjuk a missziós hétvégéket, látogatjuk a megalakult missziós imaközösségeket, várjuk újabb települések jelentkezését.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Képek forrása: Isteni Ige Társasága
Szerző: Trauttwein Éva

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás
#cigánypasztoráció #lelkigyakorlat

Kapcsolódó támogató lehetőségek

Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház lelkigyakorlatai

Szent Arnold Lelkigyakorlatos Ház lelkigyakorlatai
Verbita missziós lelkiség jegyében, nyitva áll a kapunk bárki előtt, aki lelki támogatást, feltöltődést keres. (elcsendesedés, egyénileg vezetett lelkigyakorlat)

Segítő jelleg: ima, lelkigyakorlat, lelkivezetés, lelki nap

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, iskoláknak, ifjúsági közösségeknek, közösségeknek

Elérhető: bárhonnan, előre bejelentkezéssel

Isteni Ige Társasága Szerzetesrend

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató