Borítókép

Két évvel ezelőtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredetileg tervezett időpontjában, 2020 szeptemberében mutatkozott be a nyilvánosság előtt a Bízd Rá Magad. A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Bízd Rá Magad! Szolgálatának szakemberei igyekeztek olyan hálót szőni a katolikus szakemberek, segítő szervezetek és közösségek együttműködésével, amely megóvja a családokat, az egyént az érték- és talajvesztés okozta mélybe zuhanástól és gyakorlati segítséget ad a krízisek, válságok, valamint a valamennyiünk életében előforduló hétköznapi problémák kezeléséhez. Ma már több mint százötven szervezet gazdagítja tudásával, közreműködésével a Bízd Rá Magad egyre bővülő körét, amely a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyümölcseként szolgálja a közösség tagjait.     

„Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította.” (Zsolt 34,7). Az első jel, amellyel a keresztény közösség megjelent a világban a nélkülözők szolgálata, meghallgatása volt, ami a testvériségben és a szolidaritásban öltött testet.

A segítségnyújtás egyidős a kereszténységgel. Számos felmérés, tanulmány készült már arról, hogy az emberek mit gondolnak arról, hogy mi az egyházak szerepe, feladata. Valamennyiből az derül ki, hogy a válaszadók az emberek jogaiért és a legfontosabb közös értékeink – család, élet stb. - való kiállás mellett, az elesettek felkarolását várják el leginkább az egyházaktól.  

Egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta – olvasható a Szentírásban. Talán így kicsit meglepő, hogy a szakemberek a keresztény közösségeknél is találkoztak azzal a jelenséggel, hogy nem mernek az emberek segítséget kérni, amikor nehézségeik akadnak. Nem bíznak eléggé a másikban és azt gondolják, hogy a problémáik szégyellni valóak és ha beszélni mernek a bajaikról, akkor védtelenné válnak, mert úgy érzik, elrontottak valamit. A Hetvenkét Tanítvány Mozgalom Bízd Rá Magad! Szolgálatának szakemberei ezt a bizalmatlanságot, ezt a gondolkodásmódot szeretnék lépésről-lépésre megváltoztatni. Annál is inkább, mert a kutatások, felmérések is azt mutatják, hogy téves az a katolikus közösségekben jellemző vélekedés, hogy a társadalomban zajló negatív történések rájuk és szeretteikre nincsenek, vagy csak kevéssé vannak hatással. Számos esetben fájdalmas a szembesülés, hogy például a házassággal, az elköteleződéssel, válással, a gyermekvállalással kapcsolatos, a társadalomban nagy számban előforduló minta, norma befolyásolja a katolikus értékek mentén nevelt gyermekek és felnőttek döntéseit is.

A Szolgálat tagjai számára ismert volt, hogy a közösségen belül is milyen hatalmas tudásanyag és mennyi hozzáértő világi- és egyházi szakember van, akik segíteni tudnának az emberi élet során jelentkező problémák megoldásában. Az volt számukra a kérdés, milyen formában tudják összekötni a szervezeteket, szakembereket a támogatást keresőkkel. Ebből az igényből született meg a bidramagad.hu portál, amely a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredetileg tervezett időpontjában, 2020 szeptemberében mutatkozott be a nyilvánosság előtt. Ezen az eseményen jelen volt Erdő Péter bíboros is, aki arról beszélt, hogy az I. századból ránk maradt szövegekben az olvasható, hogy az akkori emberek az élet hány területén segítették egymást és az egyház ereje ebben az összefogásban volt. A főpásztor úgy vélte, hogy napjainkban egy nagyon hátrányos helyzetű kisebbségként vagyunk jelen, ugyanakkor lehetőségünk van az összefonódásra. A Bízd Rá Magad portált ennek az eszközének és egyik formájának tekinti. A főpásztor kiemelte az oldal bemutatásakor: „olyan támogatást találunk, ami megbízható és abban a szellemiségben tud segíteni, amiben élünk.”

A Bízd Rá Magad kezdeményezés a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tartós gyümölcse, amelynek a szürete a szakemberek munkájának köszönhetően, már a katolikus világtalálkozó kezdete előtt elkezdődhetett.

A kongresszusok történetéhez szorosan kapcsolódik, hogy valamennyi rendező ország megvalósít valamit, amely a világesemény befejezése után is a közösség szolgálatában marad. Az utolsó előtti kongresszust Cebuban rendezték, ahol ötezer utcagyermek számára otthont adó árvaházat építettek fel. Magyarországon a bizdramagad.hu segíti immár évek óta nemcsak a bajban lévőket, hanem ötletforrása a közösségeknek, támogatja a plébánosokat, családreferenseket abban, hogy a hozzájuk fordulóknak az Egyház által ajánlott, a közösség értékrendje szerint működő szakembereket, szervezeteket ajánlhassanak.  

A bizdramagad.hu a fogantatástól a gyermek- és kamaszkoron át, egészen a felnőtt és az időskorig, 6 életszakaszra tagolva, 12 fő problémakörbe rendezve, tematikusan jeleníti meg egy honlapon azokat a szakembereket, szervezeteket, jó gyakorlatokat, akik segíthetnek, ha tanácsra, problémák, krízisek kezelésére, megoldásra van szükség. 

Lehetőség van téma szerinti kulcsszavas keresésre is, legyen szó függőségről, abortuszmegelőzésről, fejlődési rendellenességekről, érzelmi blokkokról, párkapcsolati krízisről vagy párkapcsolat gazdagításról, szexualitásról, magányról, intézményi elhelyezésről, párkeresésről és még sorolhatnánk.

A közösségeink által bizalommal ajánlott szervezetek az MKPK Családügyi Bizottsága elnökének és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye családreferensének hozzájárulása után kerülhetnek ki a honlapra. Számuk két év alatt már százötven fölé emelkedett. 

A honlapon megismerhetjük a szervezetek munkáját, misszióját, hogyan és miben tudnak segíteni, támogatni minket és bemutatkoznak a szervezetekben dolgozó szakemberek is. Tanúságtételekben nehéz élethelyzetekről olvashatunk, amelyben kértek és kaptak támogató segítséget, hogy a gyógyulás útján elindulhassanak. Ezekben az interjúkban feltárulnak a sokakban bujkáló félelmek mások véleményétől és az az érzés, amikor rádöbbennek, hogy valójában sorsközösségben vannak a nehézségeikkel sok-sok hívőtársukkal. A cikkek mellett folyamatosan frissülő, gazdag programkínálat ösztönzi a portál látogatóit, hogy kapcsolódjanak egy közösséghez: legyen szó közösségi eseményről, zarándoklatról, elvonulásról, lelkivezetésről, veszteségek feldolgozásáról.

A Bízd Rá Magad szakemberei fontosnak tartják, hogy ne csupán az online térben találjanak egymásra a segítséget keresők és segítők, hanem utóbbi szervezetek időnként személyesen is találkozzanak, hogy tapasztalatot cseréljenek egymással.

fotó: Ambrus Marcsi/NEK

Október 1-én második alkalommal szervez a Bízd Rá Magad szakmai találkozót a portálon szereplő segítő szervezetek részére, hogy jobban megismerjék egymás erősségeit, lehetőségeit és kihívásait, megtalálják az egymás, valamint az egyház és a katolikus-keresztény segítő szervezetek közötti együttműködés és összefogás hatékony lehetőségeit. A rendezvény workshopjain olyan valós, gyakorlati segítséget nyújtó szervezetek mutatják be tevékenységüket, módszertanukat, melyek számos plébániai-, családos-, házas-, ifjúsági-, iskolai- és karitászközösség, valamint az értékrendjüknek megfelelő segítséget kereső hívő testvérek számára jelenthetnek támogatást, megújulási lehetőséget.

A változatos témák között megtalálható lesz pl. a családi életre nevelés, a gyermekáldásra váró pároknak támaszt nyújtó lelkigyakorlat, a megfogant élet védelme és az örökbefogadás, a kisgyermekes családok otthoni segítése képzett önkéntesekkel, a serdülőknek szóló személyiségfejlesztő, szexuálpedagógiai módszertan, a pozitív kommunikáció, a párkapcsolaterősítés, jegyesoktatás, az egyedülálló szülőket a veszteségük feldolgozásában és az újrakezdésben támogató lelkigyakorlat, a fogyatékkal élők pasztorációja, cigánypasztoráció, az önkéntesség lehetőségei, a szenvedélybetegeket segítő szolgálat, a demenciával élők és hozzátartozóik támogatása. Az eseményen részt vesz Erdő Péter bíboros, prímás és Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke, valamint a témához kapcsolódó egyházi intézmények vezetői, számos plébános és családreferens.

NEK Családi Nap

Azt, hogy mennyire színes, sokrétű, mégis egy forrásból táplálkozó ez a közösség azt leginkább tavaly a Margitszigeten a NEK-KATTÁRS Családi napon vált láthatóvá. A Bízd Rá Magad mellett sok-sok más lelkiségi mozgalom és segítő szervezet mutatkozott be és ismertette meg a tevékenységét, azt a támogató munkát, amelyet sokszor a társadalom nagy része által nem látható módon végez, ráadásul napi szinten. Ezek az emberek indultak el a nap végén, hogy a Kossuth téren gyülekezőkkel együtt, egybefüggő fényárrá változtassák az Eucharisztia nagy ünnepén a parlamenttől, a Hősök teréig vezető utcákat a gyertyás körmeneten. Ez a közösség összefonódott a kongresszus, a hitük szent titka és a közös törekvés, a segítségnyújtás által. Ez a közösség ma is itt van velünk, nekünk, hogy a hétköznapokban is társunk legyen. Ez egy büszke közösség, amely Jézus tanításai mentén szolgálja azt, aki segítségért kiált. Meghallgat, támogat, ösztönöz, bátorít, megmutatja mindazt, amit a segítő Egyháztól várnak a hívek, útkeresők és nem hívők. Egyház a mában, nekünk, belőlünk, értünk.

fotó: www.iec2020.hu

„Mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”(Mt 18,19-20)

Bízd Rá Magad!

Bátorítunk mindenkit, hogy csatlakozzon az egyre gyarapodó közösségünkhöz! Éljenek a segítő, támogató lehetőségekkel, iratkozzanak fel havi hírlevelünkre és kövessék a facebook oldalunkat!

 

 

Forrás: Bízd Rá Magad Média
Szerző: Novák Alíz
Kép forrása: Bízd Rá Magad Média, Ambrus Marcsi/NEK, www.iec2020.hu, Shutterstock, Depositphotos