Kísérőnk, vagy ellenségünk a magány?

Cikkek, hírek / Kísérőnk, vagy ellenségünk a magány?

Ebben a cikkben

Fekete István mondta: „A magány is - mint minden más - csak addig csábító, amíg nem kényszer.” A magány sokak számára kínzó fájdalmat, másoknak nyugalmat jelenthet. De mi is a magány és hogyan élhetünk vele egy fedél alatt? Mi teszi kínzóvá és van-e helye az életünkben?

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Szokás megkülönböztetni a magányt és az egyedüllétet. Ezt a terminológiát én is használni fogom. Ez esetben az egyedüllét egyszerűen a fizikai tényt nevezi meg, miszerint nincs velünk más valaki, míg a magány az érzelmi átélése annak, hogy nem tudok jelen pillanatban senkihez kapcsolódni. Már itt láthatóvá válik, hogy a magány kínzó érzése valójában egy kötődési probléma. Ez lehet rövid, vagy hosszútávú megélés is. Abból, hogy kötődési területet érint, látszik, hogy tárgyak nem, csak személyek orvosolhatják. Azonban van arra is lehetőség, hogy a magány nyomasztó oldalát enyhítsük bizonyos technikákkal, vagyis tulajdonképpen élhetővé tegyük azt.

Nincs okunk menekülni minden magányérzet elől, hiszen az természetes, hogy időnként mindannyian átéljük ezt. Vannak periódusok az életünkben, amikor valamiért kevéssé, vagy egyáltalán nem tudunk kapcsolódni senkihez, annak ellenére, hogy erre vágynánk. Magányról akkor beszélhetünk, amikor nincs lehetőségem másokhoz fordulni. Amikor csak egyedül vagyunk, akkor e közben van tudásunk arról, hogy bármikor felvehetném a kapcsolatot barátokkal, rokonokkal, Istennel.

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Van kapcsolatom a világgal, van helyem benne. A magány esetében ezeket nem érezzük, vagy nem tudjuk elérni ezt a megélést. A magánynak van helye az életünkben és nem is fáj elviselhetetlenül addig, míg tudjuk, hogy vége lesz ennek a szakasznak. Akkor kezd kilátástalanná válni, amikor kételkedni kezdek abban, hogy ebből ki fogok jutni hamarosan és lehetőleg ép ésszel. Hallunk statisztikákat, melyek szerint Nyugat-Európában minden negyedik ember érzi magát magányosnak, míg a párkapcsolatokban élők kb. hatvan százaléka. Ám a számok mögött emberek vannak, így érdemes végig gondolni, hol a helye az életünkben és hogyan élhetünk együtt a magánnyal!

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Hogyan születik meg a magány? Ugyan mindenkinél egyénre szabott ez a folyamat, mégis néhány általános szempontot fel lehet sorolni! A kiinduló pont sok minden lehet. Az egyik terület, amely hajlamossá tehet a magány gyakori és kínzó átélésére, ha gyermekkorunkban az édesanyánkkal, édesapánkkal való kötődés nem volt kielégítő számunkra. Ez persze, nem azt jelenti, hogy nem szerettek nagyon! Az egyik egyszerű példa, ami ezt segít megérteni, amikor az újszülöttet inkubátorba kell tenni. Ez esetben éppen a szeretet miatt tesznek így a szülők és az orvosok. Azonban a gyermek megélésében az marad az első tapasztalat, hogy őt magára hagyták, hiszen szüksége lenne az anya szívének hangjára és az ő ölelő melegségére, de ezt most csak korlátozottan kaphatja meg.

Más a valóság és más a megélés. A kötődési mintáink hiányosságainál fontosabb a megélés. Amikor a gyermek úgy éli meg, hogy az anya nem tud ráhangolódni az érzelmeire, vagy éppen elárasztja őt az egyik szülője a saját érzelmeivel, akkor a gyermek minta nélkül marad. Nem tudja megtanulni, hogyan kell kapcsolódni a másik emberhez. Ezek csak egyszerű példák, a kötődés elmélet ennél sokkal nagyobb tudományos kutatási irány, de talán így érthetővé válik, miként alapozhat meg a kötődésvesztés egy későbbi magányos életérzést.

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Ez esetben, ugyanis a magány akkor jelentkezik később, ha pl. a kapcsolódási minták hiányában nem tud kötődést kialakítani a környezetével. Akár még hibáztatni is kezdi a családját, barátait, hogy miért nincsenek mellette, annak ellenére, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy éreztessék szeretetüket az illetővel. Nem tudhatom, Pilinszky mire gondolt pontosan a Felelet című versében, de számomra ennek a fajta megélésnek egy drámai leírását jelenti ez a vers. Ennek végén így fogalmaz:

„Holott / veled vagyunk / továbbra, változatlanul.”

Míg a kötődési minták elégtelensége megalapozhatja a magányt, mégsem szükségszerű, hogy minden érintett személy magányosan élje az életét, vagy minden magányos ember kötődésizavarral küzdjön. Lehet még számos olyan eset is, amikor csupán az adott helyzetben nem tudunk kötődni másokhoz. Ilyen lehet egy traumatikus élmény, veszteségek átélése, a közelgő, vagy fenyegető halál érzete, betegségek, krízisek időszaka.

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Ezeknél általában közös az, hogy úgy éljük meg, egyedül kell hordoznunk annak terhét. Esetleg még vannak mellettünk emberek, akik együtt éreznek velünk, de akkor is végül egyedül kell szembenéznünk a valósággal.

A társasmagánynak nevezett jelenség mögött hasonlóan az jelenik meg – valamilyen formájában – hogy úgy éljük meg, nem tud ránk hangolódni a másik személy. Esetleg már évtizedes házasságban is azt élem meg, hogy egyre jelentéktelenebb a személyem, vagy az én megéléseim, érzelmeim a társamnak. De lehet e mögött egy tabu is! Hosszú lenne belemenni, de a bűnbeesés dinamikájában van egy olyan súlyos döntés, hogy a lelkiismeretem (ha tetszik, a felettesénem) által képviselt értékrendem ellen fordulok, hogy az ösztöneim (ösztönénem) által képviselt értéket megszerezhessem magamnak.

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Ilyenkor, ha ki szeretnék tartani ezen megkaparintott értékek mellett, vagyis nem bánom meg a bűnöm és nem választom újra az értékrendem útját, ahhoz, hogy élni tudjak, általában meg kell tagadnom azokat az alapokat. Így mindent megtesz a pszichém azért, hogy valamiként elnyomja az értékrendem tartópilléreit. Ez a meghasonlás tabukat szül, melyek magányossá tesznek.

Érthetőbbé téve, amikor pl. egy pap magányosnak éli meg magát a hivatásában, (mert elégtelenek a kötődései,) és kilépve vadházasságba kezd valakivel, ha el szeretné viselni az eddig élt és hirdetett értékrendjével való meghasonlását, meg kell próbálnia lefojtani az erre emlékeztető dolgokat. Ennek azonban szükségszerű következménye lesz, amit kívülről úgy látunk, hogy egészen kifordult magából, miközben belül tabuvá válik minden, ami még szembesítené a tettének súlyával. Ez a tabu pedig a jövőben is elmagányosítja majd. Ez is összetettebb, de talán ennyiből ráláthatunk a társas magány egyéb formáira is!

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Általánosabb jelenség, hogy ma egyre kevésbé vagyunk hajlandóak megküzdeni a kapcsolatainkért. Ennek emblematikus példája a „ghosting”, vagyis az eltűnés a kapcsolatból, amikor a feszültség kezelése helyett, egyszerűen elmenekülünk annak terhe elől. Ez valóban egyszerű megoldást kínál a nehézséggel szemben, mégis súlyos ára van. Nem beszélve most arról, hogy a másikban mit okoz, azt is, aki menekül egyfajta magány felé sodorja. Amikor egyre olcsóbb kiutakat találunk a problémák megoldása helyett, egyre nehezebbé tesszük magunk számára a valódi és mély kötődéseket.

Végül egy kötődési deficitet még röviden felhoznék, mert kifejteni úgyis mindenki ki tudja majd: ez pedig az online kapcsolattartás problémája. A kötődéshez, ahogy már a kisbabáknál láttuk, nem elégséges a vizuális észlelés és a hallás. Szükséges hozzá sok más összetevő, melyekről ma már tudjuk, hogy mindenféle párbeszédben, kapcsolódásban jelentősen nagyobb százalékban nyomnak a latba. Ilyenek a másik illata, az összkép, gesztusok, non-verbális jelzések, az érintés stb. Az összes érzékszervünkön keresztül jön létre a kötődés.

Az online kapcsolattartás (a közösségi médiától a sima üzenetváltásokig minden) nem hoz létre valóságos kötődést, így nem csökkenti, hanem növeli a magányérzetet. Van olyan, amikor online indul el egy kapcsolat, de igazi kötődés csak a találkozással tud kialakulni. Amikor a fiataloknak a digitális világot kínáljuk a kapcsolattartásra, szinte bizonyosan a kötődési nehézségek irányába toljuk őket, ami magányos emberekké teheti őket.

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Az eredetre azért szántam ennyi szót, hogy értsük; a magányt nem érdemes elvontan kezelni. Amikor valaki hozzám jön a magányával való küzdelmében, általában megkérem, hogy konkretizáljuk azt, hiszen egy ilyen fogalommal, mint a „magány” lehetetlen harcolni.

Ha tudom, hogy pontosan hol élem meg elégtelennek a kötődésemet, honnan születik bennem ez az érzés, már van arca az ellenségemnek.

Pontosan kihez szeretnék közelebb kerülni? Jól működik bennem az intimitás képessége? – Talán senki mással sem tudom azt megélni, vagyis valahol bennem van egy elakadás. Érdemes segítséget kérni egy szakembertől, mert a magány nem leküzdhetetlen, csak éppen amikor benne vagyok, egyszerűen nem látok ki a gödörből. Ugyanis, a magány éppen az erőmet veszi el attól, hogy harcoljak, hogy tevékeny legyek, hogy éljek. Ennek oka egyszerű: mi emberek szeretetből élünk. Amikor, pedig nem találjuk ezt a szeretetet, akkor elfogy az üzemanyag ahhoz, hogy életben maradjunk. Ezért jó segítséget kérni! Milyen lehetőségei vannak egy segítőnek? Milyen kiutak vannak?

magány, érzelmi-pszichológiai támogatás

Az első irány, amit fontos a gyógyulásban segíteni, az önmagunkkal való kapcsolat. Ha valaki jól érzi magát a saját maga társaságában, akkor tudja képviselni azt kifelé is. Ezen a ponton az önértékeléssel, önbecsüléssel és énképpel is összefügg a magány kérdése. Amennyiben kiegyensúlyozott kapcsolatban vagyok magammal, már kereshetem a kifelé irányuló kérdésekre a választ. Az egyik legfontosabb lépés itt, hogy elhelyezzem magam a világban. Ahogyan átélem, hogy van helyem benne, máris élhetőbbé válik a magány. Ugyanis, nem csak interperszonális (személyek közötti) és intraperszonális (vagyis saját magammal kapcsolatos) magány létezik, hanem a közösséghez való tartozásom tudata, érzete is lehet elégtelen.

Az identitásunk meghatározza, hová tartozunk. Amikor ez stabil bennem, akkor tudom már a helyemet a világban. Ennek horizontális és vertikális síkjai is vannak. Sok kutatás alátámasztja, hogy az identitászavarok kötődési problémákkal járnak együtt, vagyis magány lesz a kísérő jelenségük. Ha otthonos vagyok pl. a magyarságomban, a kereszténységemben, az Egyházhoz való tartozásomban, ez már segít.

Milyen nagy ajándék, hogy Isten erre külön odafigyel és azt is világossá teszi, hogy Hozzá tartozunk, az Ő gyermekei vagyunk! Persze, nem elég kognitíven felfogni ezeket, hanem fontos, hogy át is tudjam élni!

Mivel a kötődési kérdésről van szó, ezért nehezíti az önközpontú világszemlélet (amelyben nincs jelentősége a másik személynek), valamint az önsajnálat is. Ebből látható, hogy minden olyan tevékenység, amely kifelé fordítja a figyelmünket, segíthet valamit. Ezért sok esetben a karitatív aktivitás, a rászorulókon való segítés rajtunk is segít. Megint csak, milyen szép, hogy Isten így teremtette meg a világot, hogy amikor másnak a javára vagyok, magamnak is segítek! Ez akkor lehet kontraindikált, ha pl. segítőszindrómával, kiégéssel küzdök, vagy egyébként is nehezen mondok nemet másoknak.

Lehet segítség a természethez való közeledés. Már nem tértem ki rá részletesen, de a valóság ezen rétegétől való elszakadásunk is hozzájárulhat a magányérzethez.

Sok kutatás támasztja alá, hogy a természetben eltöltött idő segít a magány elleni küzdelemben.

Végül a spiritualitás megélése is gyógyír lehet. Ennek vannak szintén horizontális irányai is, hiszen az együvé tartozásunk megélése, az emberiséggel, vagy emberiességgel való egység megélése is valamiféle spiritualitást hordoz. Persze, a legfőbb iránya vertikális, vagyis annak megélése, hogy Istenhez lehet kötődni, szintén orvosság a magányra! A spiritualitásban, ha az jól működik bennünk, kötődések alakulnak ki, hiszen Isten személy. Amennyiben ezt még nem éltem át, szintén érdemes lehet segítséget is igénybe véve, azon dolgozni, hogy a személyessége mélyüljön az istenkapcsolatomnak. Erre valók a lelkivezetők.

Fekete István így folytatja gondolatát:

„Ahhoz, hogy az ember vidám gyalogos legyen, okvetlen szükséges egy pár jó ló vagy autó a háttérben, s ahhoz, hogy vidám magányban éljen, okvetlenül szükséges a lehetősége, hogy akkor lép ki belőle, amikor akar.”

Fontos elfogadnunk, hogy a magány az életünk velejárója. Nem magát az érzést kell legyűrni tehát, hanem meg kell találnunk azokat az utakat, melyek kivezetnek belőle. Ehhez pedig az kell, hogy megértsem hol születik meg bennem a magány, milyen szükségletem maradt súlyosan kielégítetlenül. Ha így arca van már, van esélyem arra, hogy erőt merítsek, eszközöket találjak a hordozásához. Akkor már van lehetőségem arra, hogy a magányt könnyedén fogadjam, mint olyan kísérőm, aki esetleg nagyobb ajándékok fogadására készít fel.

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Képek forrása: Freepik
Szerző: Molnár Miklós atya

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás

Kapcsolódó támogató lehetőségek

Cor-Way - Életmódváltás, egyéni fejlesztés

Cor-Way - Életmódváltás, egyéni fejlesztés
Életünk során akadnak olyan helyzetek, amikor fizikailag, lelkileg és mentálisan is támogatásra szorulunk, ehhez adnak segítséget a Cor-Way program egyéni foglalkozásai többek között az életmódváltáson, edzésen és a meditáción keresztül.

Segítő jelleg: mozgás és spiritualitás

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek

Elérhető: Budapest, I. kerület, Igény szerint, bejelentkezés után

Cor-Way Molnár Renáta

Érdekel

CsaládEgyetem - A boldogság tanulható

CsaládEgyetem - A boldogság tanulható
A CsaládEgyetem sokszínű és gyakorlatias tudást nyújtó programjainak fő célja a családok egészséges működésének erősítése.

Segítő jelleg: családpasztoráció, előadás, workshop, párkapcsolat erősítő játék

Ajánljuk: szülőknek, pároknak, házasoknak, jegyeseknek, özvegyeknek, elváltaknak

Elérhető: Szeged-Csanádi Egyházmegye, alkalmanként

Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség - Családközpont

Érdekel

MotiVÁCió - gyermek és ifjúsági coaching

stat_minus_3
MotiVÁCió - gyermek és ifjúsági coaching
Egyéni és csoportos, megoldásfókuszú megközelítéssel dolgozó gyermek és ifjúsági coaching programokat kínálunk, mindazoknak akik valamilyen fordulóponton vagy rendkívüli esemény következtében elakadtak (témáink pl. : iskolai élet, tanulási nehézségek, baráti kapcsolatok, önismeret, magabiztosság, önelfogadás, jövőtervezés, iskolaválasztás).

Segítő jelleg: mentálhigiénés segítség, személyiségfejlesztő program

Ajánljuk: gyerekeknek, kamaszoknak

Elérhető: Váci Egyházmegye, de a konzultációk online is elérhetőek, előzetes bejelentkezés alapján

MotiVÁCió Képzési Központ Nonprofit Kft.

Érdekel

Férfitalálkozók a Pécsi Egyházmegyében

stat_minus_3
Férfitalálkozók a Pécsi Egyházmegyében
A találkozókon a férfiakat, a férfiak nagy sorskérdéseit állítják előtérbe. Az első évadban a férfi mivolt, a férfisors, a férfi és a munka, a férfi és a jellem témája volt a tematika vezérfonala. A négy nagy témában érintették a test és lélek, a fiúk nevelése, a családfői szerep, a szenvedély és erő, a magány és barátság, egészség és betegség, valamint a lelkiségi élet kérdéseit.

Segítő jelleg: előadás, közösségi támogatás, workshop

Ajánljuk: férfiaknak

Elérhető: Pécsi Egyházmegye (Baranya és Tolna megye), évente csak néhány előre meghirdetett alkalommal

Pécsi Egyházmegye

Érdekel

NagyCsaládos HarcMűvészet - önismereti és készségfejlesztő műhely

stat_minus_3
NagyCsaládos HarcMűvészet - önismereti és készségfejlesztő műhely
A NagyCsaládos HarcMűvészet kis- és nagycsaládos édesanyáknak, nagymamáknak kínál önismereti és készségfejlesztő workshopokat, illetve egyéni kísérést. Arra hívjuk az őket, hogy befelé figyelve fedezzék fel magukban azokat a képességeket és lehetőségeket, amelyek a mindennapok örömtelibb megélésében segítenek. Lehetőséget kínálunk, hogy a résztvevők szembenézhessenek önmagukkal, hogy megláthassák, miben és hogyan lenne érdemes továbbfejlődniük a teljesebb, harmonikusabb családi élet érdekében.

Segítő jelleg: életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés segítség

Ajánljuk: anyukáknak

Elérhető: Budapest, Pest megye, szeptemberben és januárban induló képzések

NagyCsaládos HarcMűvészet

Érdekel

Forrás-Pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása

stat_minus_3
Forrás-Pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátása
Sok ember közvetlenül vagy közvetve küszködik pszichiátriai betegségekkel kapcsolatos problémákkal, s előfordul, hogy magára marad a gondjaival. Ez közvetlenül érinti a családtagokat, a beteg közvetlen környezetében élőket. Munkánk során a családot rendszernek tekintjük, melynek működésében előállhatnak különböző zavarok, nehézségek, problémák. Ezek megoldásához önkéntesen külső segítséget vehetnek igénybe a családtagok. E szemlélet keretében nemcsak a pszichiátriai betegek, hanem a családtagjainak segítését, megerősítését is feladatunknak tekintjük.

Segítő jelleg: életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés segítség, szociális tevékenység

Ajánljuk: családoknak, betegeknek

Elérhető: Debrecen és környéke, folyamatosan

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Érdekel

MotiVÁCió - egyéni segítő beszélgetés és önismereti csoportok

MotiVÁCió - egyéni segítő beszélgetés és önismereti csoportok
Mentálhigiénés segítségnyújtási lehetőségeket kínálunk felnőttek számára, az egyéni segítő beszélgetéstől az önismereti csoportokig.

Segítő jelleg: csoportterápia, segítő beszélgetés

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek

Elérhető: Váci Egyházmegye, de a konzultációk online is elérhetőek, előzetes bejelentkezés alapján

MotiVÁCió Képzési Központ Nonprofit Kft.

Érdekel

Pálos Lelki Központ - Lelkigondozás és pszichoterápia

Pálos Lelki Központ - Lelkigondozás és pszichoterápia
A felkínált mentálhigiéniés beszélgetések és a pszichoterápia lehetősége felnőtt életünket segítő kérdésekben, elakadásokban nyújtanak támogatást.

Segítő jelleg: mentálhigiénés segítség, pszichológus, segítő beszélgetés

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek

Elérhető: Bárhonnan lehet hozzájuk fordulni, egész évben rendszeres jelleggel

Magyar Pálos Rend

Érdekel

Martineum - mentálhigiénés támogató csoportok

stat_minus_3
Martineum - mentálhigiénés támogató csoportok
A Martineum Felnőttképző Akadémia és Lelkigyakorlatos Ház örömmel biztosít helyet és szervez olyan csoportokat (pl. gyászcsoport), ahol ez a terápiás forma gyógyító lehetőségként szolgálhat a résztvevők számára. Az egyéni lelki fejlődésre nyitottakat önismereti csoportokba várják.

Segítő jelleg: csoportterápia

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, özvegyeknek

Elérhető: Bárhonnan lehet a programokra jelentkezni, évente többször előre meghirdetett időpontban

Martineum Felnőttképző Akadémia és Lelkigyakorlatos Ház

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató