Intimitás a párkapcsolatban

Cikkek, hírek / Intimitás a párkapcsolatban

Ebben a cikkben

Az intimitásról sokaknak rögtön a szex jut eszébe, holott ez egy sokkal tágabban értelmezhető fogalom. Az intimitás minden érzelmileg fontos kapcsolatunk alapköve, a közelség, az egymásra hangolódás tapasztalata. Szükséges hozzá az a képesség, hogy bele tudjunk érezni a másik helyzetébe. Nemcsak empátia ugyanakkor, hanem az a fajta érzelmi ráhangolódás, amelyben nem csak „én” és „te” vagyunk, hanem létrejöhet a „mi” érzése.

Intimitás a párkapcsolatban

Az intimitás szükségszerűen kölcsönös, és kölcsönös beleegyezést igényel; vagyis az a kapcsolat, amelyben csak az egyik fél vágyik intimitásra, nem intim. Az intimitást az empátián és a kölcsönös megértésen túl növeli a saját érzések felismerésének képessége. Azok az emberek, akik nehezen tudnak közel kerülni önmagukhoz, azzal is küzdenek, hogy másokat közel engedjenek magukhoz. Szerencsére ebből lehet gyógyulni, és ennek a gyógyulásnak kiváló terepe lehet a párkapcsolat.

Kisgyermekkortól a fiatal felnőttkorig

Már csecsemőként elkezdjük tükrözni az elsődleges gondozónk érzéseit, ráhangolódunk arra, ő hogy van, ezáltal is igyekszünk kapcsolódni hozzá. Minden gyermeknek veleszületett szükséglete, hogy első életévében kialakuljon legalább egy szoros érzelmi kapcsolata. A kötődés – ami a közelség keresése és fenntartása egy másik személlyel – tesz képessé az intimitásra.

Az anya érzelmi elérhetősége, válaszkészsége, beleértve az érzelmi odafordulást vagy az érzelmek tükrözését, meghatározza a gyermek intimitásra való képességének kialakulását, amely, később a saját felnőttkori érzelmi elérhetőségét is megalapozza. Ezt a képességet nevezzük mentalizációnak.

Ez egyrészről magában foglalja az érzelmek azonosítására és kifejezésére való képességet, másrészről beletartozik az empátiára való képesség, az érzelmekre való fogékonyság, az önbecsülés vagy mások érzelmi állapotának az „olvasása”, azonosítása.

Az anyai válaszkészségen túl az intimitásra való képességünket befolyásolja, hogy akár az eredeti családunkban, akár más érzelmileg fontos közegben mennyire vették komolyan az érzelmeink kifejezését, mennyire fogadták el ezeket valósnak: lehetett-e dühösnek, szomorúnak, csalódottnak lenni, vagy nyavalygásnak, hisztinek, gyengeségnek bélyegezték bizonyos érzelmeink kifejezését. Megéltem-e szégyent vagy elutasítottságot, illetve mennyire tanultam meg ezáltal, hogy ne vegyek tudomást a rossz érzéseimről. Az intimitásra való képességünk a kora gyermekkori tapasztalatok mentén alapozódik meg, de ez tovább formálódik minden további érzelmileg fontos kapcsolatunkban.

Intimitás a párkapcsolatban

Később a fiatal felnőttkor legfontosabb életfeladata lesz, hogy egy stabil, érett, hosszú távú intim párkapcsolatot alakítsunk ki. Ehhez már szükséges egyfajta én-kép stabilitás, illetve annyi érzelmi érettség, amit egy párkapcsolat megkíván. Ez tudja meghozni az elköteleződés képességét, amiben megszülethet a bensőséges érzelmi kapcsolat és az örömteli szexuális élet.

Kitárulkozás és sebezhetőség

Akkor vagyunk képesek az intimitásra, ha mély, érzelmekkel átitatott gondolatainkat, megérintődéseinket meg tudjuk osztani egy másik emberrel, ezáltal vállalva a sebezhetőséget. Aki tudja vállalni ennek a kockázatát, tud bízni abban, hogy a kitárulkozása meghallgatásra, viszonzásra lel, az megteremti a kapcsolatai elmélyülésének a lehetőségét.

A kitárulkozás viszont kiszolgáltatottságot is hordoz, amivel egy olyan ördögi kör is elkezdődhet, amiben a sebezhetőségünk miatt elkezdjük védeni a mélyebb érzéseinket, nehogy kiszolgáltatott állapotba kerüljünk. Ennek érdekében falakat, sőt teljes védrendszereket kezdünk építeni a lelkünk köré, hogy megóvjuk magunkat a fájdalomtól. Ezek a védrendszerek viszont gyakran olyan áthatolhatatlanok lesznek mások számára, hogy szinte elveszik még az esélye is annak, hogy bárkivel intimitást éljünk meg. Ettől viszont még sebezhetőbbekké válunk, és még nagyobb falakat kezdünk építeni, még inkább megakadályozzuk az intimitást, így a kör bezárul. A falak mögött megjelenik a végtelen magány érzése.

A bizalom kulcsfogalom, ami évekig is épülhet, mélyülhet, de vannak tényezők, amik fel tudják gyorsítani ezt a folyamatot. Ilyen a fizikai vonzalom, bár ez fordítva is igaz, hogy az érzelmi intimitás is hozhat fizikai intimitást. Az intimitás egyik formája sem magától értetődő, vagyis érzelmi munkát, befektetést, kockázatvállalást igényel mindkét fél részéről.

Intimitás a párkapcsolatban

Női-férfi különbségek

Az egyéni élettörténeten túl számos egyéb tényező is befolyásolja az intimitásra való képességünket. Kutatások és a hétköznapi tapasztalatok is alátámasztják, hogy a nők könnyebben alakítanak ki olyan mély kapcsolatokat, amiben feltárulkoznak, megosztják belső érzelmi világukat. Jellemzően ezek barát(nő)i kapcsolatok, vagyis a nők akár párkapcsolat mellett is több baráti kapcsolatban is képesek megosztani az érzéseiket. Míg a nők könnyebben kommunikálnak, és teremtik meg az érzelmi közelséget, a férfiak könnyebben mondanak igent a közös tevékenységekre vagy a közös szabadidő eltöltésére. Emellett számukra a párkapcsolatban a szexualitás testi és vizuális dimenziója, míg a nőknél a szexualitás érzelmi dimenziója foglal el előkelőbb helyet a kapcsolat összetevői között.

Konfliktusok hatása

Önmagában egy vitától, veszekedéstől nem vész el egy kapcsolatban az intimitás. A csalás, a hazugság, a manipuláció, a szándékos rosszakarat viszont mind mérgezik egy pár intimitását. Amennyiben a pár mindkét tagja képes az őszinte önfeltárásra, és megvan az alapvető tisztelet, bizalom egymás iránt, a nézeteltérések megbeszélése, megdolgozása növeli az intimitást.

Egy kapcsolatban a megdolgozott nehézségek olyanok, mint a japán kintsugi edények. Ez egy olyan ősi hagyomány, amely szerint az összetört kerámia edényt nem dobják ki, hanem arannyal megjavítják, így a törésvonalak az edény ékei lesznek. A kintsugival helyreállított darabok pedig még szebbek és értékesebbek, mint eredetileg voltak.

Az intimitás típusai

A szakirodalom öt különböző típusát határozza meg az intimitásnak.

1. Érzelmi intimitás – amikor biztonságot élünk meg, és ezáltal ki merjük fejezni gondolatainkat, érzéseinket. Nyíltan lehet beszélni akár nehéz érzésekről, félelemről, dühről vagy akár a kapcsolatban lévő problémákról.

Fejlesztéséhez ötlet: a legfontosabb, hogy tegyetek félre minden elektronikus eszközt, és hetente jelöljetek ki egy alkalmat, amikor csak kettőtökkel, a kapcsolatotokkal foglalkoztok, amikor kiléptek a szülői szerepből, és mint férfi és nő lehettek egymás mellett, valamint megbeszélhetitek ki, hogy van önmagával, a másikkal, a kapcsolattal.

2. Fizikai vagy testi intimitás – ide tartozik mindenféle testi érintés, ölelés, kézfogás, simogatás, csókolózás. A szeretkezés is a testi érintés egyik fajtája. Bár létezik intimitás szex nélkül és szex intimitás nélkül, mégis egy elkötelezett, kiegyensúlyozott párkapcsolatban a kettő együtt van jelen.

Fejlesztéséhez ötlet: legyen minden napotokban valami apró rituálé, ölelés, csók, ami a felkeléshez/lefekvéshez vagy az elinduláshoz/hazaérkezéshez kötődik, és amiben számotokra is kifejeződik az összetartozásotok.

3. Intellektuális vagy szellemi intimitás – megismerhetjük benne a másik ember elméjét, annak működését, és a hozzá útmutatóul szolgáló térképet is. Magában foglalja a tudásunk, a véleményünk, a gondolataink, ötleteink és az érdeklődési körünk megosztását. Ha gyakran kicseréljük ezeket, és nem elvárás, hogy mindenben egyetértsünk, akkor lehetőséget teremtünk arra, hogy a kapcsolatunk friss és érdekes legyen.

Fejlesztéséhez ötlet: beszélgetés a pénzügyekről, közös podcast hallgatás, múzeumlátogatás, közös könyv olvasása, amit azután megbeszéltek.

4. Tapasztalati intimitás – az együtt töltött időt és a közös érdeklődési körök megtapasztalását jelenti. Legyen részünk időről-időre olyan élményben, amivel felrázzuk a kapcsolatunkat, ami nemcsak kaland, de az összetartozás élményét nyújtja. A tapasztalati intimitás csökkenti annak kockázatát, hogy a kapcsolatot unalmasnak találjuk.

Intimitás a párkapcsolatban

Fejlesztéséhez ötlet: bármilyen közösen végezhető tevékenység jó lehet: kirándulás, szabadban levés, sátrazás, közös főzés, stoppal utazás, társasjátékozás, stb., ebben csak a kreativitásotok szab határt, és lényeges, hogy az élményről, megéléseitekről beszélgessetek is!

5. Spirituális intimitás – ez teszi lehetővé, hogy hitünkről, értékrendünkről, esetleg filozófiai nézeteinkről, belső világunkról beszéljünk a másik embernek. Családalapítás előtt különösen fontos beszélgetni ezekről, sok későbbi vitának elejét vehetjük, ha megbeszéljük ki milyen hittel, Isten-képpel, értékrenddel érkezik a kapcsolatba, és ebből mit tartana fontosnak megőrizni a leendő családjában is. A spirituális intimitás egyik kiteljesedése a közös imádság, ami egy párkapcsolatban a legintimebb közös élmények közé tartozik.

Fejlesztéséhez ötlet: mesélj a társadnak az Istennel való kapcsolatodról, és mesélj Istennek a társad jelenlétében és füle hallatára a párkapcsolatotokról! Beszélgessetek arról, hogy hogyan hat az istenkapcsolatotok a párkapcsolatotokra!

Mindegyik fajtára szükségünk van, bár az egyénileg változik, hogy kinek melyikre van nagyobb igénye, illetve melyikben tud könnyebben jelen lenni a társa számára. Érdemes beszélgetnünk arról, hogy számomra van-e fontossági sorrend, és vajon fel tudom-e helyesen állítani a párom sorrendjét.

Ha valamelyik fajta intimitásból hiányt szenvedek, érdemes használati útmutatót adnunk a társunknak, hogy mi esne jól, de legalább ennyire fontos, hogy kifejezzük neki a hálánkat azért, amiből viszont elegendőt kapunk. Jó hír, hogy a különböző fajta intimitások nemcsak, hogy ideiglenesen helyettesíteni tudják egymást, hanem kéz a kézben járnak, így például ha növeljük a testi vagy tapasztalati intimitást, azáltal könnyebben növekszik az érzelmi intimitás is.

Intimitás a párkapcsolatban

Összefoglalva elmondható, hogy emberként nem tudunk intimitás nélkül élni, alapvető szükségletünk a biztonságos kötődés. A mindennapok stresszhelyzeteire, belső nyugtalanságainkra a legjobb orvosság egy érintés, egy ölelés, egy meghitt beszélgetés, egy új élmény, ami feltölt bennünket.

Azok az emberek, akiknek van legalább egy érzelmileg biztonságos, intim kapcsolata, önállóbbak és egészségileg is ellenállóbbak.

A szeretet bármelyik fajtája adásának és elfogadásának képessége olyan, mint a nyelvtudás – ha nem használjuk, megkopik. Érdemes hát gyakorolni az összes fajtáját, hogy minél sokszínűbben tudjuk kifejezni a társunk iránti kötődésünket.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Képek forrása: freepik.com, depositphotos.com
Szerző: Kigyóssy-Bozsó Andrea

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás

Kapcsolódó támogató lehetőségek

KétIgen- Négybakancs párkapcsolat-gazdagító túra

KétIgen- Négybakancs párkapcsolat-gazdagító túra
Párkapcsolat-gazdagító túra, ha szeretnétek egy kicsit kizökkenni a hétköznapi mókuskerékből és új élményekkel gazdagodni. A túra során elgondolkodtató kérdések, feladatok segítségével beszélgethettek kettesben a kapcsolatotokról.

Segítő jelleg: párkapcsolat erősítő játék, tanösvény

Ajánljuk: szülőknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Nagymaros, folyamatosan

KétIgen Alapítvány

Érdekel

Alpha Házaskurzus

stat_minus_3
Alpha Házaskurzus
Az Alpha Házaskurzusa a párokat szeretné támogatni az együttélésükben, a kommunikáció alapjaitól kezdve a konfliktusokon át a szexualitás kérdését is érintő előadásokat követően lehetőséget ad a pároknak átbeszélni a hallottakat és így a kapcsolatuk minőségi fejlődésen megy át.

Segítő jelleg: párkapcsolati tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Országszerte, helyi gyülekezetek szervezésében, egész évben rendszeres jelleggel

Alpha Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány

Érdekel

EFT Párterápia

EFT Párterápia
Elsősorban szakember segítségét igénylő párkapcsolati nehézségekben nyújt hatékony segítséget. A családi életciklus szempontjából az "üres fészek" szakaszában járó házaspároknak is támogatást nyújt az érzelmi közelség, a kötődés újra kialakításában.

Segítő jelleg: mentálhigiénés segítség, terápia

Ajánljuk: pároknak, házasoknak

Elérhető: országos, egész évben rendszeres jelleggel

Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány

Érdekel

Házasság Hete Mozgalom - Az elköteleződés ünnepe

stat_minus_3
Házasság Hete Mozgalom - Az elköteleződés ünnepe
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat.

Segítő jelleg: előadás

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Országosan, Minden évben Bálint nap hete, de ezen túl éves szinten számos kapcsolódó program és kiadvány

Házasság Hete Mozgalom

Érdekel

Kána házas misszió - házas hét

Kána házas misszió - házas hét
A Kána misszió küldetése, hogy támogassák azokat, akik a házasságukat, családi életüket szilárd alapra kívánják helyezni. A Kána hét pihenésre és házastársi találkozásra szánt időt jelent.

Segítő jelleg: lelkigyakorlat

Ajánljuk: házasoknak

Elérhető: Bárhonnan lehet a programra jelentkezni, évente egyszer nyáron

Chemin Neuf Közösség

Érdekel

TestTeo Hétvége

TestTeo Hétvége
Átfogó képet ad az Egyház szexualitással és családtervezéssel kapcsolatos tanításáról Szent II. János Pál pápa tanítása alapján. Szentírási alapú hétvégés lelkigyakorlat kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, ill. jegyeseknek, házasoknak külön is.

Segítő jelleg: lelkigyakorlat

Ajánljuk: kamaszoknak, fiatal felnőtteknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek, iskoláknak, ifjúsági közösségeknek

Elérhető: Rendszeresen csak Budapesten, évente csak néhány előre meghirdetett alkalommal, előre egyeztetett igény szerinti helyen és időben

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

Érdekel

Házas Hétvége - Magyar Házas Hétvége Katolikus Lelkiségi Mozgalom

Házas Hétvége - Magyar Házas Hétvége Katolikus Lelkiségi Mozgalom
Azoknak a házaspároknak ajánljuk, akik kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek, de szeretnék szorosabban, nagyobb tűzzel együtt élni az életüket.

Segítő jelleg: közösségépítés, közösségi támogatás, tréning

Ajánljuk: házasoknak

Elérhető: országosan, egész évben rendszeres jelleggel

Házas Hétvége Katolikus Alapítvány

Érdekel

EFT - Ölelj át! - párkapcsolat-gazdagító program

EFT - Ölelj át! - párkapcsolat-gazdagító program
A 8 alkalmas vagy hétvégi program célja, hogy segítséget nyújtson a pároknak a párkapcsolatuk javításában, erősítésében és folyamatos továbbfejlesztésében.

Segítő jelleg: párkapcsolati tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak

Elérhető: országos, egész évben rendszeres jelleggel

Érzelem Fókuszú Család- és Párterápiás Alapítvány

Érdekel

Megújít-Lak - feltöltődés házaspároknak

Megújít-Lak - feltöltődés házaspároknak
A Megújít-Lakba házasságukban megújulni, feltöltődni vágyó házaspárokat várunk egy hosszú hétvégére önköltségi áron.

Segítő jelleg: lelkivezetés, szentségimádás

Ajánljuk: házasoknak

Elérhető: Bárhonnan lehet jelentkezni, tavasztól őszig

Egyházközségi Nővérek Társasága

Érdekel

KétIgen - párkapcsolat-gazdagító műhelyek

KétIgen - párkapcsolat-gazdagító műhelyek
Négyszemközti és csoportos párkapcsolat-gazdagító műhelyeink pároknak nyújtanak támogatást a párkapcsolat elmélyítésére.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: személyesen budapesti helyszínen vagy online , évente több előre meghirdetett alkalommal

KétIgen Alapítvány

Érdekel

Magyar Schönstatti Családmozgalom-Házaspárok útja

stat_minus_3
Magyar Schönstatti Családmozgalom-Házaspárok útja
A Házaspárok útja az Óbudavári Schönstatt Központban a kápolnától induló másfél km hosszú, erdőn-mezőn vezető körút, mely 16 állomást érint. Az egyes állomások a házasság fontos mérföldköveit, kihívásait jelenítik meg. Az Eucharisztikus házaspárok útja az Eucharisztia és a házasság szentségében nekünk önmagát ajándékozó Istent és kegyelmét mutatja fel.

Segítő jelleg: tanösvény

Ajánljuk: házasoknak

Elérhető: országosan több helyen is elérhető, egész évben rendszeres jelleggel

Családok a Családért Egyesület

Érdekel

KétIgen - önismereti műhelyek pároknak

KétIgen - önismereti műhelyek pároknak
Önismereti műhelyeink pároknak nyújtanak támogatást a párkapcsolat elmélyítésére.

Segítő jelleg: tréning

Ajánljuk: pároknak, házasoknak, jegyeseknek

Elérhető: Budapesten, évente több előre meghirdetett alkalommal

KétIgen Alapítvány

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató