// Define dataLayer and the gtag function. window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} // Set default consent to 'denied' as a placeholder // Determine actual values based on your own requirements gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'ad_user_data': 'denied', 'ad_personalization': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' });

Aktív idősödés – illúzió vagy valóság?

Cikkek, hírek / Aktív idősödés – illúzió vagy valóság?

Ebben a cikkben

Akarjuk-e tudni, mi a kulcsa a boldog időskornak?

Szeretnénk minél tovább boldogan, egészségben, aktívan élni. Sokunkban sokféle vágy él, hogy milyen is lenne a vágyott időskor. De vajon, ha valaki elárulná, hogy mi az a titok, amit megtehetünk, hogy a vágyott időskori képünkhöz közelebb jussunk, vajon megtennénk-e? Akarnánk-e tudni? Képesek lennénk-e meghallani, befogadni, erőfeszítést tenni érte? Vagy inkább a kényelmesebb tehetetlen áldozat szerepet választanánk?

Aktív ageing – illúzió vagy valóság?

Az aktív idősödés irányzatot sokan félreértik

Sokan azt hiszik, az aktív idősödés azt jelenti, hogy tornázzunk minden nap vagy azt, hogy az állam halálig dolgoztatja a polgárait. Ez azonban tévedés, sokkal komplexebb dologról van szó.

Ismerjük a vicceket, melyek úgy kezdődnek: brit tudósok rájöttek… Valójában a világ minden táján egymástól függetlenül ugyanarra jöttek rá a tudósok, nevezetesen arra, hogy a boldog időskor kulcsa a felkészülés. Szerették volna e tudományos felismerést gyakorlatba ültetni, ez egyének és országok szintjén is, így alakult ki az aktív idősödés, vagyis Active Ageing irányzat.

Az idősödéshez való viszonyulás terén a szemléletformálás, az új attitűdök kialakítása, innovatív megoldási utak keresése a jövő társadalmának kulcskérdése. Ezt felismerve vezette be, s helyezte fókuszba az Európai Bizottság az Active Ageing fogalmát.

Az irányzat célja, hogy az idősödő ember a lehetőségekhez mérten minél tovább, minél teljesebb, boldogabb, a társadalomba integrált életet éljen.

A WHO azt ajánlja a politikai döntéshozóknak, hogy dolgozzanak ki cselekvési terveket, nemzeti időspolitikai stratégiát, amely három pillérre épüljön: társadalmi részvétel, biztonság és egészség.

Egy még „fiatalabb” idős-irányzat

Az államnak kell adnia azt a keretrendszert, lehetőségeket és jogiztonságot, ahol az egyén adottságain belül kell, hogy eleget tegyen a felkészülésnek, hiszen senki nem tudja függetleníteni magát teljesen attól a rendszertől, amelyben él és a genetikától, amit örökölt.

A rendszerszemlélet hatására alakult ki a kor barát, vagyis age friendly irányzat, mely rádöbbenti a társadalmat, hogy reflektálnia kell, vajon mennyire idősbarát. Továbbá ráirányította a figyelmet arra, hogy bármelyik korosztály csak akkor élhet minőségibb és boldogabb életet, ha idősbarát módon gondolkodik és cselekszik.

Ez még teljesebb, mint az active ageing, mert nem lehasítva az egész társadalomról tárgyalja az idősödést, hanem az összes generációval együtt gondolkodik róla. A generációk közti kapcsolat tehát nemcsak az idősek érdeke, hanem a többi korosztályé is, az az állam nem tud erőssé válni, ahol valamelyik generációval nem foglalkoznak annyit, amennyire azt a valós állapotok megkövetelik. Ugyanannyi felelősséget ruház az államra és az egyénre, magára.

Aktív ageing – illúzió vagy valóság?

Mivel a siker kulcsa a felkészülés, ezért azt már fiatalabb korban meg kell kezdeni. Nagyon fontos az edukáció (az alapokat már gyerekkorban kell lerakni), hiszen jóval előbb kell akár fizikailag (pl. középkorúként is elegendő testmozgás, egészséges táplálkozás), akár gazdaságilag (pl. nyugdíjelőtakarékosság már fiatal felnőtt kortól), sőt még kapcsolatok terén is gondolkodni (hiszen a legnagyobb veszély időskorban az elmagányosodás).

Jövőnk kulcsa, hogy mennyire vesszük komolyan az elöregedő társadalmunkat

A világ fejlettebb régióiban a demográfiai öregedés általános jelenség. A WHO előrejelzése szerint a világban 2045-re a 65 évesnél idősebb korosztály száma meghaladja a gyermekekét. Magyarországon a KSH előrejelzései szerint a 65 évnél idősebb korosztály aránya 2050-re elérheti a 30%-ot, s az aktív korúak kétszer annyian lesznek csupán, mint a nyugdíjasok. Ez hatalmas változás lesz a mai életünkhöz képest.

Azonban az időskornak nem kéne a keserűség időszakának lenni, az autonómia lehető legtovább való megőrzésével, aktivitással termékeny időszak maradhat.

Tehát az államnak és az egyéneknek is prespektívát kell váltani, s fel kell készülni a mostani aktív korosztálynak a saját időskorára.

Aktív ageing – illúzió vagy valóság?

Az orvostudomány és a technológia fejlődésének, az életkörülmények javulásának köszönhetően egyre növekszik a várható élettartam, az lenne az optimális, ha az egészségben várható élettartam is növekedne, sajnos a mai statisztikák szerint, ez körülbelül 8 évvel marad el. Praktikusan ez azt jelenti, hogy arra számíthatunk, hogy életünk utolsó 8 évét betegségben fogjuk tölteni, többé-kevésbé rászorulva másokra.

Meglepő tapasztalatok, ott, ahol már megtörtént a szemléletváltás

Úgy kell tekintenünk az idősekkel való kapcsolatunkra, mint fontos és szép lehetőségre. Nemcsak nekik van szükségük másokra, nekünk is nagy szükségünk van rájuk! Megfigyelték, hogy..

Aktív ageing – illúzió vagy valóság?

Miért fontos, hogy elhiggyük lehetséges a sikeres idősödés?

A fizikai, mentális tényezők egyaránt módosíthatják az öröklött tulajdonságok manifesztálódását. Sok mindent megtehetünk önmagunkért, de csak arra van esély, hogy megtegyük, amiről elhisszük, hogy megtehető. Ezt azonban, igen erősen formálja az egyéni és társadalmi hozzáállás.

Az idősek akkor tudnak minél hosszabb ideig aktívak maradni, ha a társadalom többsége hisz abban, hogy ez lehetséges, ha küzd a negatív sztereotípiák ellen, értékrendjében, jogalkotásában dolgozik ezért.

Minél többen, minél tovább maradnak aktívak, annál kisebb teher nehezedik a fiatalabb keresőképes generációkra. Közös érdek tehát.

Nem engedheti meg magának egy idősödő társadalom például, hogy a már a középkorúakat is negatívan diszkriminálja esetleg állások betöltésénél akár munkakörök, akár munkaidő tekintetében, sőt a jogalkotásnak és az értékrendnek is azt kell segítenie, hogy minél könnyebb és komfortosabb legyen az idősek rugalmas foglalkoztatása.

Azoktól az idősektől, akik nem kényszerből, hanem azért vállalnak munkát, mert még aktívnak érzik magukat, mint idősödő munkavállalótól sem lehet feltétlenül elvárni, hogy ugyanazokat a munkákat végezzék, mint korábban. A munkáltatóknak nyitottan lenne érdemes ehhez hozzáállni.

Többször is megjelent a napi sajtóban például olyan hír, hogy bizonyos gyorsétteremláncok szívesebben alkalmaznak kiszolgálóként nyugdíjasokat, mint fiatalokat, mert türelmesebbek a vásárlókkal és ezekben az éttermekben magasabb a vásárlói elégedettség, mint máshol. Nyugdíjasok nem kis hányada nyilatkozik úgy, hogy szívesen vállalna munkát, akár eddigi munkahelyén, de már nem olyan magas óraszámban. Sőt nemcsak munkavállalóként, hanem önkéntesként is hatalmas potenciál rejlik bennük, ami új lehetőséghez juttathatná a magyar társadalmat. Fontos vásárlóerőt is jelentenek, melyre az úgynevezett ezüstgazdaság épül.

Aktív ageing – illúzió vagy valóság?

Hogyan segíthet a vallásos közösséghez tartozás az idősödés veszélyeztető tényezői ellen?

Mindenkit megvisel a szellemi és testi hanyatlás, mely az idősödés természetes velejárója, ez akár sötét gondolatokhoz vezethet, reménytelenség érzése uralkodhat el rajtunk. Az időskorúak gyakran kiszorulnak a társadalmi részvételből, ez visszavetheti érdekképviseletüket, elmagányosodásodásukhoz és a generációs szakadék mélyüléséhez vezethet, melytől csak egy lépés választja el az előítéletességet. Gyakran hatalmába tudja keríteni az idősödőket a haszontalanság érzése is.

Egy közösséghez, például vallásos közösséghez való tartozás, nagyon sokat segíthet a veszélyeztető tényezők ellen. Idős korban felerősödik a vágy, hogy a transzcendenshez való viszony rendeződjék, természetes kérdésként vetődnek fel a halállal és gyásszal kapcsolatos érzésekkel való bánás mikéntje. Egy vallásos közösségben ezek nem számítanak tabu témának, nem marad egyedül vele az egyén, általában vannak régre visszavezethető rituálék. Egy élő közösség életében mindig vannak események, melyekbe be lehet kapcsolódni, működik a kölcsönösség.

A nyugdíjas időszakban felszabaduló idő lehetővé teszi pl. önkéntes munka révén a hasznosság valós és megélt kiteljesedését. Az önkéntes csapatokhoz, bármi is legyen a kitűzött cél, általában a közös érték mentén össze tudnak kapcsolódni a tagok, így a társadalmi integráció és a kapcsolati háló is erősödhet.

Akik másokért tesznek, szolgálatot vállalnak, hasznosak is és kevésbé magányosodnak el.

A feladatok pedig struktúrálják is az időt, mely az egyik legnagyobb gondot jelentheti a munkahelytől való búcsú után. Nem elhanyagolható az sem, hogy szellemi kihívást is adnak az újabb és újabb tennivalók. Van példa olyan rózsafüzértársulatra, ahol az ima előtt szeniortornát tartanak. Vagy olyan összefogásra is több példa létezik, amikor az egyház idősei saját maguk által készített s árult vásárfiákkal segítik a gyerekek nyári táboroztatását.

Aktív ageing – illúzió vagy valóság?

S a legtöbb karitászban hatalmas és áldozatos munkát visznek végbe a nyugdíjasok. Fontos, hogy készüljünk és higgyük el, lehet egy új, szép fejezet az időskor és sosem késő új barátságokat kialakítani!

További értékes cikkekért, programokért, tanúságtételekért iratkozz fel havi hírlevelünkre itt!

Élj a cikkünk alatt található támogató lehetőségekkel, kapcsolódj be programjainkba, kurzusainkba és nyerj inspirációt további cikkeinkből!

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Képek forrása: freepik.com
Szerző: Asztalos Bernadett

Iratkozz fel hírlevelünkre

Oszd meg:

Értékeld:

Hozzászólás
#önkéntesség #önkénteskedj #Idősek és nagyszülők világnapja

Kapcsolódó támogató lehetőségek

Otthon Segítünk - otthoni segítség kisgyermekeseknek

stat_minus_3
Otthon Segítünk - otthoni segítség kisgyermekeseknek
Az Otthon Segítünk Alapítvány helyi szolgálataiban szakemberek által felkészített önkéntesek ingyen, heti rendszerességgel, átlagosan 3-6 hónapig segítenek a családok otthonában a támogatást kérő kisgyermekes családoknak a mindennapi tevékenységekben. Célunk, hogy a fiatal szülők támaszt kapjanak, képesek legyenek a felmerült problémák kezelésére, megtapasztalják a szülővé válás pozitív, örömet adó oldalát, aminek következtében a gyermekek érzelmi biztonságot adó otthonban fejlődhetnek.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, önkéntesség

Ajánljuk: családoknak

Elérhető: országosan, részletek a honlapon, egész évben rendszeres jelleggel

Otthon Segítünk Alapítvány

Érdekel

Szent Erzsébet Karitász Központ - karitatív tevékenység

Szent Erzsébet Karitász Központ - karitatív tevékenység
Amennyiben nehéz anyagi körülmények között él, illetve szociális nehézségei adódtak, vagy ha csupán egy kedves szóra, mosolyra van szüksége, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, közösségi támogatás, kríziskezelés, szociális tevékenység

Ajánljuk: felnőtteknek, időseknek, családoknak, egyedülállóknak

Elérhető: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területe, egész évben rendszeres jelleggel

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye - Szent Erzsébet Karitász Központ

Érdekel

Katolikus Karitász - karitász tevékenység

Katolikus Karitász - karitász tevékenység
A Katolikus Karitász a 16 egyházmegyei karitászon keresztül a rászorulókat kívánja rövid- és/vagy hosszútávon segíteni. Kiemelt programok: Lak6, Szép otthonok, Öngondoskodó háztartások, nagyböjti és adventi tartós élelmiszergyűjtés, iskolakezdési támogatások.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, önkéntesség, szociális tevékenység

Ajánljuk: családoknak, egyedülállóknak, betegeknek, önkénteseknek

Elérhető: országosan, folyamatosan

Katolikus Karitász - Caritas Hungarica

Érdekel

Élő Rózsafüzér Zarándoklat

Élő Rózsafüzér Zarándoklat
Az évről évre megrendezésre kerülő zarándoklat lehetőséget kínál mély lelki élményre, a keresztény közösség megélésére, valamint a környék templomainak, természeti értékeinek felkeresésére is.

Segítő jelleg: hitéleti segítség, ima, zarándoklat

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, családoknak, hitoktatóknak, közösségeknek

Elérhető: Budapest és környéke, évente egyszer

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Érdekel

Cor-Way - Mozgással egybekötött lelkigyakorlatok

Cor-Way - Mozgással egybekötött lelkigyakorlatok
Mozgáskurzussal egybekötött lelkigyakorlatok, lelki napok

Segítő jelleg: lelkigyakorlat, mozgás és spiritualitás

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek

Elérhető: Országos, évente többször

Cor-Way Molnár Renáta

Érdekel

Rózsafüzér a békéért

Rózsafüzér a békéért
Rózsafüzért imádkozunk a békéért minden hónap első szombatján.

Segítő jelleg: ima

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, iskoláknak, ifjúsági közösségeknek, hitoktatóknak, közösségeknek

Elérhető: Budapest, minden hónap első szombatján

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Érdekel

Győri Egyházmegyei Karitász - karitatív tevékenység

Győri Egyházmegyei Karitász - karitatív tevékenység
A felebaráti szeretetet gyakorolva a Karitász – önkéntes segítő tagjai és alkalmazottai révén – intézményes vagy egyéni formában részt vállal a másik ember nehézségeinek megoldásában.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, önkéntesség, tábor

Ajánljuk: gyerekeknek, kamaszoknak, időseknek, családoknak, egyedülállóknak, önkénteseknek

Elérhető: Győri Egyházmegye területén, folyamatosan

Győri Egyházmegyei Karitász

Érdekel

Pécsi Egyházmegyei Karitász - Segélyprogramok és adománygyűjtések

stat_minus_3
Pécsi Egyházmegyei Karitász - Segélyprogramok és adománygyűjtések
A Pécsi Egyházmegyei Karitász számos segélyprogramja keretében tartós élelmiszerrel, pelenkával, tanszerekkel, ruházattal, kandallóval és egyéb lakhatást segítő támogatásokkal segíti a nehéz helyzetbe került társainkat. Ennek érdekében adománygyűjtő akciókat is szervez, így széles körben lehetőséget teremtve egy jó ügy támogatására.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, kríziskezelés, önkéntesség, ruhaosztás

Ajánljuk: felnőtteknek, időseknek, családoknak, egyedülállóknak, önkénteseknek, nagylelkű adományozóknak

Elérhető: Pécsi Egyházmegye területén, folyamatosan

Pécsi Egyházmegyei Karitász

Érdekel

Pécsi Egyházmegyei Karitász - Öngondoskodást segítő programok

stat_minus_3
Pécsi Egyházmegyei Karitász - Öngondoskodást segítő programok
A Karitász olyan segítő szervezet, ahol a gyakorlati cselekvésnek is, és a Krisztussal való találkozás ember iránti szeretetének is meg kell találni a helyét. Egyik a másik nélkül itt nem valósulhat meg. Ezért munkatársainkkal azon dolgozunk, hogy a „szegénység új formáit” is felfedve gyakorlati kiutakat adjunk az irgalmas szeretet megoldásainak segítségével.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, önkéntesség

Ajánljuk: időseknek, családoknak, önkénteseknek

Elérhető: Pécsi Egyházmegye területén, folyamatosan

Pécsi Egyházmegyei Karitász

Érdekel

Pécsi Egyházmegyei Karitász - Karitász táborok

Pécsi Egyházmegyei Karitász - Karitász táborok
A tanév befejeztével számos helyen kezdődnek meg a Karitász táborok, melyekben a plébániai önkéntesek által ismert nehéz helyzetben, sokszor mélyszegénységben élő családok gyermekei, valamint fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok vehetnek részt.

Segítő jelleg: önkéntesség, tábor

Ajánljuk: gyerekeknek, kamaszoknak, önkénteseknek

Elérhető: Pécsi Egyházmegye területén, előre meghirdetett időpontokban

Pécsi Egyházmegyei Karitász

Érdekel

Pécsi Egyházmegyei Karitász - "Szeretet-Lánc" Krízis Központ

stat_minus_3
Pécsi Egyházmegyei Karitász - "Szeretet-Lánc" Krízis Központ
A Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász Krízis ellátó központjában hétköznapokon 9-től 12 óráig a hátrányos helyzetű embereket segítik tárgyi, és számos egyéb támogatással is. A Krízis Központban Karitász Bolt is működik, ahol kedvezményes áron lehet vásárolni és a bevétellel a karitász célok megvalósulását támogatják a vásárlók.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, kríziskezelés, önkéntesség, tanácsadás, ruhaosztás

Ajánljuk: fiatal felnőtteknek, felnőtteknek, időseknek, családoknak

Elérhető: Pécs, Telefonon történt időpontegyeztetés alapján

Pécsi Egyházmegyei Karitász

Érdekel

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász - Öngondoskodást segítő programok

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász - Öngondoskodást segítő programok
Az Egyházmegyei Karitász által nyújtott öngondoskodást segítő programok hosszútávon biztosítanak lehetőséget a mélyszegénységben élő családoknak, hogy segítséggel, de a maguk erejéből változtassanak életükön, javítsanak életkörülményeiken.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség

Ajánljuk: családoknak

Elérhető: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén, folyamatosan

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Érdekel

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász - Segélyprogramok és adománygyűjtések

stat_minus_3
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász - Segélyprogramok és adománygyűjtések
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász Szabolcs-Szatmár-Bereg- és Hajdú-Bihar megyékben, közel 60 Karitász csoport 1000 fő önkéntesével együtt, kiemelt feladatának tekinti a hátrányos helyzetű és rászoruló családok segítését a plébániai, az egyházmegyei, és az országos segélyprogramok és intézmények keretében.

Segítő jelleg: gyakorlati segítség, önkéntesség

Ajánljuk: felnőtteknek, időseknek, családoknak, nagylelkű adományozóknak

Elérhető: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye területén, folyamatosan

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Érdekel

Weboldalunk olyan megoldásokat (feltétlenül szükséges, valamint statisztikát támogató sütik) használ, melyekkel a jobb szolgáltatás érdekében elemzi a weboldal forgalmát, és személyre szabottabb élményt kínál. A részleteket megtalálod az Adatkezelési tájékoztatónkban. Jó böngészést kívánunk!

Mindet elfogadom Beállítások

Süti beállítások

Feltétlenül szükséges sütik
A weboldalon működő szolgáltatásokhoz szükséges.

Statisztikához használt sütik
Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk weboldalunk forgalmáról webhelyünk használatának elemzéséhez. Ezek a nyomkövető és teljesítménnyel kapcsolatos sütikkel összegyűjtött információk egyetlen személyt sem azonosítanak.

Beállítások mentése   Adatkezelési tájékoztató