"Isten a görbe vonalakon is tud egyenesen írni"

Cikkek, hírek / "Isten a görbe vonalakon is tud egyenesen írni"

Ebben a cikkben

Spányi Antal megyés püspök tartott hálaadó szentmisét, Ugrits Tamás pasztorális helynökkel és Gerendai Sándor plébánossal a csákvári Szent Vince Otthon 70. évfordulójára szervezett megemlékezésen.

A járványhelyzetre való tekintettel az ünnepséget a Szent Mihály templomban tartották. A főpásztor arról beszélt, a sokszor hányattatott sorsú szeretetotthon épületében számos megpróbáltatást éltek meg az elődök. Isten azonban tud a görbevonalakon is egyenesen írni, a többszázéves építmény az eredeti szándék szerint a rászorultak szeretetteljes ápolásának háza lett.

A plébánosi köszöntő után a megyés püspök arra kérte az ünneplő közösséget,

ne csak számvetést tartsanak, és hálát adjanak az elmúlt 70 esztendőért, hanem nézzenek előre, és kérjék az Úrtól a szeretet ajándékát. Mert a hívő ember küldetése abból a szeretetből fakad, amelynek forrása maga az Isten.

Beszéde elején a főpásztor kitért az időseknek otthont adó intézmény történetére, amelynek falai között sokszor nehéz időket éltek meg az ott szolgálók és gondozattjaik. De a távlatokból visszatekintve kirajzolódik Isten csodálatos terve, amely által az Eszterházy család és a vincés nővérek eredeti elgondolása szerint ismét az imádság és a szerető gondoskodás háza lett a csákvári otthon.

Amit ma ünnepelünk, abban az isteni gondviselés megvalósulását látjuk. 70 éve működik a Szeretetszolgálat, szívvel és szakértelemmel szolgálja azokat, akik önmagukról nem tudnak gondoskodni, és mások szeretetére, segítő készségére vannak utalva. Az országban 13 ilyen intézményben tevékenykedik a Katolikus Szeretetszolgálat, hogy a legelesettebbek emberi méltóságukat megőrizve tudjanak olyan körülmények között élni, amelyben felkészülhetnek a számadásra, az Isten országába való hazaérkezésre. Itt, Csákváron is sok embert karolt fel az otthon, akiknek élete kilátástalanná vált, és tudta a szeretet ajándékát árasztani feléjük. Az intézmény jelmondata Kalkuttai Teréz anyától való:

"A csend gyümölcse az ima, az imádság gyümölcse a hit, a hit gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat. A zajos világból egy csendes világba lép az, aki bekerül ebbe az otthonba. Az imádság otthonra talál a szívében és a lelkében. És aki hitben él, az tudja, hogy cselekedetben valósul meg a szeretet. A hitből fakadó szolgáló cselekedet pedig a másik javát keresi. A szeretet gyümölcse így válik szolgálattá.”

A megyés püspök megemlékezett az alapító és építő Eszterházy családról, akik a település legszebb épületeit adták szociális intézmények működtetésre, 1888-ban. Óvodát és leányiskolát indítottak el, és ez a két építmény lett a Szent Vince Otthon két székhelye. Ezentúl kórházat is alapítottak a helyiek javára. Amikor szerzetesrendek elkezdtek működni a településen, ez a kórházépület a vincés nővérek zárdaépülete is lett. Itt tanítottak, imádkoztak, szolgáltak, és segítették az embereket.

„Hirdették mindenfelé, mindenkinek, hogy Isten szeret, mert Ő maga a szeretet. Így éltek, megbecsültségben, nagy tisztelet övezte őket. Aztán elérkezett az 1950-es esztendő, ami súlyos megpróbáltatást üldözést hozott a szerzeteseknek. A vincés nővérek otthonába hirtelen 63 kalocsai iskolanővért hoztak, ami nem volt alkalmas a befogadásukra. Ha nem lettek volna szent emberek, ha nem Krisztusért szenvedtek volna, nem bírták volna ki ezeket a napokat. De az egykori szemtanúk tanúsága szerint így is a szeretet, a béke, a türelem, az elfogadás jellemezte őket. Mintegy 11 ezer szerzetes lett földönfutóvá akkor, internálták őket vagy a börtönök foglyaivá váltak. Gondoskodni kellett róluk, és így hozta létre a Magyar Katolikus Püspöki Kar a Szeretetszolgálatot, amely 1991 óta a csákvári otthon fenntartója is.” – emlékezett vissza a főpásztor a nehéz időkre.

Beszédében a püspök azt is kiemelte, az otthon életét ma is a keresztény értékrend határozza meg, az a közösségi élet, amelyet a nővérek hagytak rá. „Az Isten útjai különlegesek, egy főrendi úr családja intézményeket hoz létre, ezekben egyházi élet indul el, amelyben az élet erősödik, gyarapodik. Aztán történik valami és mindaz, ami rendezett és életszerű volt, a pusztulás szélére került. De Isten ad új célt, új értelmet és a görbe vonalakon is tud egyenesen írni. Így lesz az, hogy ami korábban az embereket szolgálta, hitben és szeretetben továbbra is ez emberekért lesz. Hiába az Isten ellenes, sötét erők tevékenysége, az intézmények mégis tovább élnek, és viszik Isten létének hírét, szeretetének gyógyító erejét.”

A szentmise után a templomban folytatódó ünnepségen először Dr. Vajda Norbert, a Szeretetszolgálat főigazgatója köszöntötte a jelenlevőket. Megemlékezett arról, hogy a szerzetesek szétszóratásának ördögi művéből, hogyan alakult ki a Szeretetet Szolgálat intézményrendszere. Méltatta a Csákváron élő vincés nővérek 66 éven át tartó iskolai, kórházi, szegénygondozói tevékenységét. Örömmel jelentette be, hogy az 1950-ben alakult idősotthon, mellett Csákváron 2017 januárjától, nehéz sorsú családokat is segíthetnek új épületükben. Megköszönte a támogatók nagylelkűségét és átadott egy relikviát az igazgatónőnek, amely a csákvári intézmény 55. évfordulójára készült.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, ünnepi köszöntőjében, személyes érintettségétől fogva meghatódottan beszélt arról, hogy a csákvári otthonban kézzelfoghatóvá válik Jézus Krisztus tanítása, a gondoskodó szeretet. Arra tanítva mindenkit, hogy feltétel nélkül, szíve teljes szeretetével szeresse Istent és a rászorulókat úgy, mint saját szeretteit. Elmondta,

a Katolikus Szeretetszolgálat ennek a gondoskodó szeretetnek a legfőbb hírnöke, megtestesítője, szívvel és szakértelemmel nap-nap után gyakorolva a krisztusi szeretetet, a gyengék és elesettek érdekeit nézve.

Illés Szabolcs, polgármester beszédében köszönetet mondott azért a gondoskodásért, amelyet a keresztény értékek mentén, Istenbe vetett bizalommal tesznek a szeretszolgálat dolgozói, nemcsak a testet, hanem lelket is ápolva. Megköszönte az együttműködést a Katolikus Szeretszolgálat és Csákvár városa között, hogy közösen, szövetségben tudják segíteni egymás munkáját. Köszönetet mondott az igazgató asszonnynak, és munkatársainak, hogy a munkát alázattal, szeretettel, a legjobb tudásukkal és odadással végzik. A 70 esztendeje megkezdett úton haladnak és nemcsak régen, de ma is, a legnehezebb időkben számíthat rájuk a város.

Az ünnepségen Pirityi Hajnal, a Szent Vince otthonok intézményvezetője szólalt fel végezetül. „Az otthon életében rengeteg változás volt, van azonban valami, ami mindig állandó marad: nem változhat a kedves nővérek emléke, amelyre a róluk elnevezett termek, a képek vagy akár az általuk készített oltárterítők emlékeztetnek. … Az intézmény múltja kötelez minket arra, hogy otthonosan érezzék magukat bentlakók és a hit segítségével túljussanak a nehézségeken. A szeretet uralkodjon a lakók és ellátóik között, és a kápolna állandó központja legyen az imádságnak.” Az igazgatónő bejelentette, hogy a nővérek által egykor művelt ún. Tündérkert sok éven keresztül használaton kívűl állt, de rendbe tették és tavasztól újra telepítik, hogy a nővéreknek ott is méltó emléket állítsanak. November 3-án, pedig a csákvári katolikus temetőben a szerzetesnővérek sírja előtt tisztelegnek majd azok előtt, akik mindig szolgáló szeretettel és szakértelemmel fordultak a legrászorultabbak felé.

A beszédek után a templomi megemlékezés zenés, hálaadó énekekkel zárult. Majd az ünneplő közösség átvonult a Szeretetszolgálat új épületének udvarára. A csákvári otthon fennállásának 70. évfordulójára szervezett ünnepség a Családok Átmeneti Otthonának megáldásával és a fejlesztések ünnepélyes átadásával zárult. Az eseményen részt vettek a már eddig beköltözött lakók, akik örömmel köszönték meg a fenntartónak a befogadó házat. Spányi Antal püspök az ott élőkre és az értük dolgozókra is Isten áldását kérte.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: https://www.szfvar.katolikus.hu/
Képek forrása: Magyar Kurir
Szerző: Székesfehérvári Egyházmegye

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás
#idősgondozás

Kapcsolódó támogató lehetőségek

Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon

stat_minus_3
Katolikus Szeretetszolgálat Szent Vince Otthon
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes nyugdíjkorhatáron felüli, vagy 18. életévét betöltött szenvedély - és pszichiátriai betegségekben nem szenvedő nők teljes körű ellátása, akik jogszabályban meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek.

Segítő jelleg: szociális tevékenység

Ajánljuk: időseknek, nőknek

Elérhető: országos, folyamatosan

Katolikus Szeretetszolgálat

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató